Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Summit EU-Kanada: právě podepsaná dohoda přináší vysoké standardy celosvětového obchodu

Brusel 30. října 2016

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda Evropské rady Donald Tusk, slovenský premiér Robert Fico a kanadský premiér Justin Trudeau dnes podepsali komplexní dohodu o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou (CETA).

Uvedená dohoda přinese výhody jak malým, tak velkým vývozcům a vytvoří řadu příležitostí pro evropské a kanadské společnosti a jejich zaměstnance a také pro spotřebitele. Budou odstraněna téměř všechna cla (99 %), což evropským vývozcům průmyslového zboží a zemědělských produktů přinese každoroční úspory přesahující 500 milionů eur. CETA, nejpokročilejší a nejprogresivnější obchodní dohoda, jakou EU doposud uzavřela, je milníkem, který představuje novou normu pro budoucí dohody. Kapitoly dohody týkající se udržitelného rozvoje, pracovních sil a životního prostředí, jsou tím nejambicióznějším, co bylo kdy v rámci dvoustranných obchodních dohod v těchto oblastech vyjednáno. Kromě toho, že přispěje k posílení obchodní a hospodářské aktivity, bude CETA také propagovat a chránit sdílené hodnoty.

Evropská komisařka pro obchod Cecilie Malmströmová k tomu uvedla: „Přesně toto je způsob, jak můžeme utvářet globalizaci – prostřednictvím progresivních a moderních obchodních dohod, které chrání naše hodnoty a určují nové normy světového obchodu. Díky naší dohodě s Kanadou stavíme most k jednomu z našich nejbližších spojenců, most, který reálně ovlivní naše vývozce, podnikatele a zaměstnance. Jak víme z vlastní zkušenosti, obchod prostě funguje. Pokud se zbavíme zbytečných nákladů a zdvojování byrokracie, začnou společnosti pronikat na nové trhy a zaměstnávat více lidí.“

CETA rovněž odstraní omezení v přístupu k veřejným zakázkám, což firmám z EU umožní, aby se ucházely o veřejné zakázky jak na federální úrovni, tak v kanadských provinciích, regionech a městech. Díky nové dohodě se otevře trh se službami, díky čemuž budou moci v Kanadě snáze pracovat profesionálové jako inženýři, účetní nebo architekti. Kanada také uznává zvláštní status zeměpisných označení EU a zavázala se k ochraně více než 140 evropských produktů, jako jsou např. Prosciutto di Parma a Schwarzwälder Schinken. Celá řada produktů už nebude muset překonávat množství administrativních překážek, protože se zamezí dvojímu testování v EU i v Kanadě, což bude přínosné zejména pro menší společnosti.

Co obsahuje text dohody?

CETA vytvoří nové příležitosti pro zemědělce a producenty potravin, přičemž současně ochrání specifika EU. Otevřenost EU vůči určitým produktům je omezená a kalibrovaná a je vyvážená tím, že se Kanada otevírá důležitým evropským vývozním zájmům, například v oblasti sýrů, vína a lihovin, ovoce a zeleniny, zpracovaných výrobků a výrobků se zeměpisným označením.

Dohoda zlepší přístup Evropy k námořním službám poskytovaným v Kanadě a ochrání jedinečné evropské zemědělské produkty, takzvaná zeměpisná označení

CETA bude přínosná také pro 500 milionů spotřebitelů v EU. Dohoda nabízí větší výběr, a přitom udržuje stávající úroveň kvality, jelikož na trhu v EU bude možné nabízet pouze zboží a služby, které jsou zcela v souladu s právními předpisy EU. CETA tedy nezmění způsob, jakým EU upravuje bezpečnost potravin, což platí také pro geneticky modifikované produkty nebo zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa.

V současnosti používané řešení sporů mezi investory a státem, které je zakotveno v řadě dvoustranných dohod vyjednaných vládami států EU, bylo nahrazeno novým a zdokonaleným systémem soudů pro investice. Tento nový mechanismus bude veřejný a nebude založen na ad hoc tribunálech. Tato reforma znamená, že investoři mohou být chráněni před diskriminací v menším počtu případů, avšak způsobem, který nenechává prostor pro pochybnosti, pokud jde o právo států na regulaci ve veřejném zájmu.

Postupy soudů pro investice budou transparentní a jejich soudce budou jmenovat EU a Kanada. Komise se zavázala dokončit a finalizovat reformu řešení investičních sporů a diskuze z posledních několika dnů a týdnu přispěly ke zformulování tohoto závazku.

Členské státy budou moci i nadále dle vlastního uvážení organizovat veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství. Tyto a další otázky byly vyjasněny v rámci společného nástroje k výkladu, který bude právně závazný a který jasně a jednoznačně vymezuje, na čem se Kanada a EU v řadě článků CETA dohodly.

Souvislosti a další kroky

Aby mohla CETA prozatímně vstoupit v platnost, musí s ní po jejím podpisu vyslovit souhlas Evropský parlament. Prozatímní uplatňování, k němuž dojde po schválení dohody členskými státy v Radě a Evropským parlamentem, evropským podnikům a spotřebitelům umožní, aby z výhod dohody těžili již od samého počátku.

Vzhledem k tomu, že soudy pro investice představují v kontextu obchodních dohod novum a veřejná diskuze na toto téma nebyla doposud v řadě členských států dokončena, rozhodly se členské státy (za podpory Komise), že soudy pro investice součástí prozatímního uplatňování CETA nebudou. To znamená, že soudy pro investice budou aktivovány teprve poté, co členské státy dokončí své vnitrostátní ratifikační postupy.

V mezidobí bude Komise s Kanadou spolupracovat na upřesnění některých parametrů tohoto nového systému, jako je výběr soudců, přístup menších podniků k systému a odvolací mechanismus.

Je zjevně prokázáno, že dohody o volném obchodu podporují evropský růst a tvorbu pracovních míst. Jako příklad lze uvést obchodní dohodu mezi EU a Koreou, od jejíhož uzavření v roce 2011 vzrostl objem vývozu z Unie do Jižní Korey o 55 %. Vývoz některých zemědělských produktů vzrostl o 70 % a prodej automobilů z EU se v Jižní Koreji během posledních pěti let ztrojnásobil. Dohoda s Koreou byla v průběhu ratifikačního procesu prozatímně uplatňována.

Díky vývozu v objemu 1 miliardy eur se v EU vytvoří v průměru 15 000 dalších pracovních míst. V Evropě na vývozu závisí 31 milionů pracovních míst.

Další informace:

Příspěvek na blogu komisařky Malmströmové: Podpis naší dohody s Kanadou

Informační přehled: CETA – obchodní dohoda, která určuje nové normy světového obchodu

CETA: souvislosti, otázky a odpovědi, obsah

Výhody dohody CETA a zkušenosti vývozců

Text dohody

IP/16/3581

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar