Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja przedstawia zobowiązania do osiągnięcia globalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

Quito, 20 października 2016 r.

W związku z zorganizowaną przez ONZ konferencją Habitat III Komisja Europejska przedstawiła trzy zobowiązania do realizacji globalnych celów nowego programu dla miast.

Nowy program dla miast przyjęty na zorganizowanej przez ONZ konferencji Habitat III, która odbywa się w tym tygodniu w Quito w Ekwadorze, zawiera wytyczne, dzięki którym miasta na całym świecie mają stać się bardziej zielone, bezpieczne i zamożne oraz bardziej sprzyjać integracji społecznej. Program dla miast jest podstawowym elementem realizacji programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 oraz innych ważnych programów reform, w szczególności porozumienia paryskiego.

Uczestnicy konferencji Habitat, w tym UE i jej państwa członkowskie, przedstawili swoje zobowiązania dotyczące realizacji nowego programu dla miast. W przypadku każdego z tych zobowiązań określono jego szczegółowy zakres i spodziewane wyniki.

Podczas konferencji unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu powiedziała: Nasze zobowiązania są oparte na wieloletnich doświadczeniach UE w dziedzinie polityki miejskiej, czyli na programach i projektach, które przyniosły oczekiwane wyniki. Czas na propagowanie podobnych rozwiązań poza granicami UE. UE zamierza znaleźć się wśród światowych liderów w podejmowaniu wysiłków na rzecz wykorzystania dynamiki gwałtownej urbanizacji i przekształcenia jej w szansę, która pozwoli tworzyć nowe miejsca pracy, zwiększyć wzrost gospodarczy i poprawić jakość życia wszystkich obywateli.

Trzy zobowiązania:

  1. Wdrażanie nowego programu rozwoju miast w ramach programu UE dla miast

Nowy program dla miast i program UE dla miast mają wspólną wizję wyważonego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miejskiego.

Program UE dla miast został utworzony po to, aby miasta mogły mieć swój udział w kształtowaniu polityki. Program UE dla miast obejmuje 12 tematów priorytetowych, dotyczy wielopoziomowego sprawowania rządów i kładzie nacisk na uczenie się od siebie nawzajem. Program przyczynia się do realizacji w obrębie UE nowego programu rozwoju miast we współpracy z zainteresowanymi stronami reprezentującymi miasta oraz z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE.

Trwają prace nad planami działania dotyczącymi 12 priorytetów. Będą one obejmować zalecenia w zakresie polityki oraz opisy projektów, które będą propagowane w skali UE.

  1. Opracowanie światowej ujednoliconej definicji miasta

Aby możliwe było porównywanie danych, ustalanie punktów odniesienia i skuteczniejsze monitorowanie wyników, na całym świecie powinna być stosowana jedna wspólna definicja miasta. We współpracy z OECD i Bankiem Światowym Unia Europejska opracuje taką definicję, za podstawę biorąc definicję miast UE-OECD opartą na wielkości i gęstości zaludnienia oraz unijnym stopniu urbanizacji.

Opracowana zostanie baza danych online, a także globalny wykaz miast zawierający ich główne cechy. Propozycja dotycząca światowej definicji miasta zostanie ostatecznie przekazana Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  1. Wspieranie współpracy między miastami na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

W oparciu o dotychczasowe osiągnięcia finansowanej przez UE sieci URBACT oraz metodologię stosowaną do celów międzynarodowego programu współpracy miejskiej (International Urban Cooperation – IUC) miasta na całym świecie[1] zachęcane będą do tego, by podejmować współpracę z co najmniej jednym miastem partnerskim w celu opracowywania i wdrażania lokalnych planów działań oraz projektów dotyczących wspólnych priorytetów – dostępu do wody, systemów transportu, usług zdrowotnych i mieszkań. W opracowywaniu i wdrażaniu tych planów powinni aktywnie uczestniczyć partnerzy biznesowi.

Internetowa platforma współpracy zapewni odpowiednie wytyczne i ułatwi współpracę między regionami.

Kontekst

Habitat III to konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcona mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich, która odbywa się w Quito (Ekwador) w dniach 17 – 20 października 2016 r.

W rezolucji 66/207 i zgodnie z dwudziestoletnim cyklem (1976, 1996 i 2016) Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podjęło decyzję o zorganizowaniu konferencji Habitat III w celu ożywienia globalnego zobowiązania do zrównoważonej urbanizacji i skoncentrowania się na realizacji nowego programu dla miast opartego na wynikach agendy konferencji Habitat, która odbyła się w Stambule w 1996 r.

Dodatkowe informacje

Konferencja Habitat III

Polityka miejska UE

Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU#EUUrbanAgenda

 

 

[1] Zakres zobowiązania obejmuje miasta w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Peru, Kanadzie, Chinach, Indiach, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

IP/16/3477

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar