Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija ulaže više od 220 milijuna eura u zelene i niskougljične projekte u državama članicama

Bruxelles, 3. studenoga 2016.

Sredstva iz programa LIFE za 144 inovativnih projekata u području okoliša i klimatskih aktivnosti

Europska komisija odobrila je paket ulaganja od 222,7 milijuna eura iz proračuna EU-a za potporu europskom prelasku na održiviju budućnost s niskim razinama emisija ugljika. Sredstva EU-a potaknut će dodatna ulaganja pa će se u 144 novih projekata u 23 države članice uložiti ukupno 398,6 milijuna eura.

Potpora dolazi iz Programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti. Za projekte koji se odnose na okoliš i učinkovito korištenje resursa, prirodu i bioraznolikost, upravljanje i informiranje u području okoliša izdvojit će se 323,5 milijuna eura.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Iznimno mi je drago što će se i ove godine u okviru našeg programa LIFE dati potpora mnogim inovativnim projektima koji se bave zajedničkim ekološkim problemima. U okviru projekata iz programa LIFE uspostavljaju se profitabilna zelena poduzeća koja omogućuju prelazak na niskougljično i kružno gospodarstvo, i to zahvaljujući jednostavnim idejama i uz relativno niska sredstva.

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: S obzirom na stupanje na snagu Pariškog sporazuma vrijeme je da ostvarimo svoja obećanja. Financirani projekti stvorit će odgovarajuće uvjete za promicanje inovativnih rješenja i širenje najbolje prakse u smanjenju emisija i prilagodbi na klimatske promjene u cijeloj Europskoj uniji. Tako se ujedno podupire provedba Pariškog sporazuma u EU-u.*

Projekti su odraz kontinuiranog rada Komisije na jednom od najvažnijih paketa, paketu o kružnom gospodarstvu. Dodjeljuju se znatna sredstva kako bi se državama članicama pomoglo u lakšem prelasku na kružno gospodarstvo. Primjeri odobrenih projekata u 2016. uključuju nove belgijske kamione za odvoz smeća na vodik i električnu energiju koji štede energiju, tehnologije za smanjenje rizika za zdravlje od mulja u otpadnim vodama razvijene u Italiji i projekt u kojem se grčkim općinama, npr. Olimpiji, pomaže da povećaju stopu recikliranja.

Za prilagodbu na klimatske promjene, ublažavanje klimatskih promjena te projekte za upravljanje i informiranje u području klime uložit će se 75,1 milijun eura. Odabranim projektima podupire se cilj EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030., čime se doprinosi prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene. Neki primjeri projekata iz 2015. uključujuću obnovu i skladištenje ugljika u tresetištima u pet zemalja EU-a (Estonija, Latvija, Litva, Njemačka i Poljska), demonstraciju proizvodnje cementnih i betonskih proizvoda s niskom emisijom u Francuskoj, povećavanje otpornosti vinograda na klimatske promjene u Njemačkoj te provedbu mjera prilagodbe u urbanim područjima Cipra.

Za 56 projekta u prioritetnom području Okoliš i učinkovito korištenje resursa u okviru programa LIFE izdvojit će se 142,2 milijuna eura, od čega će EU osigurati 71,9 milijuna eura. Tim su projektima obuhvaćene mjere u pet tematskih područja: zrak, okoliš i zdravlje, učinkovitost resursa, otpad i voda. Za svega 21 projekata za učinkovito korištenje resursa izdvojit će se 43,0 milijuna eura, što će olakšati prelazak Europe na kružno gospodarstvo.

U okviru 39 projekata iz prioritetnog područja Priroda i bioraznolikost podupire se provedba Direktive o pticama i Direktive o staništima te Strategija EU-a za biološku raznolikost do 2020. Za njih će se ukupno izdvojiti 158,1 milijun eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 95,6 milijuna eura.

Cilj je 15 projekata iz prioritetnog područja Okolišno upravljanje i informacije podizati svijest o ekološkim problemima. Proračun za te projekte iznosi 23,2 milijuna eura, od čega će EU osigurati 13,8 milijuna eura.

Za 16 projekata u okviru Prilagođavanja klimatskim promjenama izdvojit će se 32,9 milijuna eura, od čega će EU osigurati 19,4 milijuna eura. Bespovratna sredstva za aktivnosti dodjeljuju se projektima u pet prioritetnih područja: poljoprivreda/šumarstvo/turizam, prilagodba u planinskim/otočnim područjima, urbana prilagodba/planiranje, procjene ranjivosti / strategije prilagodbe i voda.

Ukupan proračun za 12 projekata u okviru Ublažavanja klimatskih promjena iznosi 35,3 milijuna eura, uključujući 18,0 milijuna eura koje osigurava EU. Bespovratna sredstva za aktivnosti dodjeljuju se projektima najbolje prakse, pilot projektima i demonstracijskim projektima u tri tematska područja: energija, industrija i korištenje zemljišta / šumarstvo / poljoprivreda.

Cilj je 6 projekata iz prioritetnog područja Okolišno upravljanje i informacije poboljšati upravljanje i podići svijest o klimatskim promjenama. Za njih će se ukupno izdvojiti 6,9 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 4,1 milijun eura.

Opis projekata nalazi se u Prilogu ovom priopćenju za tisak.

Kontekst

Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti. Od njegova pokretanja 1992. sufinancirano je više od 4300 projekata u EU-u i trećim zemljama. Za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena mobilizirano je 8,8 milijardi eura, a iz samog programa izdvojeno je 3,9 milijardi eura. U svakom se trenutku provodi oko 1 100 projekata. Program LIFE podijeljen je u potprogram za okoliš i potprogram za klimatske aktivnosti, a njegov proračun za razdoblje 2014. — 2020. iznosi 3,4 milijarde EUR, izraženo u tekućim cijenama.

Za više informacija o programu LIFE

Poveznica na Prilog

Program LIFE

Ovdje možete doznati kako stupiti u kontakt s nadležnim nacionalnim tijelima.

 

*navod izmijenjen 4.11.2016., 9.50 (SEV)

IP/16/3482

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar