Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ecuador tiltræder EU's handelsaftale med Colombia/Peru

Bruxelles, den 11. november 2016

EU-kommissær Cecilia Malmström underskriver protokollen for Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen ved en undertegnelsesceremoni i Bruxelles kl. 13.00 i dag.

EU's handelskommissær Cecilia Malmström underskriver i dag protokollen om Ecuadors tiltrædelse af EU's handelsaftale med Colombia og Peru. Denne udviklingsorienterede aftale vil åbne markeder på begge sider, øge stabiliteten og forudsigeligheden for handel og investeringer i begge retninger og fremme inklusiv og bæredygtig udvikling.

EU-kommissær Cecilia Malmström udtalte: "Aftalen er en milepæl i relationerne mellem Ecuador og EU, og den skaber de retter rammer for at styrke handel og investeringer på begge sider. Det er vigtigt, at aftalen træder i kraft hurtigt, så eksportører, arbejdstagere og borgere kan få gavn af fordelene med det samme. Vi har brug for at styrke handelen mellem os. Handel er afgørende for vækst og beskæftigelse både i EU, men også for en økonomi som Ecuador, der gerne vil diversificere og blive integreret i de globale værdikæder. Aftalen sikrer, at europæiske virksomheder kan få fodfæste på markedet, og samtidig vil den bidrage til at forankre reformarbejdet i Ecuador."

Kommissæren underskriver protokollen om tiltrædelse ved en ceremoni i dag kl. 13 sammen med det slovakiske rådsformandskab, repræsenteret ved økonomiminister Peter Žiga, vicepræsident Jorge Glas fra Ecuador, Colombias ambassadør Rodrigo Rivera og Perus ambassadør Cristina Ronquillo De Blödorn. Aftalen skal nu godkendes af Europa-Parlamentet, før den kan træde midlertidigt i kraft.

Aftalen vil fjerne told på alle industri- og fiskevarer, øge markedsadgangen for landbrugsprodukter, forbedre adgangen til offentlige udbud og tjenesteydelser og i endnu højere grad reducere tekniske forhindringer for handel. Når aftalen er gennemført fuldt ud, vil EU's eksportører spare mindst 106 mio. EUR om året i toldafgifter, og hvad angår eksporten fra Ecuador vil fjernelsen af toldafgifter løbe op i 248 mio. EUR.

Denne asymmetriske aftale er skræddersyet til udviklingsbehovene i Ecuador. Fjernelsen af toldafgifterne vil blive gennemført gradvist hen over 17 år, hvor EU liberaliserer næsten 95 % af toldpositionerne ved ikrafttrædelsen og Ecuador omkring 60 %. Kommissionen forventer, at indvirkningen på det ecuadorianske BNP vil blive betydelig. Med aftalen bliver det nemmere for Ecuadors vigtigste eksportvarer, f.eks. fiskeri, afskårne blomster, kaffe, kakao, frugt og nødder, at få adgang til EU-markedet. Bananer vil blive omfattet af en favorabel præferencetoldsats, men der vil være en stabiliseringsmekanisme, som giver Kommissionen mulighed for at undersøge og eventuelt suspendere præferencerne, hvis en årlig maksimumgrænse overstiges, på samme måde som det også er tilfældet for handelsaftalerne med Colombia, Peru og Mellemamerika.

Der vil også være store fordele for EU. F.eks. vil EU's landbrugssektor få gavn af bedre markedsadgang til sine varer samt af beskyttelsen af omkring 100 europæiske geografiske betegnelser på det ecuadorianske marked. Der forventes også at blive mange fordele for specifikke sektorer i EU, herunder nye muligheder for markedsadgang for biler og maskineri.

Den foreslåede aftale omfatter også forpligtelser til effektivt at gennemføre internationale konventioner om arbejdstagernes rettigheder og miljøbeskyttelse, hvilket vil blive overvåget ved hjælp af en systematisk inddragelse af civilsamfundet.

Aftalen vil styrke den regionale integration, nu hvor Ecuador bliver det tredje medlem af Det Andinske Fællesskab (sammen med Columbia og Peru), der er omfattet af handelsaftalen. Aftalen holder også muligheden åben for, at det fjerde medlem af dette fællesskab, Bolivia, kan søge om at tiltræde aftalen, hvis landet ønsker det. Med denne handelsaftale fortsætter EU med at styrke forbindelserne og fremme sin ambitiøse handelsdagsorden med Latinamerika.

Baggrund

Den bilaterale handel med varer mellem EU og Ecuador var på 4,6 mia. EUR i 2015: EU eksporterede for 2 mia. EUR til Ecuador og importerede for 2,6 mia. EUR.

Forhandlingerne om en aftale blev indledt i januar 2009 mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru. I juli 2009 suspenderede Ecuador sin deltagelse i forhandlingerne. Forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Colombia/Peru blev afsluttet i marts 2010, og aftalen trådte midlertidigt i kraft fra marts 2013 for Perus vedkommende og i august 2013 for Colombias vedkommende. Fordelene for Colombia og Peru ved aftalen er allerede tydelige. For eksempel er over 500 colombianske og 11 peruanske virksomheder (primært små og mellemstore virksomheder) begyndt at eksportere til EU siden handelsaftalen trådte i kraft.

I maj 2013 tilkendegav Ecuador at landet gerne ville genoptage forhandlingerne og tilslutte sig aftalen med Colombia og Peru. Forhandlinger blev formelt genoptaget i januar 2014 og blev afsluttet den 17. juli 2014.

Yderligere oplysninger

IP/16/3615

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar