Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ecuador liittyy EU:n sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen

Bryssel 11. marraskuuta 2016

Komissaari Malmström allekirjoittaa tänään Brysselissä klo 13.00 alkavassa tilaisuudessa pöytäkirjan, jolla Ecuador liittyy kauppasopimukseen.

Kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström allekirjoittaa tänään pöytäkirjan, jolla Ecuador liittyy EU:n sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen. Kehitystä edistävällä sopimuksella avataan markkinoita molemmin puolin, lisätään kaupan ja investointien vakautta ja ennustettavuutta molempiin suuntiin ja edistetään osallistavaa ja kestävää kehitystä.

Komissaari Malmström totesi, että sopimus on erittäin merkittävä Ecuadorin ja EU:n välisille suhteille. ”Sopimuksella luodaan suotuisa kehys kaupan ja investointien edistämiseksi molemmissa osapuolissa. On tärkeää, että sopimus tulee voimaan pian, jotta viejät, työntekijät ja kansalaiset pääsevät nopeasti hyötymään sen eduista. Keskinäistä kauppaa on edistettävä. Kauppa on keskeinen tekijä paitsi EU:ssa, jossa siltä odotetaan kasvua ja uusia työpaikkoja, myös Ecuadorissa, jossa halutaan monipuolistaa tuotantoa ja integroitua globaaleihin arvoketjuihin. Sopimuksen kautta eurooppalaiset yritykset saavat jalansijaa ja Ecuador perustan uudistuksille.”

Komissaari Malmström allekirjoittaa liittymispöytäkirjan tänään kello 13.00 yhdessä EU:n puheenjohtajavaltiota Slovakiaa edustaneen talousministeri Peter Žigan, Ecuadorin varapresidentti Jorge Glasin, Kolumbian suurlähettiläs Rodrigo Riveran ja Perun suurlähettiläs Cristina Ronquillo De Blödornin kanssa. Jotta sopimusta voidaan alkaa soveltaa väliaikaisesti, tarvitaan vielä Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Sopimuksella poistetaan kaikkien teollisuus- ja kalataloustuotteiden tullit, parannetaan maataloustuotteiden pääsyä markkinoille, helpotetaan osallistumista julkisiin hankintoihin ja palveluihin sekä vähennetään kaupan teknisiä esteitä. Kun sopimus on pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, EU:n viejille kertyy vuosittain vähintään 106 miljoonan euron ja Ecuadorin viejille jopa 248 miljoonan euron säästöt tullimaksuissa.

Sopimus on räätälöity epäsymmetriseksi Ecuadorin kehitystarpeiden huomioon ottamiseksi. Tullit poistetaan asteittain 17 vuoden kuluessa. Sopimuksen tullessa voimaan EU antaa tullivapautuksen melkein 95 prosentille tullinimikkeistä ja Ecuador noin 60 prosentille. Komission arvioiden mukaan tällä olisi merkittävä vaikutus Ecuadorin BKT:hen. Sopimuksen kautta Ecuador pääsee viemään päätuotteitaan (kalastustuotteet, leikkokukat, kahvi, kaakao, hedelmät ja pähkinät) EU:hun vapaammin. Myös banaaneille myönnetään etuustulli, mutta niiden osalta otetaan käyttöön vakautusmekanismi, jonka avulla komissio voi tarkastella etuustulleja ja harkita niiden keskeyttämistä, jos vuosittainen kynnysmäärä ylittyy. Samanlainen mekanismi on jo otettu käyttöön Kolumbian, Perun ja Keski-Amerikan kanssa tehdyissä kauppasopimuksissa.

Myös EU hyötyy sopimuksesta merkittävästi. Esimerkiksi EU:n maataloussektorin tuotteiden pääsy Ecuadorin markkinoille helpottuu. Lisäksi sopimuksessa suojataan noin sadan EU:n tuotteen maantieteellinen merkintä. Myös monien muiden EU:n toiminta-alojen (autoteollisuus ja koneteollisuus) uskotaan hyötyvän sopimuksesta.

Ehdotettu sopimus sisältää myös työelämän oikeuksia ja ympäristöä koskevien kansainvälisten yleissopimusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyviä sitoumuksia. Sitoumusten täytäntöönpanoa aiotaan seurata yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Sopimus vahvistaa alueellista yhdentymistä. Ecuadorista tulee Kolumbian ja Perun jälkeen kolmas Andien yhteisön jäsen, joka on sopimuksen osapuoli. Sopimuksessa annetaan myös yhteisön neljännelle jäsenelle Bolivialle mahdollisuus liittyä halutessaan sopimukseen. EU lujittaa kauppasopimuksella entisestään suhteitaan Latinalaiseen Amerikkaan ja vie eteenpäin kunnianhimoista kauppaohjelmaansa.

Tausta

EU:n ja Ecuadorin kahdenkeskisen tavarakaupan arvo oli 4,6 miljardia euroa vuonna 2015. EU vei Ecuadoriin 2 miljardilla eurolla ja toi sieltä 2,6 miljardilla eurolla.

Kauppasopimusta koskevat neuvottelut käynnistettiin tammikuussa 2009 EU:n sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välillä. Ecuador vetäytyi neuvotteluista heinäkuussa 2009. EU:n sekä Kolumbian ja Perun väliset neuvottelut saatiin päätökseen maaliskuussa 2010, ja sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti Perun osalta maaliskuussa 2013 ja Kolumbian osalta elokuussa 2013. Sopimuksesta koituvat hyödyt ovat jo nähtävissä Kolumbiassa ja Perussa. Esimerkiksi yli 500 kolumbialaista ja yli 1 100 perulaista yritystä, joista suurin osa on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, on harjoittanut sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäisen kerran vientiä EU:hun.

Ecuador ilmoitti toukokuussa 2013 olevansa valmis jatkamaan neuvotteluja ja haluavansa liittyä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyyn sopimukseen. Virallisesti neuvottelut aloitettiin uudelleen tammikuussa 2014 ja saatettiin päätökseen 17. heinäkuuta 2014.

Lisätietoja

IP/16/3615

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar