Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune angajamente în vederea realizării obiectivelor mondiale în materie de dezvoltare urbană durabilă

Quito, 20 octombrie 2016

În contextul conferinței Habitat III a ONU, Comisia Europeană a prezentat trei angajamente pentru a atinge obiectivele la nivel mondial ale noii agende urbane.

Noua agendă urbană adoptată în cadrul conferinței Habitat III a ONU, care are loc în această săptămână la Quito, Ecuador, conține orientări pentru a face ca orașele din toată lumea să fie mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai prospere. Aceasta reprezintă o piatră de temelie în punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a altor agende de reformă importante, în special Acordul de la Paris.

Partenerii ONU Habitat, inclusiv UE și statele sale membre, au prezentat angajamente privind punerea în aplicare a noii agende urbane, fiecare având un domeniu de aplicare, realizări și rezultate preconizate specifice.

În cuvântarea sa din cadrul conferinței Habitat III a ONU, comisarul pentru politica regională Corina Creţu a declarat: „Angajamentele noastre se bazează pe experiența dobândită de UE în domeniul politicii urbane în decursul anilor, prin programe și proiecte de succes. Este momentul să extindem conceptul dincolo de frontierele UE. Aceste angajamente vor plasa UE în avangarda efortului global de a valorifica potențialul urbanizării rapide și de a-l transforma în oportunități pentru crearea de locuri de muncă, creștere și o calitate mai bună a vieții pentru toți.”

Cele trei angajamente sunt următoarele:

  1. Punerea în aplicare a noii agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE

Noua agendă urbană și Agenda urbană a UE împărtășesc o viziune comună asupra unei dezvoltări urbane echilibrate, durabile și integrate.

Agenda urbană a UE a fost concepută astfel încât orașele să aibă un cuvânt de spus în procesul de elaborare a politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanța pe mai multe niveluri și accentul pus asupra învățării reciproce, agenda urbană a UE contribuie la punerea în aplicare a noii agende urbane în cadrul Uniunii Europene și în parteneriat cu părțile interesate din mediul urban – nu doar orașele, ci și întreprinderile, ONG-urile și reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor UE.

Planurile de acțiune pentru cele 12 teme prioritare sunt în curs de elaborare. Acestea vor include recomandări în materie de politici, bune practici și proiecte care urmează să fie partajate și aplicate pe scară mai largă în UE.

  1. Elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a noțiunii de oraș

O definiție comună a orașelor ar trebui să fie utilizată în întreaga lume, pentru a compara datele, pentru a stabili criterii de referință și pentru a asigura o mai bună monitorizare. În parteneriat cu OCDE și cu Banca Mondială, UE va elabora o astfel de definiție, plecând de la definiția UE-OCDE pentru noțiunea de oraș, în funcție de dimensiunea și de densitatea populației, precum și pe baza gradului de urbanizare din UE.

Se va crea o bază de date online, precum și o listă mondială a orașelor care să includă principalele lor caracteristici. La final, o propunere de definiție a orașelor la nivel mondial va fi înaintată Organizației Națiunilor Unite.

  1. Promovarea cooperării între orașe în domeniul dezvoltării urbane durabile

Inspirându-se din abordarea solidă din cadrul rețelei URBACT finanțate de UE și din metodologia programului de cooperare urbană internațională (IUC) al UE, orașe din toată lumea[1] vor fi încurajate să mențină legătura cu unul sau mai multe orașe partenere, pentru a elabora și a pune în aplicare planuri de acțiune la nivel local și proiecte privind priorități comune - accesul la apă, sistemele de transport, sănătatea sau locuințele. Partenerii de afaceri ar trebui să fie implicați îndeaproape în elaborarea și punerea în aplicare a acestor planuri de acțiune.

O platformă de relaționare online va oferi orientări și va permite cooperarea la nivel transregional.

Context

Habitat III este Conferința Organizației Națiunilor Unite privind locuințele și dezvoltarea urbană durabilă care are loc la Quito, Ecuador, între 17 și 20 octombrie 2016.

În Rezoluția 66/207 și în conformitate cu ciclul bidecenal (1976, 1996 și 2016), Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis să convoace Conferința Habitat III pentru a reînnoi angajamentul global pentru urbanizarea durabilă și pentru a se concentra pe punerea în aplicare a unei noi agende urbane, bazându-se pe Agenda Habitat de la Istanbul din 1996.

Pentru mai multe informații

Conferința Habitat III

Politica urbană a Uniunii Europene

Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU#EUUrbanAgenda

 

 

[1] Sfera angajamentului acoperă orașe din Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic, Peru, Canada, China, India, Japonia, Statele Unite și Uniunea Europeană.

IP/16/3477

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar