Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda europeană privind securitatea: primul raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și durabilă

Bruxelles, 12 octombrie 2016

Astăzi, Comisia Europeană prezintă primul dintr-o serie de rapoarte lunare privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și durabilă.

Raportul evidențiază eforturile depuse de Comisie în lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a criminalității informatice, precum și acțiunile întreprinse pentru a consolida capacitatea de rezistență a UE în fața acestor amenințări. De asemenea, subliniază domeniile prioritare în care sunt necesare mai multe eforturi și stabilește măsuri operaționale concrete pentru lunile următoare.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Din cauza fragmentării cadrului nostru de securitate, suntem cu toții vulnerabili. Trebuie să existe colaborare în cadrul și între statele membre, dar și între statele membre și agențiile UE, precum și între diferitele sisteme de securitate și de gestionare a frontierelor. Securitatea internă a unui stat membru este securitatea internă a tuturor. În condițiile în care mediul actual de securitate evoluează rapid, dacă reușim să realizăm o uniune a securității reală și efectivă, putem aduce soluții la toate nivelurile.”

La rândul său, comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a afirmat: „Teroriștii nu vizează un stat membru anume. Ei vizează stilul nostru de viață, atitudinea noastră deschisă, viitorul nostru. Răspunsul nostru trebuie să fie unul cuprinzător și durabil, bazat pe încredere și pe cooperarea eficientă dintre instituții și statele membre." 

Raportul subliniază necesitatea de a pune în aplicare legislația UE existentă și de a accelera activitățile legate de propunerile Comisiei în materie de securitate. Comisia se va axa pe consolidarea luptei împotriva terorismului prin privarea teroriștilor de mijloacele care le permit să comită atacuri și prin îmbunătățirea capacității de apărare și de rezistență în fața acestor amenințări. Principalele domenii prioritare sunt:

 • Îmbunătățirea cadrului juridic și prevenirea și combaterea radicalizării:

 • În acest scop, până la sfârșitul anului trebuie se ajungă la un acord cu privire la directiva privind combaterea terorismului propusă de Comisie. Directiva este esențială pentru asigurarea unui cadru juridic european capabil să abordeze amenințările teroriste în mod eficace, în special amenințările reprezentate de luptătorii teroriști străini care se întorc.

 • Tot până la sfârșitul anului ar trebui să se ajungă la un acord și cu privire la revizuirea Directivei privind armele de foc. Comisia va continua să-i îndemne pe colegiuitori să mențină nivelul de ambiție, în special obiectivul de a interzice cele mai periculoase arme de foc semiautomate.

 • Comisia a luat măsuri pentru a reduce accesul la precursorii care pot fi utilizați pentru fabricarea de explozivi artizanali și pentru a asigura punerea integrală în aplicare a Regulamentului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.În acest sens, au fost identificate și alte substanțe precursoare potențial periculoase care trebuie incluse în regulament. În noiembrie acestea vor fi adăugate pe lista de substanțe care urmează să facă obiectul unui control sporit al Comisiei.

 • Îmbunătățirea schimbului de informații, consolidarea sistemelor de informații și sporirea măsurilor de securitate la frontierele externe:

 • Statele membre ar trebui să ia de urgență măsurile necesare pentru a-și crea unitățile de informații despre pasageri (UIP), astfel încât să se asigure că acestea sunt în măsură să pună integral în aplicare Directiva UE privind registrul cu numele pasagerilor până cel târziu în mai 2018 (termenul limită pentru punerea integrală în aplicare a directivei). Pentru a ajuta statele membre să își accelereze eforturile, Comisia va pune la dispoziție fonduri UE suplimentare în valoare de 70 de milioane EUR și va prezenta un plan de punere în aplicare până în noiembrie 2016, inclusiv etapele pe care statele membre vor trebui să le parcurgă pentru a avea UIP-uri total operaționale.

 • Pentru a consolida lupta împotriva criminalității transfrontaliere, în septembrie, Comisia a inițiat și proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu au pus încă în aplicare Deciziile Prüm.

 • De asemenea, Comisia va lua măsurile necesare pentru a permite Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol să ofere asistență statelor membre 24 de ore din 24.

 • Activitatea importantului Grup de experți la nivel înalt înființat de către Comisie în aprilie 2016 pentru a aborda aspectele juridice, tehnice și operaționale ale diferitelor opțiuni avute în vedere pentru atingerea unui grad mai mare de interoperabilitate a sistemelor de informații trebuie accelerată. Comisia își va prezenta constatările intermediare Consiliului și Parlamentul European pe parcursul lunilor următoare.

 • Se lucrează, de asemenea, la propunerea Comisiei privind un sistem de informații și autorizare al UE privind călătoriile (ETIAS), care să asigure verificări prealabile pentru cetățenii țărilor terțe scutite de viză care intră în spațiul Schengen. Propunerea va fi prezentată până în luna noiembrie.

 • În plus, pentru a consolida securitatea la frontierele externe ale UE, până la sfârșitul anului 2016 trebuie negociată și adoptată rapid propunerea Comisiei privind verificarea sistematică a cetățenilor UE și trebuie instituit un sistem european de intrare/ieșire în/din UE.

Prezentul raport este primul dintr-o serie de rapoarte lunare privind progresele înregistrate către o uniune a securității operațională și efectivă, după cum a solicitat președintele Juncker în scrisoarea sa de misiune adresată comisarului Julian King. Rapoartele lunare vor evidenția acțiunile întreprinse de instituțiile și agențiile UE în domeniul securității și vor identifica domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare. Următorul raport privind progresele înregistrate este prevăzut pentru luna noiembrie 2016.

Context

Securitatea a reprezentat o temă constantă încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker - începând cu orientările politice ale președintelui Juncker din iulie 2014, până la ultimul discurs privind starea Uniunii din septembrie 2016.

La data de 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat Agenda europeană privind securitatea, în care a stabilit principalele acțiuni care vizează asigurarea unui răspuns eficace al UE împotriva terorismului și a amenințărilor în materie de securitate în Uniunea Europeană în intervalul 2015-2020.

De la adoptarea agendei au fost realizate progrese semnificative în ceea ce privește punerea ei în aplicare. Principalele domenii de interes au fost consolidate prin planul de acțiune adoptat în decembrie 2015 privind armele de foc și explozivii și prin cel din februarie 2016 privind consolidarea combaterii finanțării terorismului, prin Comunicarea din 6 aprilie 2016 intitulată Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate și prin Comunicarea din 20 aprilie 2016 intitulată Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică.

Cel mai recent, lansarea, la 6 octombrie, a Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, anunțată de președintele Juncker în discursul privind starea Uniunii din 9 septembrie 2015 și realizată la doar 9 luni de la propunerea Comisiei din luna decembrie, arată un angajament clar față de punerea în aplicare a măsurilor din cadrul Agendei europene privind migrația menite să consolideze gestionarea și securitatea frontierelor externe ale UE.

Faptul că președintele Juncker a creat, în august 2016, un portofoliu special pentru uniunea securității, arată importanța pe care Comisia o acordă intensificării acțiunilor de răspuns la amenințarea teroristă. Comisarul va fi asistat, în activitatea sa, de un grup operativ transversal prin care va beneficia de expertiza mai multor departamente ale Comisiei pentru a înregistra progrese și a asigura punerea în aplicare a măsurilor convenite. Prima reuniune a grupului operativ a avut loc la 22 septembrie 2016.

Informații suplimentare

Comunicare privind progresele înregistrate către o uniune a securității operațională și efectivă

Comunicare: Realizarea Agendei europene privind securitatea pentru combaterea terorismului și pregătirea căii de urmat către o Uniune a securității eficace și reală

Agenda europeană privind securitatea

Fișă informativă: Uniunea securității

Întrebări și răspunsuri: Să pregătim calea spre o Uniune a securității efectivă și autentică

Scrisoare de misiune adresată comisarului pentru uniunea securității, Sir Julian King

IP/16/3367

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar