Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija iegulda vairāk nekā 220 miljonus eiro zaļajos un mazoglekļa projektos dalībvalstīs

Briselē, 2016. gada 3. novembrī

Programmā LIFE ir paredzēts finansējums 144 novatoriskiem projektiem, kuri palīdz veidot labāku vidi un klimata politiku.

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi ieguldījumu paketi 222,7 miljonu eiro vērtībā no ES budžeta, lai sekmētu pāreju uz ilgtspējīgāku mazoglekļa nākotni Eiropā. Šis ES finansējums sekmēs papildu ieguldījumus, kā rezultātā 23 dalībvalstīs tiks ieguldīti pavisam 398,6 miljoni eiro144 jaunos projektos.

Šis atbalsts nāk no vides un klimata pasākumu programmas LIFE. 323,5 miljoni eiro tiks ieguldīti vides un resursu efektīvas izmantošanas, dabas un bioloģiskās daudzveidības un vides pārvaldības un informācijas projektos.

ES vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella atzina: “Man ir liels prieks, ka šogad mūsu programma LIFE atkal atbalstīs daudzus novatoriskus projektus, kas palīdz risināt mūsu kopīgās vides problēmas. Programmas finansētajos projektos tiek izmantots salīdzinoši maz līdzekļu, un tie piedāvā vienkāršas idejas peļņu nesošu zaļo uzņēmumu izveidei, kas veicina pāreju uz mazoglekļa aprites ekonomiku.”

ES klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete uzsver: “Parīzes nolīgumam stājoties spēkā, mums tagad jākoncentrē spēki savu solījumu izpildei. Šie projekti radīs piemērotus apstākļus, lai Eiropas Savienībā sekmētu novatoriskus risinājumus un izplatītu labākās metodes, kā samazināt emisijas un pielāgoties klimata pārmaiņām. Tādējādi tie palīdz Eiropas Savienībai īstenot Parīzes nolīgumu.”*

Šie projekti apliecina Komisijas apņemšanos sekmēt savu svarīgo aprites ekonomikas paketi. Lai dalībvalstīm palīdzētu pēc iespējas veiksmīgāk pāriet uz aprites ekonomiku, tiek piešķirtas dažādas balvas. 2016. gadā atzinību ir saņēmuši tādi projekti kā jaunie energotaupīgie ūdeņraža-elektriskie atkritumu savākšanas transportlīdzekļi Beļģijā, Itālijā izgudrotās tehnoloģijas, kas samazina veselības apdraudējumu, kuru rada notekūdeņos esošās dūņas, un projekts, kurā Grieķijas pašvaldībām, piemēram, Olimpijas pašvaldībai, palīdz uzlabot pārstrādes rādītājus.

Klimata pārmaiņu mazināšanā tiks ieguldīti pavisam 75,1 miljons eiro, lai atbalstītu pielāgošanās, pārmaiņu mazināšanas un klimata pārvaldības un informācijas projektus. Atlasītie projekti palīdz sasniegt ES mērķi līdz 2030. gadam par 40 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, tā veicinot pāreju uz klimatnoturīgu mazoglekļa ekonomiku. 2015. gadā atbalstīto projektu vidū bija piecu ES valstu (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas) kūdrāju atjaunošana un oglekļa dioksīda uzglabāšana tajos, mazoglekļa cementa un betona izstrādājumu ražošanas demonstrēšana Francijā, vīna dārzu klimatnoturības uzlabošana Vācijā un pielāgošanās pasākumu īstenošana Kipras pilsētu teritorijās.

56 programmas LIFE vides un resursu lietderīgas izmantošanas projektos tiks ieguldīti 142,2 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās 71,9 miljonus eiro. Šajos projektos paredzēta rīcība piecās tematiskās jomās: gaiss, vide un veselība, resursu efektīva izmantošana, atkritumi un ūdens. Veselus 43 miljonus eiro piešķirs 21 resursu lietderīgas izmantošanas projektam, kas Eiropā sekmēs pāreju uz aprites ekonomiku.

39 LIFE dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti palīdz īstenot Putnu un Dzīvotņu direktīvas un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju periodam līdz 2020. gadam. To kopējais budžets ir 158,1 miljons eiro, no kuriem ES piešķirs 95,6 miljonus eiro.

15 LIFE vides pārvaldības un informācijas projekti paaugstinās informētību par vides jautājumiem. To kopējais budžets ir 23,2 miljons eiro, no kuriem ES piešķirs 13,8 miljonus eiro.

16 LIFE projektos, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, tiks ieguldīti 32,9 miljoni eiro no kuriem ES sniegs 19,4 miljonus eiro. Šīs darbības dotācijas tiek piešķirtas projektiem piecās tematiskajās jomās: Lauksaimniecība / mežsaimniecība / tūrisms, pielāgošanās kalnu / salu reģionos, pilsētvides pielāgošana / plānošana, neaizsargātības novērtējums / pielāgošanās stratēģijas un ūdens.

12 LIFE klimata pārmaiņu mazināšanas projektiem ir 35,3 miljonu eiro liels kopējais budžets, no kuriem ES sniegs 18,0 miljonus eiro. Šīs darbības dotācijas tiek piešķirtas paraugpraksei, pilotprojektiem un demonstrējuma projektiem trīs tematiskajās jomās: enerģētika, rūpniecība un zemes izmantošana / mežsaimniecība / lauksaimniecība.

6 LIFE klimata pārvaldības un informācijas projekti uzlabos pārvaldību un paaugstinās informētību par klimata pārmaiņām. To kopējais budžets ir 6,9 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 4,1 miljonu eiro.

Projektu apraksti ir atrodami šī paziņojuma presei pielikumā.

Priekšvēsture

Programma LIFE ir ES finansēšanas instruments, kas paredzēts vides aizsardzībai un klimata aizsardzības pasākumiem. Tā darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk nekā 4300 projektu visā ES un ārpussavienības valstīs, mobilizējot 8,8 miljardus eiro un ieguldot 3,9 miljardus eiro vides un klimata aizsardzībā. Vienmēr vienlaicīgi tiek īstenoti aptuveni 1100 projekti. Programmas LIFE budžets 2014.–2020. gadam ir 3,4 miljardi eiro pašreizējās cenās, un tā ir iedalīta divās apakšprogrammās: viena apakšprogramma videi un otra — klimata aizsardzības pasākumiem.

Sīkāka informācija par LIFE

Saite uz pielikumu

Programma LIFE

Kompetento valsts iestāžu kontaktinformācija:

 

*quote changed on 04/11/2016 at 9:50 CET

IP/16/3482

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar