Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune o reformă majoră a sistemului de impozitare a societăților comerciale din UE

Strasbourg, 25 octombrie 2016

Comisia a făcut astăzi publice planuri de revizuire a modului de impozitare a societăților în cadrul pieței unice, cu scopul de a dezvolta un sistem fiscal echitabil și favorabil creșterii.

Comisia a făcut astăzi publice planuri de revizuire a modului de impozitare a societăților în cadrul pieței unice, cu scopul de a dezvolta un sistem fiscal echitabil și favorabil creșterii. Recalibrată ca parte a unui pachet mai amplu de reforme ale sistemului de impozitare a societăților, baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) va simplifica activitățile comerciale din cadrul pieței unice și va reduce costurile aferente acestora, acționând ca un instrument puternic de combatere a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale.

Propusă inițial în 2011, CCCTB a fost concepută pentru a consolida piața unică și a o face mai propice activităților comerciale. Statele membre au făcut progrese remarcabile în legătură cu numeroase elemente esențiale ale propunerii anterioare privind CCCTB, însă nu au reușit să ajungă la un acord final. După consultarea statelor membre, a mediului de afaceri, a societății civile și a Parlamentului European, Comisia Europeană vine astăzi cu propuneri care consolidează elementele favorabile activităților comerciale din propunerea anterioară, pentru a ajuta societățile care desfășoară activități transfrontaliere să-și diminueze costurile și să reducă birocrația, sprijinind în același timp inovarea. Relansarea CCCTB va crea totodată condiții de concurență echitabile pentru companiile multinaționale din Europa, deoarece nu vor mai exista posibilități de evitare a obligațiilor fiscale.

Alte două măsuri propuse astăzi au scopul de a îmbunătăți actualul sistem de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în UE și de a consolida normele antiabuz deja existente. Luate împreună, aceste măsuri vor crea un mediu fiscal simplu și favorabil desfășurării activităților comerciale.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis a declarat: „Politica fiscală trebuie să vină în sprijinul obiectivelor UE legate de creșterea economică și justiția socială. Propunerile de astăzi vizează stimularea creșterii și a investițiilor, sprijinirea întreprinderilor și asigurarea corectitudinii. Sistemele actuale de impozitare a societăților comerciale tratează mai favorabil finanțarea prin îndatorare a societăților decât finanțarea prin capitaluri proprii. Echilibrarea raportului datorii/capital în cadrul sistemelor fiscale este un element important al Planului de acțiune al Uniunii privind piețele de capital și subliniază angajamentul nostru de a duce la capăt acest proiect.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Prin propunerea revizuită privind CCCTB răspundem, dintr-o singură mișcare, preocupărilor exprimate atât de societățile comerciale, cât și de cetățeni. Numeroasele discuții pe care le-am avut în calitate de comisar pentru impozitare m-au ajutat să-mi dau seama foarte clar că societățile au nevoie de norme fiscale simplificate în UE. În același timp, trebuie să combatem în continuare evaziunea fiscală, deoarece aceste eforturi produc schimbări reale. Miniștrii de finanțe ar trebui să privească aceste măsuri ambițioase și oportune dintr-o nouă perspectivă, întrucât ele vor crea un sistem fiscal solid, în pas cu secolul XXI.”

Pentru a încuraja progresele rapide, implementarea CCCTB a fost gândită ca un proces în două etape, mai ușor de gestionat. Baza comună poate face obiectul unui acord rapid, pentru a genera beneficii importante atât pentru societăți, cât și pentru statele membre. Consolidarea ar trebui introdusă imediat după aceea, permițând astfel valorificarea tuturor beneficiilor oferite de sistemul complet.

  1. Baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

Datorită CCCTB, societățile vor dispune pentru prima dată de un set unic de norme, la nivelul UE, pentru calcularea profitului lor impozabil. Spre deosebire de propunerea anterioară din 2011, noul sistem de impozitare a societăților:

- va fi obligatoriu pentru marile grupuri multinaționale care au cea mai mare capacitate de planificare fiscală agresivă, garantând că societățile cu venituri globale de peste 750 de milioane EUR pe an vor fi impozitate în locul în care își obțin realmente profiturile;

- va soluționa aspectele asociate în prezent cu transferul profiturilor în scopuri fiscale;

- va încuraja societățile să își finanțează activitățile prin intermediul capitalurilor proprii și să privilegieze exploatarea piețelor în detrimentul îndatorării;

- va sprijini inovarea prin stimulente fiscale pentru activități de cercetare și dezvoltare care au legătură cu activitatea economică reală.

Cotele impozitului pe profit nu sunt reglementate de CCCTB, deoarece ele rămân un domeniu care ține de suveranitatea națională. Cu toate acestea, CCCTB va crea un sistem mai transparent, mai eficient și mai echitabil de calculare a bazei fiscale a societăților transfrontaliere, care va reforma substanțial fiscalitatea societăților în întreaga UE.

CCCTB va îmbunătăți piața unică, în beneficiul societăților

Societățile vor fi în măsură să utilizeze un set unic de norme și să colaboreze cu autoritățile fiscale naționale pentru a depune o singură declarație fiscală pentru toate activitățile desfășurate în UE. Prin aplicarea CCCTB, timpul alocat anual activităților de asigurare a conformității ar urma să scadă cu 8 %, în timp ce timpul alocat înființării unei filiale ar scădea cu până la 67 %, facilitând astfel instalarea societăților, inclusiv a IMM-urilor, în străinătate.

Activitățile favorabile creșterii, cum ar fi investițiile în cercetare și dezvoltare și finanțarea prin capitaluri proprii, vor fi stimulate, în efortul de a sprijini obiective mai generale ca revitalizarea creșterii economice, a locurilor de muncă și a investițiilor. După ce va fi complet operațională, CCCTB ar putea determina o creștere a investițiilor totale din UE cu până la 3,4 %.

Societățile vor fi în măsură să compenseze pierderile înregistrate într-un stat membru cu profiturile obținute în alt stat membru. Obstacolele fiscale, cum ar fi dubla impunere, vor fi eliminate, iar CCCTB va spori securitatea fiscală prin asigurarea unui sistem european stabil și transparent de impozitare a societăților comerciale.

CCCTB va contribui la combaterea practicilor de evitare a obligațiilor fiscale

CCCTB va înlătura neconcordanțele dintre sistemele naționale de care profită în prezent societățile care practică planificarea fiscală agresivă. Ea va elimina totodată prețurile de transfer și regimurile preferențiale, care constituie în zilele noastre principalele vehicule ale evaziunii fiscale. De asemenea, CCCTB cuprinde măsuri stricte antiabuz, pentru a împiedica transferarea profiturilor societăților în țări din afara UE. Întrucât CCCTB va fi obligatorie pentru marile grupuri multinaționale care operează în UE, aceste societăți, care sunt cele mai expuse riscului de planificare fiscală agresivă, nu vor putea să utilizeze practici de evitare a obligațiilor fiscale la scară largă.

CCCTB va sprijini creșterea economică, locurile de muncă și investițiile în UE

CCCTB va oferi societăților norme puternice și previzibile, un cadru de concurență corect și echitabil, costuri reduse și mai puțină birocrație. Astfel, UE va deveni o piață mai atractivă pentru investiții și afaceri. Relansarea CCCTB va sprijini, în același timp, cercetarea și dezvoltarea, vector principal al creșterii economice. Societăților li se va oferi o deducere foarte consistentă în ceea ce privește costurile pentru cercetare și dezvoltare, de care vor beneficia mai ales societățile nou-create și societățile inovatoare care aleg să participe la noul sistem.

În cele din urmă, CCCTB va lua măsuri pentru a corecta tendința actuală din cadrul sistemelor fiscale de a privilegia datoriile în detrimentul capitalurilor proprii, oferind o deducere pentru emisiunea de capital. Un procent fix, alcătuit dintr-o rată a dobânzii fără risc și dintr-o primă de risc, din noul capital al unei societăți va fi deductibil fiscal în fiecare an. În condițiile de piață actuale, acest procent ar fi de 2,7 %. Această măsură ar încuraja societățile să caute surse mai stabile de finanțare și să apeleze la piețele de capital, în spiritul obiectivelor uniunii piețelor de capital. De asemenea, acest lucru ar aduce beneficii în ceea ce privește stabilitatea financiară, deoarece societățile cu o bază de capital mai solidă ar fi mai puțin vulnerabile în fața șocurilor.

2. Soluționarea litigiilor legate de dubla impunere

Comisia a propus, de asemenea, un sistem mai eficient de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în UE. Dubla impunere este un obstacol major pe care îl întâmpină societățile comerciale, creând incertitudine, costuri inutile și probleme legate de fluxurile de numerar. În prezent, în UE există aproximativ 900 de litigii legate de dubla impunere, iar sumele implicate sunt estimate la 10,5 miliarde EUR. Comisia a propus ca actualele mecanisme de soluționare a litigiilor să fie ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor societăților. În mod concret, va fi inclusă o gamă mai largă de cazuri, iar statele membre vor avea termene clare pentru a conveni asupra unei soluții obligatorii privind dubla impunere.

  1. Soluționarea neconcordanțelor existente în raport cu țări din afara UE

A treia propunere din pachetul prezentat astăzi conține noi măsuri de stopare a practicilor prin care societățile exploatează neconcordanțele (sau tratamentul neuniform al elementelor hibride) dintre sistemele fiscale ale statelor membre și cele ale țărilor terțe, pentru a se sustrage de la plata impozitelor. Tratamentul neuniform al elementelor hibride are loc atunci când țările aplică norme diferite pentru impozitarea anumitor venituri sau entități. Societățile pot abuza de aceste neconcordanțe pentru a se sustrage de la plata impozitelor în țările respective. Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale, asupra căreia s-a convenit în iulie, conține deja dispoziții referitoare la neconcordanțele existente în UE. Propunerea de astăzi completează pachetul de măsuri prin dispoziții legate de neconcordanțele existente în raport cu țările din afara UE și este prezentată la cererea statelor membre.

Pachetul de măsuri conține și o comunicare generală, care evidențiază motivațiile politice și economice aflate la baza propunerilor, precum și evaluări ale impactului referitoare la CCCTB și la mecanismul de soluționare a litigiilor.

Aceste propuneri legislative vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare.

 

Pentru mai multe informații:

Întrebări și răspunsuri privind CCCTB

Comunicarea generală privind CCCTB

Informații suplimentare privind CCCTB

Material video: „CCCTB – it's good for Europe

TAXUD pe YouTube

IP/16/3471

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Videos