Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pregled stanja u prometu 2016.: EU nastoji ojačati unutarnje tržište

Bruxelles, 27. listopada 2016.

Europska komisija danas je objavila Pregled stanja u prometu u EU-u 2016. u kojem je iznesena usporedba država članica prema postignutim rezultatima u 30 kategorija koje obuhvaćaju sve aspekte prometa.

Pregledom stanja nastoji se pomoći državama članicama da odrede prioritetna područja ulaganja i djelovanja.  On je dokaz da EU i dalje produbljuje unutarnje prometno tržište i promiče prelazak na mobilnost s niskim razinama emisija, što su dva prioriteta Junckerove Komisije.

Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc izjavila je: Moj je cilj visokokvalitetan, dekarboniziran, potpuno integriran i učinkovit prometni sustav. Pregled stanja u prometu služi nam kao putokaz pokazujući nam smjer i udaljenost koja je pred nama. Riječ je o korisnom alatu za nas, za države članice i za dionike jer nam pomaže utvrditi što radimo dobro te gdje su potrebna dodatna ulaganja i aktivnosti. Ohrabrujuće je da nastojanja Komisije da premosti jaz u ulaganjima u prometnom sektoru počinju ostvarivati rezultate.

Treću je godinu zaredom Nizozemska na prvome mjestu u 15 kategorija, a slijede je Švedska, Njemačka i Austrija. Iako su jake u različitim područjima, zajednički su im čvrst okvir za ulaganja te dobri rezultati u području prometne sigurnosti i u provedbi zakonodavstva EU-a.

 

Glavni zaključci:

 

1. Mobilnost s niskim razinama emisija

Diljem EU-a postignut je napredak u području održivije i ekološki prihvatljivije mobilnosti (primjerice u udjelu energije iz obnovljivih izvora u prometu i broju novih automobila koji upotrebljavaju alternativna goriva). Ipak, te su brojke i dalje niske, a činjenica da pojedine države članice u tome izrazito prednjače ukazuje na to da postoji potencijal za brži prelazak na mobilnost s niskim razinama emisija. U tu je svrhu Komisija u srpnju 2016. donijela Europsku strategiju za mobilnost s niskim razinama emisija.

2. Infrastruktura

Učinci ulaganja u prometnu infrastrukturu vidjet će se tek nakon nekog vremena, no određeni se pozitivni učinci već vide u percepciji kvalitete prometne infrastrukture. To će postati izraženije s dodatnim ulaganjima u idućim godinama, osobito u okviru Instrumenta za povezivanje Europe i Komisijina Plana ulaganja za Europu.

3. Ljudi

  • Diljem Europe korisnici su sve zadovoljniji svim vrstama prijevoza (gradskim, željezničkim i zračnim). To upućuje na zaključak da se potrebe ljudi uzimaju u obzir i da se donose prave odluke o ulaganjima.
  • Broj poginulih u cestovnom prometu stagnira. Iako su europske ceste i dalje najsigurnije na svijetu, države članice moraju pojačati napore kako bi postigle cilj da se broj poginulih u cestovnom prometu upola smanji do 2020.
  • Broj žena zaposlenih u prometnom sektoru raste, ali ukupni udio žena i dalje je nizak. Potrebne su mjere na svim razinama za povećanje udjela žena u tom sektoru i Komisija razmatra odgovarajuće inicijative.

 

U Pregled su uključeni podaci iz različitih javnih izvora (kao što su Eurostat, Europska agencija za okoliš i Svjetski gospodarski forum). Podaci se mogu pretraživati prema zemljama ili prema području (unutarnje tržište, ulaganja i infrastruktura, energetska unija i inovacije, ljudi).

U tablicama s podacima pet najuspješnijih država označeno je zelenom, a pet najneuspješnijih država crvenom bojom. U tablici u nastavku prikazano je koliko se često svaka država pojavljuje na vrhu odnosno na dnu ljestvice. Ukupan broj bodova izračunava se oduzimanjem negativnih od pozitivnih bodova:

 

Slika1

Dodatne informacije

Za više informacija o svakoj državi vidjeti MEMO.

Višejezični sažeti prikazi za pojedine zemlje

Europska strategija za mobilnost s niskim razinama emisija

IP/16/3541

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar