Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Topmøde mellem EU og Canada: Den nyligt indgåede handelsaftale sætter høje standarder for global handel

Bruxelles, den 30. oktober 2016

I dag blev den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) underskrevet af formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, Slovakiets premierminister Robert Fico og den canadiske premierminister Justin Trudeau.

Aftalen vil gavne små som store eksportører og vil skabe nye muligheder for europæiske og canadiske virksomheder og deres ansatte, samt forbrugerne. Næsten alle – 99 procent – af alle toldafgifter vil blive afskaffet. Det betyder, at europæiske eksportører af industrivarer og landbrugsprodukter vil komme til at spare over 500 mio. EUR hvert år. CETA er til dato EU's mest progressive og banebrydende handelsaftale, og den sætter standarden for alle fremtidige aftaler. Aftalerne inden for bæredygtig udvikling, arbejdsmarked og miljø er de mest ambitiøse, der nogensinde er set i en bilateral handelsaftale. CETA vil ikke kun være med til at fremme handel og økonomisk aktivitet, men vil også fremme og beskytte vores fælles værdier.

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Det er sådan her, vi former globaliseringen – gennem progressive, avancerede handelsaftaler, der er med til at udbrede vores værdier og sætte nye, høje standarder for global handel. Gennem aftalen med Canada skaber vi tættere forbindelser med en af vores tætteste allierede, og det vil få en stor, reel betydning for europæiske eksportører, iværksættere og ansatte. Handel har en enorm effekt, og det ved vi fra erfaring. Når vi fjerner de unødvendige omkostninger og det overlappende bureaukrati kan virksomheder afprøve nye markeder og ansætte flere folk."

CETA vil gøre en ende på begrænsningerne i forhold til offentlige udbud, så europæiske virksomheder nu får mulighed for at byde på offentlige kontrakter i Canada, både på nationalt, regionalt og lokalt plan. CETA vil også åbne markedet for tjenesteydelser, hvilket gør det lettere for eksempelvis ingeniører, revisorer og arkitekter at arbejde i Canada. Desuden anerkender Canada den særlige status for varer under EU-ordningen for geografiske betegnelser. Dermed bliver over 140 europæiske varers navn beskyttet i Canada, f.eks. Prosciutto di Parma og Schwarzwälder Schinken. For en lang række varer vil der komme færre administrative forhindringer, og det vil ikke længere være nødvendigt at udføre de samme prøvninger på hver side af Atlanten. Det er især små virksomheder, der har gavn af mindre bureaukrati.

Hvad står der i aftalen?

CETA vil skabe nye muligheder for landmænd og fødevareproducenter, samtidig med at EU's bekymringer bliver imødekommet. EU's marked bliver kun åbnet op for nogle få, nøje udvalgte varer, og det bliver modsvaret af åbninger på det canadiske marked, som er vigtige for europæiske eksportinteresser, eksempelvis ost, vin og spiritus, frugt og grøntsager, forarbejdede varer samt geografiske betegnelser.

Det vil forbedre EU's adgang til søtransportydelser i Canada, og det vil beskytte unikke europæiske landbrugsprodukter, de såkaldte geografiske betegnelser.

CETA vil også gavne EU's 500 millioner forbrugere. Aftalen giver flere valgmuligheder, samtidig med at de nuværende kvalitetsstandarder bevares, da det kun er de varer og tjenesteydelser, som fuldt ud overholder al EU-lovgivning, der vil kunne importeres til EU-markedet. Det betyder, at CETA ikke vil ændre den måde, EU lovgiver omkring fødevaresikkerhed på, bl.a. hvad angår GMO-produkter eller forbuddet mod hormonbehandlet oksekød.

Den nuværende form for tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS), som findes i mange bilaterale handelsaftaler, der forhandles af EU's regeringer, er blevet erstattet med et nyt og forbedret investeringsdomstolssystem. Den nye mekanisme vil være offentlig og vil ikke være baseret på ad hoc-tribunaler. Reformen betyder, at investorer bliver beskyttet mod forskelsbehandling i et begrænset antal tilfælde, men uden at medlemsstater skal være bekymrede for ikke at kunne lovgive i offentlighedens interesse.

Procedurerne for investeringsdomstolen vil være gennemsigtige, og dommerne vil blive udpeget af EU og Canada. Kommissionen er fast besluttet på at færdiggøre og finjustere reformen af investeringstvistbilæggelse, og de sidste ugers og dages drøftelser har bidraget til at skærpe denne forpligtelse.

Medlemsstaterne vil fortsat kunne tilrettelægge offentlige tjenester såsom sundheds- og uddannelsessystemet på den måde, de ønsker. Både dette og andre spørgsmål blev præciseret yderligere i et fælles fortolkende instrument, som får retsvirkning, og som klart og utvetydigt beskriver, hvad EU og Canada aftalte i en række af CETA's artikler.

Baggrund og nye tiltag

Efter underskrivelsen af aftalen skal Europa-Parlamentet godkende den, for at CETA kan træde i kraft midlertidigt. Efter en aftale er blevet godkendt af medlemsstaterne i Rådet og i Europa-Parlamentet giver denne midlertidige ikrafttrædelse europæiske virksomheder og forbrugere mulighed for at få gavn af aftalen med det samme, i stedet for at skulle vente på ratificeringsprocessen.

Da investeringsdomstolssystemet (ICS - Investment Court System) er et nyt element i handelsaftaler, og da den offentlige debat om systemet stadig ikke er afsluttet i mange lande, har EU's medlemsstater valgt – bakket op af Kommissionen – at ICS ikke vil blive omfattet af den midlertidige anvendelse af CETA. Det betyder, at ICS først vil blive gennemført, når alle medlemsstater har afsluttet deres nationale ratifikationsprocedurer.

I den periode vil Kommissionen arbejde sammen med Canada om at videreudvikle nogle af parametrene for det nye system, som eksempelvis udvælgelsen af dommere, små virksomheders adgang til det nye system samt klagemekanismen.

Der er klare beviser på, at frihandelsaftaler fremmer væksten og beskæftigelsen i Europa. Eksempelvis er EU's eksport til Sydkorea steget med over 55 % siden handelsaftalen mellem EU og Korea trådte i kraft i 2011. Eksporten af en række landbrugsprodukter steg med 70 %, og EU's salg af biler i Sydkorea er tredoblet i løbet af de sidste fem år. Handelsaftalen med Korea trådte midlertidigt i kraft, mens ratifikationsprocessen foregik.

Hver gang EU's eksport stiger med 1 mia. EUR understøtter det i gennemsnit 15 000 nye arbejdspladser i EU. 31 millioner job i Europa afhænger af eksport.

Yderligere oplysninger:

Blogindlæg af kommissær Cecilia Malmström: Signing our agreement with Canada (EN)

Faktablad: CETA – a trade deal that sets a new standard for global trade (EN)

CETA: Background, Q&A, contents (EN)

Benefits of CETA & exporters' stories (EN)

Selve aftaleteksten

IP/16/3581

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar