Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η νέα διαστημική πολιτική της Επιτροπής δίνει έμφαση στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016

Τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ παρέχουν ήδη υπηρεσίες που ωφελούν εκατομμύρια ανθρώπους. Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι ισχυρή, ανταγωνιστική και δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η σημερινή πρόταση για μια νέα διαστημική πολιτική θα ενθαρρύνει τη χρήση νέων υπηρεσιών και θα προωθήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στο διάστημα.

Ο αντιπρόεδρος κ. Maroš Šefčovič δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός παράγοντας στη διαστημική πολιτική. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιδιότητά μας και να αξιοποιήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στρατηγικά, ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και να επιτύχουμε τους στόχους μας ως προς τις κοινές προτεραιότητες πολιτικής: δηλαδή την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τις μεταφορές, την οικονομία των δεδομένων και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Αυτό απαιτεί τη συνεργασία με τους εταίρους μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη και διεθνώς. Η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σχετικά με το κοινό όραμα και τους στόχους για το μέλλον της Ευρώπης στο διάστημα, η οποία θα υπογραφεί σήμερα το απόγευμα, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.»

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, η αρμόδια επίτροπος για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε ότι «οι διαστημικές εφαρμογές αλλάζουν τη ζωή μας, την οικονομία μας και τη βιομηχανία μας. Ο τομέας του διαστήματος είναι νευραλγικός βιομηχανικός κλάδος για την οικονομία της Ευρώπης και στρατηγικό πλεονέκτημα που στηρίζει την αυτονομία της Ευρώπης όσον αφορά την ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο.Χρειαζόμαστε όμως περισσότερους επιχειρηματίες και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να διατηρήσουμε το προβάδισμα. Γι' αυτό, απευθύνω το εξής μήνυμα στη βιομηχανία, στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και στους επενδυτές: Το διάστημα είναι σημαντικό, και η παρουσία μας εκεί θα είναι διαρκής.»

Τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ παρέχουν ήδη υπηρεσίες που έχουν γίνει απαραίτητες στην καθημερινή ζωή όλων μας: Τα διαστημικά δεδομένα είναι αναγκαία όταν χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο, όταν χρησιμοποιούμε σύστημα πλοήγησης κατά την οδήγηση, όταν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο ή βλέπουμε δορυφορική τηλεόραση. Έχουν επίσης καίρια σημασία για την προστασία νευραλγικών υποδομών όπως των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, των ευφυών δικτύων μεταφοράς ή, ακόμη, των τραπεζικών συναλλαγών. Τα διαστημικά δεδομένα διευκολύνουν τη διαχείριση των συνόρων και τη διάσωση ζωών στη θάλασσα· βελτιώνουν την αντίδρασή μας σε σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες· δίνουν τη δυνατότητα στους γεωργούς να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους· και βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής.

Η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη είναι η απάντηση στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, την αυξανόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές. Η Επιτροπή προτείνει ένα φάσμα δράσεων που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη του διαστήματος, να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τομέα του διαστήματος, να προωθήσουν τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στο διάστημα και να αυξήσουν το μερίδιό της στις παγκόσμιες διαστημικές αγορές.

Η πλήρης αξιοποίηση του διαστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας μας

Τώρα που η υποδομή των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ έχει προχωρήσει ικανοποιητικά, η έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί στην εξασφάλιση πιο εκτεταμένης χρήσης των διαστημικών δεδομένων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ θα παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων όπως είναι η ασφάλεια και η άμυνα καθώς και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Επιτροπή θα προωθήσει τη χρήση του Galileo στις κινητές συσκευές και τις υποδομές ζωτικής σημασίας, και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές. Θα διευκολύνει τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαστημικά δεδομένα μέσω ειδικών πλατφορμών υπό την καθοδήγηση της βιομηχανίας με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών.

Προώθηση ενός ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα

Ο ευρωπαϊκός διαστημικός τομέας πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της ταχύτατα εξελισσόμενης επαναστατικής καινοτομίας, της ανάδειξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και του εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα προσανατολίζεται περισσότερο προς τους επιχειρηματίες του τομέα του διαστήματος οι οποίοι ξεκινούν ή αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προωθήσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδίως στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και του επικείμενου ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης τη δημιουργία ευρωπαϊκών βιομηχανικών διαστημικών κόμβων και συνεργατικών σχηματισμών στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Διατήρηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της στο διάστημα

Η αυτόνομη πρόσβαση και χρήση του διαστήματος από την Ευρώπη έχει καίρια σημασία για την εφαρμογή των πολιτικών μας, για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μας, καθώς και για την ασφάλεια, την άμυνα και τη στρατηγική αυτονομία μας. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός θεσμικός πελάτης και σκοπεύει να εκτοξεύσει πάνω από 30 δορυφόρους τα επόμενα 10-15 χρόνια στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Galileo και Copernicus. Αυτό συνιστά ευκαιρία, ιδίως για την οικονομική βιωσιμότητα μελλοντικών εκτοξευτών ευρωπαϊκής κατασκευής, όπως του Ariane 6 και του Vega C. Η Επιτροπή θα ενεργεί ως έξυπνος πελάτης και θα ομαδοποιεί τις ανάγκες των δικών της υπηρεσιών εκτόξευσης. Επιπλέον, θα εξακολουθήσει να στηρίζει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές. Βασιζόμενη σε υφιστάμενη πρωτοβουλία, θα επεξεργαστεί τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την επίγνωση της κατάστασης στο διάστημα με σκοπό την προστασία των ζωτικής σημασίας διαστημικών υποδομών από τα διαστημικά απόβλητα, τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Με το επικείμενο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, η Επιτροπή θα δρομολογήσει επίσης την πρωτοβουλία για αυτονομία σε κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GovSatCom), ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας για την ΕΕ και τις εθνικές δημόσιες αρχές. Επειδή είναι αναγκαία η στενή συνεργασία με τους εταίρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Επιτροπή θα ενεργεί από κοινού με την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη με σκοπό την προώθηση και την προστασία της χρήσης του διαστήματος για τις μελλοντικές γενιές.

Το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου, η ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα υπογράψουν κοινή δήλωση στην οποία θα διατυπώνουν την κοινή τους αντίληψη για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Το γεγονός ότι μια τέτοια δήλωση θα γίνει για πρώτη φορά καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν και τα δύο θεσμικά όργανα στη στενή και ολοκληρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο μιας πραγματικά ευρωπαϊκής προσέγγισης για το διάστημα.

Ιστορικό

Η Ευρώπη, στο σύνολό της [τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT) και η ΕΕ] είναι μια μεγάλη παγκόσμια διαστημική δύναμη. Έχει ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία, π.χ. για δορυφόρους, εκτοξευτές και συνδεόμενες υπηρεσίες/δραστηριότητες. Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία απασχολεί περισσότερους από 230 000 επαγγελματίες και εκτιμάται ότι παράγει προστιθέμενη αξία 46-54 δισ. ευρώ. Η Ευρώπη κατασκευάζει το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής δορυφόρων. Έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες στο διάστημα με ριζοσπαστικές τεχνολογίες και εξερευνητικές αποστολές.

Την περίοδο 2014-2020 η ΕΕ θα επενδύσει 12 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη διαστημικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας. Το Copernicus, κορυφαίος πάροχος γεωσκοπικών δεδομένων ανά την υφήλιο, βοηθά ήδη στη διάσωση ζωών στη θάλασσα, βελτιώνει την αντίδρασή μας σε φυσικές καταστροφές –όπως σεισμούς, δασικές πυρκαγιές ή πλημμύρες–, και δίνει τη δυνατότητα στους γεωργούς να διαχειρίζονται καλύτερα τις καλλιέργειές τους. Το Galileo, το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της Ευρώπης, σύντομα θα παρέχει πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού είτε για αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα είτε για σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές ή άλλους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) παρέχει υπηρεσίες για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη ναυσιπλοΐα σε χρήστες αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων μέσων μεταφοράς σε όλη σχεδόν την Ευρώπη.

Ορισμένες καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη δορυφορικά δεδομένα, π.χ. για να βοηθούν τους γεωργούς να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα τις καλλιέργειές τους (FieldSense, νικητής του βραβείου Copernicus Masters 2014), για να επιτρέπουν σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων να χρησιμοποιούν δεδομένα εντοπισμού θέσης (Geko navsat, νικητής του βραβείου GSA 2014 και 2015) ή να παρέχουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για θαλάσσια διάσωση (Sincratech, νικητής του βραβείου Satnav 2015). 

Περισσότερες πληροφορίες:

Συχνές ερωτήσεις

Οπτικοακουστικό υλικό

IP/16/3530

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar