Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai biztonsági stratégia: a hatékony és fenntartható biztonsági unió felé tett előrelépésekről szóló első jelentés

Brüsszel, 2016. október 12.

Az Európai Bizottság a mai napon bemutatja a hatékony és fenntartható biztonsági unió felé tett előrelépésekről szóló havi jelentéstétel keretében készült első jelentést.

A jelentés felvázolja a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem terén tett bizottsági erőfeszítéseket, valamint az Unió e fenyegetésekkel szembeni rezilienciájának megerősítését célzó munkát. A dokumentum szintén kiemeli azokat a prioritásterületeket, ahol további intézkedésekre van szükség, és meghatározza a következő hónapokra szóló konkrét operatív feladatokat.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Biztonsági keretünk töredezettsége mindannyiunkat sebezhetővé tesz. Az egyes részeket tagállamokon belül, tagállamok között, a tagállamok és az uniós ügynökségek között, valamint a különböző biztonsági és határigazgatási rendszerek között is össze kell kapcsolni. Egyetlen tagállam belső biztonsága egyet jelent valamennyi tagállam belső biztonságával. Ebben a sebesen változó biztonsági helyzetben a valódi és hatékony biztonsági unió megteremtése valamennyi elem megvalósítását jelenti.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „A terroristák nem az egyes tagállamokat veszik célba, hanem életformánkat, nyitottságunkat és jövőnket támadják. Erre átfogó és fenntartható választ kell adnunk, amelynek alapja az intézmények és tagállamok közötti bizalom és hatékony együttműködés.” 

A jelentés hangsúlyozza, hogy feltétlenül végre kell hajtani a meglévő uniós jogszabályokat, és fel kell gyorsítani a munkát a Bizottság által előterjesztett, biztonsággal kapcsolatos javaslatok tekintetében. A Bizottság a terrorizmus elleni küzdelem megerősítésére fog összpontosítani azáltal, hogy megfosztja a terroristákat a támadások elkövetéséhez szükséges eszközöktől, és fokozza az ilyen fenyegetésekkel szembeni védelmünket és rezilienciánkat. A fő prioritásterületek a következők:

 • A jogi keret javítása, valamint a radikalizálódás megelőzése és leküzdése:

 • Ennek érdekében még idén megállapodásra kell jutni a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatról. Az irányelv kulcsfontosságú annak biztosítása szempontjából, hogy az EU jogi kerete képes legyen hatékonyan kezelni a terrorista veszélyeket, különösen a visszatérő külföldi terrorista harcosok problémáját.

 • Szintén még az év vége előtt meg kell állapodni a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatáról. A Bizottság változatlanul arra ösztönzi a társjogalkotókat, hogy tartsák fenn a jelenlegi ambíciószintet, különösen a legveszélyesebb félautomata tűzfegyverek betiltására vonatkozó célkitűzést illetően.

 • A Bizottság lépéseket tett a robbanóanyagok házi előállítására alkalmas prekurzoranyagokhoz való hozzáférés korlátozása, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelet teljes körű végrehajtásának biztosítása érdekében.Ebben az összefüggésben újabb aggályos prekurzoranyagokat azonosítottak, amelyeket helyénvaló beemelni a rendeletbe, és ezeket a Bizottság novemberben felveszi a fokozott ellenőrzés tárgyát képező anyagok jegyzékébe is.

 • Az információcsere javítása, az információs rendszerek megerősítése és a külső határok biztonságának fokozása:

 • A tagállamoknak haladéktalanul meg kell tenniük az utasnyilvántartóik létrehozásához szükséges lépéseket, hogy a vonatkozó határidőt betartva legkésőbb 2018 májusára lehetővé váljon az utas-nyilvántartási adatállományról szóló uniós irányelv maradéktalan végrehajtása. A tagállami munka felgyorsításának támogatása érdekében a Bizottság 70 millió euró összegű uniós többletfinanszírozást tesz elérhetővé, és 2016 novemberéig végrehajtási tervet terjeszt elő, amely többek között meghatározza az utasnyilvántartók létrehozása és működésbe lépése céljából a tagállamok által elvégzendő kulcsfeladatokat.

 • A határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem megerősítése érdekében a Bizottság szeptemberben kötelezettségszegési eljárást indított azon tagállamok ellen, amelyek mindeddig nem hajtották végre a prümi határozatokat.

 • A Bizottság szintén megteszi az ahhoz szükséges lépéseket, hogy az Europolon belül működő Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja napi huszonnégy órás segítségnyújtást tudjon biztosítani a tagállamoknak.

 • A Bizottság által 2016 áprilisában, az információs rendszerek interoperabilitásának elérését szolgáló különböző lehetőségek jogi, technikai és operatív vetületeinek felmérése céljából létrehozott magas szintű szakértői csoport munkáját fel kell gyorsítani. A Bizottság a következő hónapok folyamán fogja a Tanács és az Európai Parlament elé terjeszteni időközi megállapításait.

 • A schengeni térségbe vízummentesen beutazó harmadik országbeli állampolgárok előzetes ellenőrzését lehetővé tevő Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre (ETIAS) irányuló bizottsági jogalkotási javaslattal kapcsolatos munka jelenleg is folyamatban van – a javaslat előterjesztése novemberben esedékes.

 • Emellett az uniós külső határok biztonságának fokozása érdekében elengedhetetlen, hogy mielőbb megvitassák és még idén elfogadják a külső határokat átlépő uniós polgárok szisztematikus ellenőrzésére irányuló bizottsági javaslatot, valamint létrehozzák az uniós határregisztrációs rendszert.

A mai jelentés az első dokumentum, amely a működőképes és hatékony biztonsági unió felé tett előrelépésekről szóló havi jelentéstétel keretében készült, a Julian King biztos Juncker elnöktől kapott megbízólevelében foglaltakkal összhangban. A havi jelentések bemutatják az uniós intézmények és az uniós ügynökségek által a biztonság területén végrehajtott intézkedéseket, és azonosítják, hogy mely területeken van szükség további erőfeszítésekre. A következő jelentést 2016 novemberében teszik közzé.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta folyamatosan napirenden van – Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen a 2016 szeptemberében elhangzott legutóbbi, az Unió helyzetéről szóló beszédig.

Az Európai Bizottság 2015. április 28-án elfogadta az európai biztonsági stratégiát, amely meghatározza a fő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Unió a 2015–2020 közötti időszakban hatékony választ adhasson az Európai Uniót érintő terrorista és biztonsági fenyegetésekre.

A stratégia elfogadása óta jelentős előrelépés történt annak végrehajtása terén. Megerősítették a kiemelt területeket a tűzfegyverekre és robbanóanyagokra vonatkozó cselekvési terv 2015. decemberi, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítésére vonatkozó cselekvési terv 2016. februári elfogadása, „Megerősített és intelligens információs rendszerek a határigazgatás és a biztonság szolgálatában” című, 2016. április 6-i közlemény, valamint „Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében” című, 2016. április 20-i közlemény révén.

A legújabb fejlemény, hogy a Juncker elnök által 2015. szeptember 9-én, az Unió helyzetét értékelő beszédben bejelentetteknek megfelelően, és mindössze kilenc hónappal a bizottsági javaslat decemberi előterjesztését követően október 6-án megkezdte működését az Európai Határ- és Parti Őrség, ami az európai migrációs stratégia részeként kidolgozott, az uniós külső határok igazgatásának és biztonságának megerősítését célzó intézkedések végrehajtása iránti egyértelmű elkötelezettséget tükrözi.

Juncker elnök 2016 augusztusában külön biztosi tárcát hozott létre a biztonsági unió kezelésére, ami jól mutatja, hogy a Bizottság milyen nagy jelentőséget tulajdonít a terrorista veszély elleni fellépés megerősítésének. A biztonsági unióért felelős biztos tevékenységét a Bizottság egészének szakértelmére támaszkodó átfogó munkacsoport fogja segíteni a munka előmozdítása és a végrehajtás biztosítása érdekében. A munkacsoport 2016. szeptember 22-én tartotta első ülését.

További információk

Közlemény a működőképes és hatékony biztonsági unió felé tett előrelépésekről

Közlemény: Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében

Európai biztonsági stratégia

Tájékoztató: Biztonsági unió

Kérdések és válaszok: A valódi és hatékony biztonsági unió előkészítése

Sir Julian King biztonsági unióért felelős biztos megbízólevele

IP/16/3367

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar