Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság az ideiglenes belső határellenőrzések három hónapos korlátozott időszakra történő meghosszabbítását javasolja

Strasbourg, 2016. október 25.

A Bizottság az ideiglenes belső határellenőrzések három hónapos korlátozott időszakra történő meghosszabbítását javasolja

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadás céljából a Tanács elé terjesztette a május 12-i tanácsi ajánlás alapján az egyes schengeni belső határokon – Ausztriában, Németországban, Svédországban, Dániában és Norvégiában – végzett arányos ellenőrzés további három hónappal történő meghosszabbításáról szóló ajánlást. A helyzet fokozatos stablilizálódása ellenére a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem teljesülnek maradéktalanul a schengeni rendszer helyreállítását célzó ütemterv azon feltételei, amelyek lehetővé teszik a schengeni térség rendes működéséhez való visszatérést.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A belső határok nélküli schengeni térség történelmi jelentőségű vívmány, amelyet meg kell védenünk. Keményen dolgozunk azért, hogy a schengeni térség rendes működését a lehető leghamarabb visszaállítsuk. Jelentős előrelépést tettünk, azonban célunkat még nem értük el. Ezért a mai napon a schengeni szabályokkal összhangban bizonyos határellenőrzések további, korlátozott meghosszabbítását javasoljuk. Tulajdonképpen a schengeni övezetet a schengeni szabályok alkalmazásával védjük.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket mondta: „Egyetlen világos prioritásunk és célkitűzésünk van: megőrizni a schengeni övezetet, és amint azt a körülmények lehetővé teszik, visszaállítani annak rendes működését. Az elmúlt hónapokban fontos lépéseket tettünk a külső határainkon mutatkozó hiányosságok leküzdése érdekében. Munkánkban mérföldkőnek számított az Európai Határ- és Parti Őrség közelmúltbeli működésbe lépése, amelynek célja a migrációs és biztonsági kihívások jobb kezelése. Sajnos célunkat azonban még nem sikerült megvalósítani, ezért javasoljuk az egyes schengeni belső határokon végzett koordinált és arányos ellenőrzések szigorúan korlátozott időtartamra történő meghosszabbítását. Időközben pedig folytatjuk a jelenlegi migrációs és biztonsági kihívások megoldására irányuló munkánkat, hogy a belső határellenőrzéseket a lehető leghamarabb megszüntethessük.”

Annak ellenére, hogy a beáramló irreguláris migránsok és menedékkérők száma lényegesen visszaesett, főként az EU–Törökország nyilatkozat folyamatos végrehajtásának köszönhetően, továbbra is jelentős számú irreguláris migráns tartózkodik Görögországban, illetve azokban a tagállamokban, amelyeket leginkább érintettek a Görögországból induló szabálytalan továbbutazások. Az ideiglenes határellenőrzés jelen szakaszban történő megszüntetése ezért a szabálytalan továbbutazások növekedéséhez vezetne. Ezenfelül az elmúlt évben benyújtott nagyszámú menedékkérelem – a jelenleg beérkező menedékkérelmekkel együtt – jelentős nyomást gyakorol azon öt schengeni tagállam nemzeti hatóságaira és szolgálataira, amelyek az ajánlások címzettjei.

A schengeni rendszer helyreállítását célzó ütemtervben azonosított területeken tett stabil és jelentős előrelépések ellenére e fellépések teljes körű végrehajtása és a kívánt célok elérése több időt vesz igénybe. Az uniós külső határok további megerősítése érdekében október 6-án elindított Európai Határ- és Parti Őrség működése 2017 januárjára válik teljes körűvé. Az EU–Törökország nyilatkozat folyamatos végrehajtása és az érkezők számának fokozatos csökkenése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy feldolgozzák a menedékjog iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyhátralékot és megerősítsék a befogadási kapacitásukat. Végezetül, vissza kell állítani a hatályos dublini szabályok maradéktalan alkalmazását, Görögország teljes körű részvételével.

Ennek eredményeként a május 12-i tanácsi ajánlás elfogadásához vezető kivételes körülmények továbbra is fennállnak. Indokolt tehát lehetővé tenni az érintett tagállamok számára, hogy egy arányos időszakra meghosszabbítsák a jelenlegi belső határellenőrzéseket. Az e szakaszban rendelkezésre álló tények alapján nem szükséges három hónapnál hosszabb meghosszabbítás. Az érintett tagállamoknak – a meghosszabbításról való döntést megelőzően – meg kell vizsgálniuk, hogy a határellenőrzések helyetti alternatív megoldások ugyanazon eredményt képesek-e elérni, és tájékoztatniuk kell a többi tagállamot, az Európai Parlamentet és a Bizottságot e vizsgálat eredményeiről. A mai ajánlás alapján a határellenőrzések meghosszabbítása mellett döntő tagállamoknak hetente felül kell vizsgálniuk az ellenőrzések szükségességét, gyakoriságát, helyét és idejét, a veszély mértékének megfelelően módosítaniuk kell az ellenőrzések intenzitását, és adott esetben fokozatosan meg kell szüntetniük az ellenőrzéseket. A tagállamok kötelesek havonta jelentést tenni az elvégzett ellenőrzésekről és azok szükségességéről.

A Bizottság által javasolt, további három hónapra szóló meghosszabbítás ugyanazokat a belső határokat érinti, mint a május 12-i ajánlás:

  • Ausztria: az osztrák–magyar és az osztrák–szlovén szárazföldi határ;

  • Németország: a német–osztrák szárazföldi határ;

  • Dánia: a Németországba kompjáratokat üzemeltető dán kikötők és a dán–német szárazföldi határ;

  • Svédország: a déli és nyugati rendőrségi körzetben található svéd kikötők és az Öresund híd,

  • Norvégia: a Dániába, Németországba és Svédországba kompjáratokat üzemeltető norvég kikötők.

Háttér-információk

A külső határok igazgatásában Görögországban akkoriban tapasztalható komoly hiányosságok és a Görögországban lévő jelentős számú nem regisztrált migráns, akik szabálytalanul próbálhatnak más tagállamokba jutni, együttesen a közrendet vagy a belső biztonságot, illetve a schengeni térség általános működését veszélyeztető kivételes körülményeket teremtettek. E kivételes körülmények a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 29. cikkében foglalt különös védintézkedési eljárás alkalmazásához, valamint az egyes németországi, ausztriai, svédországi, dániai és norvégiai schengeni belső határokon folytatott arányos határellenőrzések hat hónappal történő meghosszabbításáról szóló, 2016. május 12-i tanácsi ajánlás elfogadásához vezettek.

2016. szeptember 28-án a Bizottság közzétette a tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló jelentését. A Bizottság következtetése szerint az érintett schengeni tagállamok által végzett ideiglenes belső határellenőrzések eleget tesznek a tanácsi ajánlásban meghatározott feltételeknek. A határellenőrzések a Görögországon át érkező irreguláris migránsok szabálytalan továbbutazásának kockázata által jelentett, a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető súlyos veszély tekintetében szükséges és arányos mértékre korlátozódtak. A Bizottság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a jelentéstétel idején nem észlelte a körülmények olyan változását, ami indokolná az ajánlás módosítását.

További információk

A Tanács végrehajtási határozata a schengeni térség általános működését veszélyeztető kivételes körülmények fennállása esetén végzendő ideiglenes belső határellenőrzések meghosszabbításáról szóló ajánlás megállapításáról

Kérdések és válaszok: Az ideiglenes belső határellenőrzésekre vonatkozó összehangolt uniós megközelítés

TÁJÉKOZTATÓ: A schengeni szabályok

A schengeni rendszer helyreállítása – ütemterv

Sajtóközlemény: a Bizottság következő lépései az ideiglenes belső határellenőrzés megszüntetésére

A belső határellenőrzésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló bizottsági javaslat

Sajtóközlemény: A Bizottság elfogadta a Görögországba irányuló, dublini rendszer keretében történő átadás folytatásához szükséges lépésekről szóló második ajánlást

Sajtóközlemény: Működésbe lépett az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

Kérdések és válaszok: Az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

Sajtóközlemény: A Bizottság beszámol az európai migrációs stratégia keretében tett előrelépésekről

Sajtóközlemény: A Tanács elfogadja az ideiglenes határellenőrzés megszüntetésére irányuló következő lépésekről szóló bizottsági javaslatot

IP/16/3501

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar