Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Jaunā Komisijas kosmosa politika izvirza priekšplānā mērķi atvieglot ikdienas dzīvi un celt Eiropas konkurētspēju.

Briselē, 2016. gada 26. oktobrī

Jau tagad ES kosmosa programmas nodrošina pakalpojumus, ko izmanto miljoniem cilvēku. Eiropas kosmosa nozare ir spēcīga un konkurētspējīga, tā rada darbvietas un uzņēmējdarbības iespējas. Šodien publiskotais jaunās kosmosa politikas priekšlikums sekmēs jaunus pakalpojumus un nostiprinās Eiropas vadošo lomu kosmosa nozarē.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs teica: "Eiropas Savienība ir kosmosa politikas smagsvars. Mēs vēlamies turpināt strādāt un stratēģiski izmantot šo priekšrocību, lai radītu darbvietas un izaugsmi un sasniegtu mūsu kopīgo politisko prioritāšu mērķus: panākt drošību, kavēt klimata pārmaiņas, pārveidot transportu, pāriet uz datu ekonomiku, labāk reaģēt uz dabas katastrofām. Tam vajadzīga sadarbība ar mūsu partneriem un ieinteresētajām personām Eiropā un citās pasaules daļās. Nākamais nozīmīgais solis šajā virzienā ir apvienotā ESEKA deklarācija "Kopīgs redzējums un mērķi Eiropas nākotnei kosmosa jomā", kuru paredzēts parakstīt šodien."

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska sacīja: Uz kosmosa tehnoloģijām balstīti lietojumi maina mūsu dzīvi, ekonomiku un rūpniecību. Kosmosa industrija ir svarīga Eiropas tautsaimniecības nozare, tā dod stratēģisku priekšrocību, kas Eiropai ļauj saglabāt rīcības autonomiju globālā līmenī.Tomēr, lai saglabātu šo vadošo pozīciju, ir jāpiesaista vairāk uzņēmēju un privāto ieguldījumu. Tāpēc vēlos paziņot nozarei, jaunuzņēmumiem un investoriem, ka kosmosa nozare mums nozīmē daudz un mūsu plāni kosmosā ir tālejoši.”

ES kosmosa programmas jau patlaban nodrošina pakalpojumus, kas ir kļuvuši mūsu ikdienas sastāvdaļa. Kosmosa datus izmanto mobilie telefoni, automašīnas ar navigācijas sistēmām, lidmašīnas un satelīttelevīzija; turklāt šie dati ir vajadzīgi, lai aizsargātu svarīgākos infrastruktūras objektus, piemēram, spēkstacijas, viedtīklus un pat banku transakcijas. Kosmosa dati palīdz pārvaldīt robežas un glābt cilvēku dzīvību uz jūras. Tie uzlabo mūsu rīcībspēju zemestrīču, meža ugunsgrēku un plūdu gadījumā. Tie ļauj lauksaimniekiem plānot darbus. Tie palīdz aizsargāt vidi un monitorēt klimata pārmaiņas.

Kosmosa stratēģija Eiropai ir atbilde uz augošo globālo konkurenci, tā palielina privātā sektora iesaistīšanos un sekmē būtiskas tehnoloģiskas pārmaiņas. Komisija ierosina virkni pasākumu, kas ļaus Eiropas iedzīvotājiem pilnībā izmantot kosmosa nozares radītās priekšrocības, radīs pareizos apstākļus, lai augtu kosmosa nozares jaunuzņēmumi, veicinās Eiropas vadošo pozīciju kosmosa jomā un palielinās Eiropas daļu pasaules kosmosa tirgos.

Kosmosa nozares optimāla izmantošana sabiedrības un ekonomikas labā

Tagad, kad ES kosmosa programmu infrastruktūra jau ir pietiekami attīstīta, galvenā uzmanība būtu jāpārvirza uz to, lai publiskais un privātais sektors arvien intensīvāk nodrošinātu kosmosa datu iekļaušanos tirgū. No ES kosmosa programmām tiks gūti papildu labumi, kas atbalstīs Eiropas kopīgās prioritātes, piemēram, sekmēs drošību un aizsardzību, kā arī cīņu pret klimata pārmaiņām. Komisija aicinās izmantot Galileo mobilajās ierīcēs un svarīgākajos infrastruktūras objektos, kā arī rosinās uzlabot savienojamību attālos rajonos. Tagad novatoriskiem un jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri plāno pakalpojumus un izstrādā lietojumus, caur īpaši izveidotām nozares platformām būs vieglāk piekļūt kosmosa datiem.

Konkurētspējīgas un inovatīvas Eiropas kosmosa nozares sekmēšana

Straujā, revolucionārā inovācija, jaunu uzņēmējdarbības modeļu parādīšanās un augošā globālā konkurence liek Eiropas kosmosa nozarei cīnīties, lai nezaudētu savu statusu. ES finansējums mērķtiecīgāk tiks orientēts uz tiem kosmosa nozares uzņēmējiem, kuri vienotajā tirgū ir uzņēmuma veidošanas sākumstadijā un tā paplašināšanas fāzē. Turklāt Komisija šādiem jaunuzņēmumiem centīsies piesaistīt vairāk privāto ieguldījumu, jo īpaši ar Investīciju plānu Eiropai un gaidāmo Eiropas riska kapitāla fondu fondu. Tā arī atbalstīs Eiropas kosmosa rūpniecības centru un puduru veidošanu Eiropas reģionos.

Eiropas stratēģiskās autonomijas saglabāšana un globālās lomas stiprināšana kosmosa nozarē

Tas, ka Eiropai ir autonoma piekļuve kosmosam un tā izmantošanai, ir stratēģisks elements, kas palīdz īstenot ES politiku, atbalsta rūpniecību un uzņēmējdarbību, kā arī sekmē drošību, aizsardzību un stratēģisko autonomiju. ES ir lielākais Eiropas institucionālais klients, kas nākamo 10–15 gadu laikā Galileo un Copernicus programmu ietvaros plāno palaist vairāk nekā 30 pavadoņu. Tāpēc nedrīkst laist garām iespēju nākotnē nodrošināt ekonomisku dzīvotspēju Eiropā būvētām nesējraķetēm, piemēram "Ariane 6" un "Vega C". Komisija rīkosies kā gudrs klients un konsolidēs palaišanas pakalpojumu vajadzības. Tā arī turpinās atbalstīt Eiropas uzņēmumu piekļuvi pasaules tirgiem. Pamatojoties uz esošo iniciatīvu, Komisija sāks veidot plaša profila ES Kosmosa situācijas kontroles dienestu, kas palīdzēs aizsargāt svarīgākos kosmosa infrastruktūras objektus no kosmiskajiem atkritumiem, kosmiskajiem laikapstākļiem un kiberuzbrukumiem. Ar drīzumā gaidāmā Eiropas Aizsardzības rīcības plāna starpniecību Komisija sāks GovSatCom iniciatīvu, lai nodrošinātu uzticamus, drošus un ekonomiski pamatotus satelītsakaru pakalpojumus Eiropas Savienībai un valstu pārvaldes iestādēm. Ņemot vērā nepieciešamību sadarboties ar globālajiem partneriem, Komisija rīkosies kopā ar Augsto pārstāvi un dalībvalstīm, lai veicinātu un saglabātu kosmosa izmantošanas iespējas nākamajām paaudzēm.

26. oktobra pēcpusdienā ES un Eiropas Kosmosa aģentūra parakstīs kopīgu deklarāciju, kurā paudīs kopīgo redzējumu par Eiropas kosmosa politiku. Tas ir pirmais šāda veida paziņojums, kas, izmantojot patiesi eiropeisku pieeju kosmosam, parāda, cik lielu nozīmi abas iestādes piešķir ciešai un integrētai sadarbībai. 

Konteksts

Globālā mērogā Eiropa (dalībvalstis, Eiropas Kosmosa aģentūra, EUMETSAT un ES) ir nozīmīga spēlētāja kosmosa nozarē. Tai ir spēcīga un konkurētspējīga nozare, piemēram, pavadoņi, nesējraķetes un ar tiem saistītie pakalpojumi/darbības. Eiropas kosmosa nozarē ir nodarbināti vairāk nekā 230 000 speciālistu, un tā rada aptuveni 46–54 miljardu eiro pievienoto vērtību. Eiropā uzbūvē trešo daļu visas pasaules pavadoņu. Ar progresīvām tehnoloģijām un izpētes lidojumiem kosmosa jomā Eiropa ir guvusi daudz panākumu.

Laikā no 2014. līdz 2020. gadam ES ieguldīs 12 miljardus eiro izcili kvalitatīvu kosmosa projektu izstrādē. Copernicus, pasaulē vadošais Zemes novērošanas datu sniedzējs, jau palīdz glābt dzīvību uz jūras, uzlabo mūsu rīcībspēju dabas katastrofu — zemestrīču, meža ugunsgrēku vai plūdu — gadījumā un palīdz lauksaimniekiem izaudzēt bagātākas ražas. Savukārt Eiropas globālā satelītnavigācijas sistēma Galileo drīz nodrošinās precīzāku un uzticamāku informāciju par atrašanās vietu un laiku autonomām un satīklotām automašīnām, dzelzceļiem, kā arī aviācijai un citām nozarēm. Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) nodrošina dzīvības drošības navigācijas pakalpojumus, ko izmanto aviācijas, jūras un sauszemes lietotāji lielākajā daļā Eiropas.

Vairāki novatoriski jaunuzņēmumi jau lieto satelītdatus — piemēram, palīdzot lauksaimniekiem efektīvāk uzraudzīt laukus (FieldSense, 2014. gada konkursa Copernicus Masters uzvarētājs), izmantojot pozicionēšanas datus lietu interneta lietotnēs (Geko navsat, 2014. un 2015. gada GSA balvas ieguvējs) vai apkalpojot jūras glābējdronus (Sincratech, 2015. gada Satnav balvas ieguvējs). 

Papildu informācija

Biežāk uzdotie jautājumi

Attēli no arhīva

IP/16/3530

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar