Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Ekvadoras prisijungia prie ES prekybos susitarimo su Kolumbija ir Peru

Briuselis, 2016 m. lapkričio 11 d.

Šiandien Briuselyje per pasirašymo ceremoniją 13 val. Komisijos narė C. Malmström pasirašo Protokolą dėl Ekvadoro prisijungimo prie susitarimo.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė C. Malmström šiandien pasirašo Protokolą dėl Ekvadoro prisijungimo prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo. Šiame susitarime ypač daug dėmesio skiriama vystymosi klausimams, juo bus atvertos susitarimo šalių rinkos, sukuriamos stabilesnės ir labiau nuspėjamos tarpusavio prekybos ir investicijų sąlygos bei skatinamas įtraukus ir darnus vystymasis.

Komisijos narė C. Malmström sakė: „Šis susitarimas – svarbi Ekvadoro ir ES santykių gairė, paskatinsianti tarpusavio prekybą ir investicijas. Svarbu, kad jis greitai įsigaliotų, ir eksportuotojai, darbininkai ir kiti piliečiai galėtų kuo greičiau pradėti naudotis jo privalumais. Turime aktyviau prekiauti tarpusavyje, nes prekyba svarbi ne tik ES ekonomikos augimui ir darbo vietoms, bet ir Ekvadoro ekonomikai, kurią norima įvairinti ir įtraukti į pasaulines vertės grandines. Šiuo susitarimu Europos įmonėms suteikiamas tvirtas pagrindas veikti Ekvadore, o Ekvadorui – parama vykdant reformas.

Per ceremoniją šiandien 13 val. Protokolą dėl prisijungimo pasirašo Komisijos narė ir Slovakijos pirmininkavimo ES atstovas ūkio ministras Peteris Žiga, Ekvadoro viceprezidentas Jorge Glasu, Kolumbijos ambasadorius Rodrigo Rivera ir Peru ambasadorė Cristina Ronquillo De Blödorn. Prieš pradedant taikyti susitarimą laikinai, jam turi pritarti Europos Parlamentas.

Susitarimu bus panaikinti visiems pramonės ir žuvininkystės produktams taikomi muitų tarifai, į rinką galės patekti daugiau žemės ūkio produktų, bus galima laisviau dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose ir teikti viešąsias paslaugas, be to, bus dar labiau sumažintos prekybos techninės kliūtys. Kai susitarimas bus visiškai įgyvendintas, dėl muitų tarifų ES eksportuotojai kasmet sutaupys ne mažiau kaip 106 mln. EUR, o Ekvadoro eksportuotojai – iki 248 mln. EUR.

Šis asimetrinio pobūdžio susitarimas pritaikytas prie Ekvadoro vystymosi poreikių. Tarifai bus mažinami palaipsniui per 17 metų. Įsigaliojus susitarimui ES liberalizuos beveik 95 proc. muitų tarifų eilučių, o Ekvadoras – apie 60 proc. Komisijos apskaičiavimais poveikis Ekvadoro BVP bus didelis. Remiantis susitarimu pagrindiniai Ekvadoro eksportuojami produktai, kaip antai žuvininkystės produktai, skintos gėlės, kava, kakava, vaisiai ir riešutai, galės lengviau patekti į ES rinką. Bananams taip pat bus taikomas lengvatinis tarifas, tačiau numatytos ir stabilizavimo nuostatos, kad Komisija galėtų išnagrinėti padėtį ir sustabdyti lengvatų taikymą, jei bus pasiektas metinis ribinis kiekis, kaip šiuo metu daroma pagal mūsų prekybos sutartis su Kolumbija, Peru ir Centrine Amerika.

Susitarimas taip pat turės nemažai naudos ES. Pavyzdžiui, bus pagerintos patekimo į rinką sąlygos ES žemės ūkio sektoriaus produktams, be to, Ekvadoro rinkoje bus užtikrinama apytiksliai 100 ES geografinių nuorodų apsauga. Taip pat numatoma, kad naudos turės ir kiti ES sektoriai, pvz., atsivers naujos rinkos automobiliams ir mašinoms.

Be to, į siūlomą susitarimą įtraukti įsipareigojimai veiksmingai įgyvendinti tarptautines darbo teisių ir aplinkos apsaugos konvencijas, o į šių pastangų stebėseną bus sistemingai įtraukiama pilietinė visuomenė.

Susitarimu bus stiprinama regioninė integracija, kadangi Ekvadoras yra trečioji (be Kolumbijos ir Peru) Andų bendrijos narė, prisijungianti prie šio susitarimo. Ketvirtajai šios bendrijos narei – Bolivijai – taip pat paliktos atviros durys. Šis prekybos susitarimas yra dar vienas ES žingsnis stiprinant ir plėtojant plataus užmojo prekybos su Lotynų Amerika darbotvarkę.

Pagrindiniai faktai

2015 m. dvišalės ES ir Ekvadoro prekybos prekėmis vertė buvo 4,6 mlrd. EUR, t. y. ES eksporto į Ekvadoro vertė buvo 2 mlrd. EUR, o importo – 2,6 mlrd. EUR.

ES ir Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru derybos dėl prekybos susitarimo pradėtos 2009 m. sausio mėn. 2009 m. liepos mėn. Ekvadoras sustabdė savo dalyvavimą derybose. ES ir Kolumbijos bei Ekvadoro prekybos susitarimo derybos pabaigtos 2010 m. kovo mėn. ir susitarimas laikinai taikomas nuo 2013 m. kovo mėn. Peru atžvilgiu ir nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. – Kolumbijos atžvilgiu. Susitarimas jau davė matomų teigiamų rezultatų Kolumbijai ir Peru. Pavyzdžiui, jam įsigaliojus daugiau nei 500 Kolumbijos ir 1 100 Peru įmonių (daugiausia mažųjų ir vidutinių) pradėjo eksportuoti savo produktus į ES.

2013 m. gegužės mėn. Ekvadoras išreiškė pageidavimą tęsti derybas ir prisijungti prie susitarimo su Kolumbija ir Peru. Oficialiai derybos atnaujintos 2014 m. sausio mėn. ir pabaigtos 2014 m. liepos 17 d.

Daugiau informacijos

IP/16/3615

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar