Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ecuador ühineb ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga

Brüssel, 11. november 2016

Volinik Malmström allkirjastab täna kell 13.00 Brüsselis toimival allakirjutamistseremoonial protokolli Ecuadori lepinguga ühinemise kohta.

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström kirjutab täna alla protokollile Ecuadori ühinemise kohta ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga. Selle arengut soosiva lepinguga avatakse mõlemapoolselt turge, suurendatakse kaubanduse stabiilsust ja prognoositavust mõlemas suunas ning edendatakse kaasavat ja säästvat arengut.

Volinik Malmström ütles: „See leping on oluline verstapost Ecuadori ja ELi vahelistes suhetes ning sellega luuakse sobiv raamistik kaubanduse ja investeeringute mõlemapoolseks toetamiseks. On oluline, et leping jõustuks kiiresti, et eksportijad, töötajad ja kodanikud saaksid sellest kasu lõikama hakata. Peame elavdama omavahelist kaubandust, sest kaubandusel on oluline roll ELis majanduskasvu toetamisel ja töökohtade loomisel ning sellest saab kasu ka selline majandusriik nagu Ecuador, kes soovib oma majandust mitmekesistada ja integreeruda ülemaailmsetesse väärtusahelatesse. See aitab Euroopa ettevõtjatel kanda kinnitada ja Ecuadoril reforme läbi viia.“

Volinik allkirjastab ühinemisprotokolli täna kell üks toimuval allakirjutamistseremoonial koos ELi eesistujariigi Slovakkiaga, keda esindab majandusminister Peter Žiga, Ecuadori asepresidendi Jorge Glasiga, Colombia suursaadiku Rodrigo Riveraga ning Peruu suursaadiku Cristina Ronquillo De Blödorniga. Lepingule peab oma nõusoleku andma Euroopa Parlament, enne kui seda saab hakata ajutiselt rakendama.

Lepinguga nähakse ette kõikide tariifide kaotamine tööstus- ja kalandustoodetelt, laiem juurdepääs põllumajandustoodete turule, parem juurdepääs riigihangetele ja avalikele teenustele ning tehniliste kaubandustõkete täiendav vähendamine. Täieliku rakendamise korral saavad ELi eksportijad tänu tariifide kaotamisele aastas vähemalt 106 miljonit eurot kasu ning Ecuadori eksportijad saavad kuni 248 miljoni euro ulatuses kasu tänu tollimaksude kaotamisele.

Selle asümmeetrilise lepingu koostamisel lähtuti Ecuadori arenguvajadustest. Tariife vähendatakse järk-järgult 17 aasta jooksul, kusjuures jõustumisel liberaliseeritakse ELi tariifiread peaaegu 95 % ning Ecuadori puhul umbes 60 % ulatuses. Komisjoni hinnangul peaks selle mõju Ecuadori SKP-le olema märkimisväärne. Lepinguga võimaldatakse Ecuadori peamistele ekspordiartiklitele, nt kalandustooted, lõikelilled, kohv, kakao, puuviljad ja pähklid, parem juurdepääs ELi turule. Ka banaanide suhtes kohaldatakse soodustariifi, kuid on kehtestatud stabiilsusmehhanism, mis võimaldab komisjonil soodustusi kontrollida ja kaaluda soodustuste peatamist juhul, kui aastane piirmäär on saavutatud, nagu seda tehakse praegu Colombia, Peruu ja Kesk-Ameerikaga sõlmitud kaubanduslepingute puhul.

Ka EL saab lepingust märkimisväärset kasu. Näiteks ELi põllumajandussektor saab kasu toodete laiemast juurdepääsust turule, samuti sellest, et Ecuadori turul kaitstakse umbes 100 ELi geograafilist tähist. Samuti saab EL eeldatavasti kasu konkreetsetes valdkondades, sealhulgas avanevad uued juurdepääsuvõimalused autode ja seadmete puhul.

Kavandatud leping sisaldab ka kohustust tõhusalt rakendada rahvusvahelisi konventsioone, mis käsitlevad töötajate õigusi ja keskkonnakaitset, mida mõõdetakse süstemaatiliselt kodanikuühiskonda kaasates.

Lepinguga tugevdatakse piirkondlikku integratsiooni, Ecuadorist saab Andide Ühenduse kolmas liige (Colombia ja Peruu kõrval), kes on hõlmatud kaubanduslepinguga. Lepinguga jäetakse ka avatuks võimalus, et sellega saab soovi korral ühineda kõnealuse ühenduse neljas liige Boliivia. Selle kaubanduslepinguga jätkab EL suhete tugevdamist Ladina-Ameerikaga ja ambitsioonika kaubandustegevuskava elluviimist.

Taustteave

ELi ja Ecuadori kahepoolse kaubanduse maht oli 2015. aastal 4,6 miljardit eurot. ELi eksport Ecuadori moodustas 2 miljardit eurot ja import Ecuadorist ELi 2,6 miljardit eurot.

Kaubandusepingu sõlmimiseks alustati 2009. aasta jaanuaris läbirääkimisi ELi ning Colombia, Ecuadori ja Peruu vahel. Juulis 2009 peatas Ecuador osalemise läbirääkimistel. Läbirääkimised ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimiseks viidi lõpule märtsis 2010 ning lepingut kohaldatakse ajutiselt alates märtsist 2013 Peruuga ja augustist 2013 Colombiaga. Colombia ja Peruu saavad juba praegu lepingust märgatavat kasu. Näiteks alates lepingu jõustumisest on üle 500 Colombia ja 1100 Peruu peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtja esimest korda eksportinud ELi kaupa.

Mais 2013 väljendas Ecuador oma valmisolekut jätkata läbirääkimisi ning ühineda Colombia ja Peruuga sõlmitud lepinguga. Läbirääkimised jätkusid ametlikult jaanuaris 2014 ja need lõppesid 17. juulil 2014.

Lisateave

IP/16/3615

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar