Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Еквадор се присъединява към търговското споразумение на ЕС с Колумбия и Перу

Брюксел, 11 ноември 2016 r.

Комисар Малмстрьом подписва протокола за присъединяването на Еквадор към споразумението на церемония в Брюксел в 13:00 ч. днес.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом днес подписва протокола за присъединяване на Еквадор към споразумението за свободна търговия на ЕС с Колумбия и Перу. С това благоприятно за развитието споразумение ще бъдат отворени пазарите от двете страни, ще се повишат стабилността и предвидимостта на търговията и инвестициите в двете посоки и ще бъде насърчено приобщаващото и стабилно развитие.

Комисар Малмстрьом заяви: Това споразумение е важен момент в отношенията между Еквадор и ЕС и създава необходимата рамка в подкрепа на търговията и инвестициите от двете страни. Важно е, че споразумението влиза в сила скоро, така че износителите, работниците и гражданите могат бързо да започнат да усещат ползите от него. Търговският обмен между нас трябва да се увеличи, тъй като търговията е ключов фактор за растеж и работни места не само за ЕС, но и за икономика като Еквадор, която се стреми да се диверсифицира и интегрира в глобалната верига за създаване на стойност. Споразумението отваря нови възможности за европейския бизнес и е опора за реформите в Еквадор.

Комисар Малмстрьом подписва протокола за присъединяване на церемония в 13:00 ч. днес в присъствието на министъра на икономиката на Словакия (страната, която в момента председателства ЕС) Петер Жига, вицепрезидента на Еквадор Хорхе Глас, посланика на Колумбия Родриго Ривера и посланика на Перу Кристина Ронкийо де Бльодорн. Споразумението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент, за да започне временното му прилагане.

С него ще бъдат премахнати митата за всички промишлени продукти и продукти от риболов, ще се увеличи достъпът до пазара за селскостопански продукти, ще се подобри достъпът до обществени поръчки и услуги и ще се намалят още повече техническите пречки пред търговията. Цялостното изпълнение на споразумението ще доведе до икономии от мита в размер на поне 106 млн. евро годишно за износителите от ЕС и до 248 млн. евро годишно — за износителите от Еквадор.

Това асиметрично споразумение е съобразено с нуждите от развитие на Еквадор. Намаляването на митата ще бъде извършено постепенно в продължение на 17 години, като при влизането на споразумението в сила ЕС ще либерализира почти 95% от тарифните линии, а Еквадор — около 60 %. Според оценки на Комисията ефектът върху БВП на Еквадор ще бъде значителен. Споразумението ще даде възможност на Еквадор да се възползва от подобрен достъп на основните си стоки за износ към ЕС, като рибни продукти, цветя, кафе, какао, плодове и ядки. Бананите също ще се ползват от преференциална ставка, но ще действа механизъм за стабилизиране, даващ възможност на Комисията да проучва и разглежда въпроса за временното спиране на преференциите, ако бъде достигнат определен годишен праг. В момента такъв е случаят с Колумбия, Перу и Централна Америка.

Ползите за ЕС също ще бъдат големи. Например селскостопанският сектор в ЕС ще има полза от увеличения пазарен достъп за своите продукти, както и от защитата на около 100 географски указания от ЕС на еквадорския пазар. Могат да се очакват печалби и за някои конкретни сектори в ЕС, включително достъп до нови пазари за леки автомобили и машини.

Предложеното споразумение включва и ангажименти за ефективно прилагане на международните конвенции за трудовите права и опазването на околната среда, в чието контролиране систематично ще участва гражданското общество.

Със споразумението ще се засили регионалната интеграция, като Еквадор ще стане третият член на Андската общност (заедно с Колумбия и Перу), включен в търговското споразумение. Остава открита възможността четвъртият член на тази общност — Боливия — да поиска присъединяване към споразумението, ако желае. С това търговско споразумение ЕС продължава да укрепва отношенията си с Латинска Америка и да бележи напредък по своята амбициозна програма в областта на търговията със страните от региона.

Контекст

Двустранната търговия със стоки между ЕС и Еквадор през 2015 г. бе на стойност 4,6 млрд. евро: износът от ЕС за Еквадор възлезе на 2 млрд. евро, а вносът оттам — на 2,6 млрд. евро.

Преговорите за търговско споразумение започнаха през януари 2009 г. между ЕС, от една страна, и Колумбия, Еквадор и Перу, от друга. През юли 2009 г. Еквадор временно преустанови участието си в тях. Преговорите за търговско споразумение на ЕС с Колумбия и Перу приключиха през март 2010 г., като с Перу споразумението се прилага временно от март 2013 г., а с Колумбия — от август 2013 г. Ползите от споразумението за Колумбия и Перу вече са налице. Така например повече от 500 колумбийски и 1100 перуански компании, предимно малки и средни по размер, за пръв път са започнали да изнасят за ЕС след влизането в сила на споразумението.

През май 2013 г. Еквадор изрази желание за подновяване на преговорите и присъединяване към споразумението с Колумбия и Перу. Официалните преговори бяха подновени през януари 2014 г. и приключиха на 17 юли 2014 г.

За повече информация

IP/16/3615

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar