Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság több mint 220 millió eurót fektet környezetbarát és dekarbonizációt célzó projektek megvalósításába a tagállamokban

Brüsszel, 2016. november 3.

A LIFE 144 innovatív projektet támogat a környezet javítása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében.

Az Európai Bizottság jóváhagyta az uniós költségvetésből fedezett 222,7 millió eurós beruházási csomagot, amelynek rendeltetése támogatni Európa átállását a fenntarthatóbb és karbonszegény jövőre. Az uniós finanszírozás további beruházásokat mozgósít, így összesen 398,6 millió eurót fordítanak majd a 23 tagállamban megvalósuló 144 új projektre.

A támogatás a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai programból származik. 323,5 millió euró jut a környezetvédelemmel és az erőforrás-hatékonysággal, a természettel és a biológiai sokféleséggel, valamint a környezetvédelmi irányítással és tájékoztatással foglalkozó projektekre.

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Örömmel látom, hogy a LIFE program idén is számos olyan innovatív projektet támogat, amelyek a mindannyiunk által tapasztalt környezeti kihívásokkal foglalkoznak. A LIFE-projektek viszonylag kis összegekből és egyszerű ötletekből kiindulva teremtenek gyümölcsöző környezetbarát vállalkozásokat, amelyek hathatósan hozzájárulnak a karbonszegény és körforgásos gazdaság kialakításához.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Most, hogy a Párizsi Megállapodás hatályba lép, arra kell összpontosítanunk, hogy meg tudjuk valósítani ígéreteinket. Ezek a projektek kellő feltételeket teremtenek az innovatív megoldások ösztönzéséhez és a legjobb gyakorlatok népszerűsítéséhez a kibocsátáscsökkentés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén az Unióban, s ezáltal támogatják a Párizsi Megállapodás uniós végrehajtását.”*

E projektek megfelelnek a Bizottság egyik kiemelt céljának, ami a körforgásos gazdaság előmozdítása. Az odaítélt összegek többnyire a körforgásos gazdálkodásra való átállást hivatottak megkönnyíteni a tagállamok számára. A 2016-ban elfogadott projektek között szerepel olyan, amely hidrogénüzemű, elektromos motorral hajtott energiatakarékos kukáskocsik beszerzésére irányul Belgiumban, a szennyvízbe jutó szennyvíziszap egészségügyi kockázatait hivatott első ízben kezelni Olaszországban, és van egy, amely a görög városokban, többek között Olümpiában segít emelni a hulladék-újrahasznosítási arányt.

Az éghajlat-politikai fellépések terén az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló, az éghajlatváltozás hatásait mérséklő és az éghajlat-politikai irányítást és tájékoztatást segítő projektekbe 75,1 millió euró beruházás irányul. A kiválasztott projektek támogatják az üvegházhatást okozó kibocsátások 2030-ig legalább 40%-os csökkentésére vonatkozó uniós cél megvalósítását, és hozzájárulnak a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló gazdaság kialakításához. A 2015-ben végrehajtott projektek között 5 országban zajlottak helyreállítási és szén-dioxid-tárolási projektek tőzegmocsarakban (Észtország, Németország, Lettország, Litvánia és Lengyelország); Franciaországban demonstrálták a cement- és betontermékek alacsony kibocsátás mellett történő előállítását, Németországban javították a szőlőültetvények ellenállóképességét az éghajlatváltozás hatásaival szemben, Cipruson pedig a városi területek alkalmazkodását elősegítő intézkedéseket hajtottak végre.

A LIFE Környezet és erőforrás-hatékonyság eleme keretében 56 projekt kap 71,9 millió euró uniós támogatást, összesen 142,2 millió eurót mozgósítva. E projektek öt tematikus területre irányulnak: a levegő minősége, a környezet és az egészség, az erőforráshatékonyság, a hulladék, valamint a víz. A mindössze 21 erőforráshatékonysági projekt 43,0 millió eurót mozgósít, amely az európai gazdaság körkörösebbé tételéhez fog hozzájárulni.

A LIFE Természet és biológiai sokféleség kiemelt területen 39 projekt támogatja a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv, valamint az unió 2020-ig érvényes biodiverzitási stratégiája végrehajtását. E projektek teljes költségvetése 158,1 millió euró, amiből az EU hozzájárulása 95,6 millió euró.

A LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás 15 projektje a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos tájékozottságot kívánja növelni. E projektek teljes költségvetése 23,2 millió euró, amiből az EU hozzájárulása 13,8 millió euró.

A LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz eleme keretében a 16 projekt által mozgósított tőke 32,9 millió euró, az uniós ráfordítás ebből 19,4 millió euró. A következő tematikus területek alá tartozó projektek kaptak támogatást: mezőgazdálkodás/erdőgazdálkodás/turizmus, a hegyvidéki területek és szigetek alkalmazkodása, városi területek alkalmazkodása és városi területrendezés, sebezhetőségi elemzések és adaptációs stratégiák, valamint a víz.

A LIFE Az éghajlatváltozás mérséklése eleme keretében támogatott 12 projekt összköltségvetése 35,3 millió euró, az EU pedig 18,0 millió euróval járul ezekhez hozzá. A támogatást bevált gyakorlatokra irányuló, kísérleti és demonstrációs projektek kapják három tematikus területen: energia, ipar és földhasználat/erdőgazdálkodás/mezőgazdálkodás.

A LIFE Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás kiemelt területen 6 projekt kap támogatást, melyek az éghajlat-politikai irányítás fejlesztéséhez, valamint az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos tudatosságnöveléshez járulnak hozzá. E projektek teljes költségvetése 6,9 millió euró, amiből az EU hozzájárulása 4,1 millió euró.

A projektek leírása e sajtóközlemény mellékletét képezi.

Háttér-információk

A LIFE program a környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések finanszírozására szolgáló uniós eszköz. A program 1992 óta létezik, és eddig több mint 4300 projekt társfinanszírozásában vett részt Európa-szerte és harmadik országokban. Létrehozása óta 8,8 milliárd eurónyi tőkét mozgósított 3,9 milliárd euró környezet- és éghajlatvédelmi ráfordítással. Egy adott időben nagyjából 1100 projekt fut párhuzamosan. A LIFE program 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó költségvetése folyó árakon 3,4 milliárd euró; két alprogramja a környezetvédelmi és az éghajlat-politikai alprogram.

Információk a LIFE programmal kapcsolatban

A mellékletre mutató link

LIFE program

A nemzeti hatóságok elérhetőségeit lásd itt.

 

*idézet megváltoztatva 2016. november 4-én, 9.50-kor (közép-európai idő)

IP/16/3482

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar