Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Premještanje i preseljenje: Potrebni su dodatni napori država članica za ispunjenje obveza

Bruxelles, 9. studenoga 2016.

Komisija je danas donijela najnovije izvješće o napretku u provedbi programa EU-a za hitno premještanje i preseljenje, u kojem se ocjenjuju djelovanja provedena do 28. rujna 2016.

S dodatnih 1 157 preseljenih osoba od posljednjeg izvješća, države članice nastavile su ispunjavati obveze kako bi osigurale pravne kanale za osobe kojima je potrebna zaštita. Ukupno su preseljene 11 852 osobe, više od pola od 22 504 preseljenja predviđena programom iz srpnja 2015. Pozitivan trend u pogledu premještanja tijekom proteklih nekoliko mjeseci potvrdilo je dodatnih 1 212 premještanja obavljenih tijekom izvještajnog razdoblja. Iako je zbog posebnih okolnosti to bilo kratkoročno smanjenje, iznimni pad u usporedbi s velikim brojem premještanja u rujnu ukazuje na to da države članice trebaju uložiti dodatne napore kako bi se održali dosadašnji pozitivni trendovi.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: U mjesecima nakon ljeta vidjeli smo pozitivne trendove u području premještanja i preseljenja, a sada ih trebamo i održati. Cijenim dosadašnje zajedničke napore koje su države članice poduzele u vezi s premještanjem i preseljenjem. Volio bih da se svaki tjedan preuzme stabilan broj obveza i obavi stabilan broj premještanja te da se postupci provode brzo. Potrebni su daljnji napori kako bi se riješio problem sve brojnijih dolazaka u Italiju i tisuća migranata zaglavljenih u Grčkoj. Prošlo je godinu dana otkad su programi uspostavljeni i očekujemo da će države članice pojačati napore kako bi u potpunosti ispunile svoje obveze.

Premještanje

Nakon rekordnih 1 372 transfera u rujnu, listopad je zbog sporije dinamike premještanja u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja bio tranzitni mjesec. Od 28. rujna do 8. studenoga premješteno je 1 212 osoba – 921 iz Grčke i 291 iz Italije. U kolovozu su države članice preuzele obvezu premještanja manjeg broja osoba (779, odnosno 549 iz Grčke i 230 iz Italije), što je neizravno utjecalo na stope transfera pa je i broj transfera u listopadu bio niži. No, broj preseljenja planiranih i obavljenih do sada u studenome pokazuje da bi taj negativni trend trebao biti iznimka te da se ne bi trebao pretvoriti u dugoročno smanjenje. Taj privremeni korak natrag potvrđuje da su i uz općenito pozitivan trend potrebni dodatni napori kako bi se povećao mjesečni broj transfera i stabilizirala dinamika premještanja. Premda su premještanja maloljetnika bez pratnje počela rasti, treba učiniti više kako bi se osigurao brz transfer maloljetnika bez pratnje koji imaju pravo na premještanje.

Trenutačno je u Grčkoj oko 24 000 osoba koje imaju pravo na premještanje, a oko 20 400 osoba s pravom na premještanje stigle su u Italiju od siječnja 2016. Ako se povećaju napori u pogledu premještanja, trebalo bi biti moguće premjestiti sve osobe koje imaju takvo pravo unutar roka za premještanje (do rujna 2017.)

Zbog stalnog priljeva migranata u Italiju (trenutačno 29 844 osoba od 26. rujna) i zahtjevne humanitarne situacije u Grčkoj, u kojoj trenutačno boravi više d 61 700 migranata, premještanje je i dalje od ključne važnosti za smanjenje pritiska na te zemlje. Komisija ponovno poziva države članice koje nisu preuzele obveze ili nisu premjestile ni jednog tražitelja azila da to bez odlaganja učine.

Komisija također poziva države članice koje su već sudjelovale u programu premještanja da nastave preuzimati obveze te provoditi premještanje redovito i prema planu raspodjele, da brže reagiraju na zahtjeve za premještanje, dijele informacije o razlozima za odbijanje putem sigurnog kanala koji je osigurao Europol te povećaju prihvatne kapacitete kako bi mogle smjestiti podnositelje zahtjeva za premještanje.

Komisija također poziva Grčku i Italiju da nastave povećavati kapacitete za obradu zahtjeva. Konkretno, Komisija potiče Grčku da uspostavi preostale centre za premještanje, a Italiju da provede mjere dogovorene s Europolom i izvrši prva premještanja maloljetnika bez pratnje.

Preseljenje

Provedba dobro napreduje u okviru programa EU-a za preseljenje iz srpnja 2015. te je dosad dovršeno više od polovice dogovorenih 22 504 preseljenja. Na temelju informacija primljenih od država sudionica, do 7. studenoga 11 852 osobe preseljene su u okviru programa preseljenja u 21 državu preseljenja (Austriju, Belgiju, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Irsku, Island, Italiju, Latviju, Lihtenštajn, Litvu, Nizozemsku, Norvešku, Njemačku, Portugal, Španjolsku, Švedsku, Švicarsku i Ujedinjenu Kraljevinu). Švedska, Ujedinjena Kraljevina i Finska kao i pridružene države Švicarska, Lihtenštajn i Island već su ispunili svoje obveze.

Broj preseljenja iz Turske na temelju Izjave EU-a i Turske, uključen u ukupni broj preseljenja, i dalje raste, a države članice nastavljaju razmatrati zahtjeve koje im Turska upućuje putem UNHCR-a. Od 4. travnja 2016. godine 2 217 Sirijaca preseljeno je iz Turske u EU, uključujući 603 preseljenih od prošlog izvješća. Dinamika je preseljenja ostala nepromijenjena te osim Belgije, Estonije, Francuske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Njemačke, Portugala, Španjolske i Švedske, obavljena su preseljenja i u Norvešku. Države članice trebale bi nastaviti ispunjavati svoje obveze u pogledu preseljenja, uključujući u okviru provedbe Izjave EU-a i Turske.

Kontekst

Program za privremeno hitno premještanje utvrđen je dvjema odlukama Vijeća u rujnu 2015., u kojima su se države članice obvezale da će do rujna 2017. premjestiti do 160 000 osoba iz Italije i Grčke (i iz drugih država članica prema potrebi).

Komisija je 8. lipnja 2015. donijela prijedlog europskog programa preseljenja, nakon čega je uslijedio dogovor država članica od 20. srpnja 2015. o preseljenju 22 504 osobe kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita.

Nakon sastanka na vrhu između čelnika EU-a i Turske koji je održan 29. studenoga 2015. donesen je akcijski plan EU-a i Turske. Program dobrovoljnog prihvata koji je Komisija predložila 15. prosinca 2015. ključni je element plana, a usmjeren je na pružanje potpore Turskoj u upravljanju izbjeglicama te osiguravanju sigurnog i zakonitog kanala za osobe kojima je potrebna zaštita.

Europsko vijeće pozvalo je 7. ožujka 2016. na bržu provedbu premještanja kako bi se poboljšala humanitarna situacija u Grčkoj. Europsko je vijeće u zaključcima od 20 i 21. listopada ponovno pozvalo na daljnje djelovanje u cilju brže provedbe programa premještanja i preseljenja zbog hitne potrebe za pružanjem potpore Grčkoj i Italiji. Današnje izvješće odgovor je na zaključke Vijeća i na obvezu Komisije na temelju plana „Povratak Schengenu”.

Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. predviđeno je da će za svakog Sirijca kojeg se s grčkih otoka vrati u Tursku preseliti jednog Sirijca iz Turske u EU. To se načelo primjenjuje od 4. travnja 2016. Prioritet imaju migranti koji prethodno nisu nezakonito ušli ili pokušali ući u EU.

Nakon Izjave EU-a i Turske Vijeće je 29. rujna donijelo izmjenu druge Odluke Vijeća o premještanju kako bi se 54 000 još nedodijeljenih mjesta, od 160 000 mjesta predviđenih za premještanje, stavilo na raspolaganje za zakonit prihvat Sirijaca iz Turske u EU.

Komisija je 13. srpnja predložila trajni okvir EU-a za preseljenje kojim se utvrđuje zajednički niz standardnih postupaka za odabir kandidata za preseljenje te daje zajednički status zaštite osobama preseljenima u EU kako bi se pojednostavnili i bolje usmjerili budući europski napori u području preseljenja.

Komisija je 16. ožujka 2016. donijela prvo izvješće o premještanju i preseljenju, a drugo, treće, četvrto, peto i šesto izvješće donijela je 12. travnja, 18. svibnja, 15. lipnja,13. srpnja i 28. rujna 2016.

Dodatne informacije

Komunikacija: Sedmo izvješće o premještanju i preseljenju

Prilog 1.: Premještanja iz Grčke

Prilog 2.: Premještanja iz Italije

Prilog 3.: Preseljenje – trenutačno stanje

INFORMATIVNI ČLANAK: Premještanje i preseljenje

INFORMATIVNI ČLANAK: Upravljanje izbjegličkom krizom: financijska potpora EU-a Grčkoj

Najčešća pitanja: Uspostavljanje okvira EU-a za preseljenje

Europski migracijski program

Odluka Vijeća o premještanju 40 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća o premještanju 120 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća (EU) 2016/1754 od 29. rujna 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

Zaključci Vijeća o preseljenju 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita

Priopćenje za tisak: Dobrovoljni humanitarni program prihvata s Turskom za izbjeglice iz Sirije

Preporuka Komisije za dobrovoljni humanitarni program prihvata za izbjeglice iz Sirije koje borave u Turskoj

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.

IP/16/3614

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar