Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Noua politică spațială a Comisiei pune accentul pe îmbunătățirea vieții de zi cu zi a oamenilor și pe consolidarea competitivității Europei.

Bruxelles, 26 octombrie 2016

Milioane de oameni beneficiază deja de serviciile oferite de programele spațiale ale Uniunii. Industria spațială europeană este puternică și competitivă, ea generând locuri de muncă și oportunități de afaceri pentru antreprenori. Noua politică spațială propusă astăzi va stimula crearea de noi servicii și promovarea rolului de lider spațial al Europei.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Uniunea Europeană este un actor-cheie al politicii spațiale. Dorim să valorificăm această poziție și să folosim rolul nostru de lider în mod strategic pentru a crea locuri de muncă și creștere economică și a contribui la îndeplinirea priorităților politicii noastre comune: securitatea, schimbările climatice, economia datelor, gestionarea dezastrelor naturale. În acest sens este nevoie de cooperarea cu partenerii noștri și cu părțile interesate la nivel european și internațional. Declarația comună UE - ESA privind viziunea și obiectivele noastre comune pentru viitorul Europei în spațiu, care va fi semnată în această după-amiază, reprezintă încă un pas important în această direcție.”

Elżbieta Bieńkowska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: Aplicațiile spațiale ne schimbă viața, economia și industria. Spațiul este un sector industrial vital al economiei Europei și un atu strategic care sprijină autonomia acțiunilor Europei pe scena mondială. Este însă nevoie de mai mulți antreprenori și de mai multe investiții private dacă se dorește ca acest sector să își păstreze avantajul concurenței. Așadar, mesajul meu pentru industrie, start-up-uri si investitori este că spațiul are o importanță strategică, iar prezența noastră în spațiu este de durată.

Programele spațiale ale Uniunii oferă deja servicii care au devenit indispensabile în viața noastră de zi cu zi. Datele spațiale sunt necesare pentru utilizarea telefoanelor mobile, conducerea autovehiculelor dotate cu un sistem de navigație, zborul cu avionul sau urmărirea programelor TV prin satelit. Ele joacă, de asemenea, un rol-cheie în asigurarea protecției unor infrastructuri vitale precum centralele electrice, rețelele inteligente sau chiar în protecția tranzacțiilor bancare. Datele spațiale ajută la gestionarea frontierelor și permit salvarea vieților pe mare. Ele ne permit să răspundem mai bine în caz de cutremur, incendii forestiere și inundații și îi ajută pe fermieri să își planifice din timp activitățile. De asemenea, datele spațiale ajută la protejarea mediului și la monitorizarea schimbărilor climatice.

Strategia spațială pentru Europa este un răspuns la concurența tot mai mare la nivel mondial, la implicarea tot mai importantă a sectorului privat și la schimbările tehnologice de amploare. Comisia propune o serie de acțiuni care să le permită europenilor să profite pe deplin de beneficiile oferite de spațiu, să creeze un mediu propice dezvoltării start-up-urilor din domeniul spațial, să promoveze poziția de lider a Europei în spațiu și să-și mărească cota pe piețele mondiale ale spațiului.

Exploatarea întregului potențial al spațiului în beneficiul societății și industriei noastre

Acum că infrastructura programelor spațiale ale Uniunii este bine dezvoltată, trebuie acordată prioritate pătrunderii puternice pe piață a datelor spațiale prin intermediul sectoarelor public și privat. Programele spațiale ale UE for furniza servicii suplimentare care vor contribui la îndeplinirea unor obiective prioritare europene comune, cum ar fi securitatea și apărarea, precum și combaterea schimbărilor climatice. Comisia va promova utilizarea sistemului Galileo în dispozitivele mobile și infrastructurile critice și va îmbunătăți conectivitatea în zonele îndepărtate. Ea va facilita, de asemenea, accesul societăților inovatoare și al start-up-urilor la datele spațiale, prin intermediul platformelor speciale lansate de industrie, pentru a dezvolta servicii și aplicații.

Stimularea unui sector spațial european competitiv și inovator

Sectorul spațial al Europei trebuie să rămână în avangarda inovațiilor rapide care ies din tiparele existente, să anticipeze apariția noilor modele de afaceri și să reacționeze prompt la creșterea concurenței la nivel mondial. Finanțările oferite de UE vor fi orientate mai cu precădere către antreprenorii din industria spațială care demarează și își extind afacerea în cadrul pieței unice. În plus, Comisia va promova creșterea investițiilor private în aceste start-up-uri, în special în contextul planului de investiții pentru Europa și al viitoarelor fonduri cu capital de risc. Ea va sprijini, de asemenea, crearea unor platforme și grupuri industriale spațiale europene în regiunile din Europa.

Menținerea autonomiei strategice a Europei, consolidarea rolului său pe scena mondială în sectorul spațial

Accesul autonom la spațiu și utilizarea independentă a acestuia de către Europa reprezintă un element-cheie pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii, pentru industria și întreprinderile noastre, precum și pentru securitatea, apărarea și autonomia noastră strategică. Uniunea este cel mai mare client instituțional european și preconizează să lanseze, în următorii 10-15 ani, peste 30 de sateliți pentru programele sale Galileo și Copernicus. Aceasta reprezintă o oportunitate în special pentru viabilitatea economică a viitoarelor lansatoare construite în Europa, cum ar fi Ariane 6 și Vega C. Comisia va acționa ca un client inteligent și își va grupa nevoile de servicii de lansare. Ea va continua să sprijine accesul întreprinderilor europene pe piețele mondiale. Plecând de la o inițiativă existentă, Comisia va începe să elaboreze un serviciu cuprinzător al Uniunii de cunoaștere a situației spațiale în scopul de a proteja infrastructurile spațiale esențiale împotriva deșeurilor spațiale, a fenomenelor meteorologice din spațiu și a atacurilor cibernetice. Prin intermediul viitorului plan de acțiune european în domeniul apărării, Comisia va lansa, de asemenea, o inițiativă GovSatCom pentru a asigura servicii de comunicare prin satelit fiabile, sigure și rentabile pentru Uniune și pentru autoritățile publice naționale. Ținând seama de necesitatea unei cooperări strânse cu partenerii noștri de la nivel mondial, Comisia va acționa alături de Înaltul Reprezentant și de statele membre pentru a promova și a salvgarda utilizarea spațiului pentru generațiile viitoare.

În după-amiaza zilei de 26 octombrie, Uniunea și Agenția Spațială Europeană vor semna o declarație comună pentru a-și exprima viziunea împărtășită în ceea ce privește politica spațială europeană. Este pentru prima oară când se semnează o astfel de declarație, fapt ce subliniază importanța acordată de ambele instituții cooperării strânse și integrate în cadrul unei adevărate abordări europene a spațiului.

Istoricul dosarului

Europa, în ansamblul său (statele membre, Agenția Spațială Europeană, EUMETSAT și UE), este un important actor spațial la nivel mondial. Ea are o industrie puternică și competitivă, de exemplu în domeniul sateliților, al lansatoarelor și al serviciilor/operațiunilor conexe. Industria spațială europeană are peste 230 000 de angajați și generează o valoare adăugată estimată la 46-54 miliarde EUR. Europa produce o treime din numărul total de sateliți la scară mondială. Ea a obținut numeroase succese în spațiu prin utilizarea unor tehnologii revoluționare și datorită misiunilor de explorare.

Investițiile Uniunii în elaborarea unor proiecte spațiale de înaltă calitate se ridică la 12 miliarde EUR în perioada 2014-2020. Copernicus, un furnizor principal de date de observare a Pământului la nivel mondial, ajută deja la salvarea de vieți omenești pe mare, îmbunătățește reacția noastră la dezastre naturale, cum ar fi cutremurele, incendiile forestiere sau inundațiile, și permite fermierilor să își gestioneze mai bine culturile. Galileo, sistemul propriu de navigație prin satelit al Europei, va furniza în curând informații mai precise și mai fiabile de poziționare și de sincronizare pentru autovehicule, trenuri, aeronave și alte sectoare autonome și conectate. Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS) oferă servicii de protecție a vieții umane pentru utilizatorii transporturilor aerian, maritim și terestru în aproape întreaga Europă.

De exemplu, o serie de start-up-uri inovatoare folosesc deja datele obținute prin satelit pentru a permite fermierilor să își monitorizeze terenurile mai eficient (Fieldsense, câștigătoare a concursului „Copernicus Masters” 2014), pentru a folosi datele de poziționare în aplicații din internetul obiectelor (Geko navsat, câștigătoare a premiului GSA 2014 și 2015) sau pentru furnizarea de drone de salvare pe mare (Sincratech, câștigătoare a premiului Satnav 2015). 

Pentru mai multe informații:

Întrebări frecvente

Materiale audiovizuale

IP/16/3530

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar