Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski program sigurnosti: prvo izvješće o napretku prema učinkovitoj i održivoj sigurnosnoj uniji

Bruxelles, 12. listopada 2016.

Europska komisija danas predstavlja prvo u nizu mjesečnih izvješća o postignutom napretku prema učinkovitoj i održivoj sigurnosnoj uniji.

U izvješću se opisuju nastojanja Komisije u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i kiberkriminaliteta te posao koji je obavljen kako bi se ojačala otpornost EU-a na te prijetnje. U njemu se ističu i prioritetna područja u kojima je potrebno dodatno raditi te se izlažu konkretne operativne mjere za predstojeće mjesece.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Rascjepkanost našeg sigurnosnog okvira sve nas čini ranjivima. Moramo razviti povezanost u našim državama članicama i između njih, ali i između država članica i agencija EU-a te između različitih sigurnosnih sustava i sustava za upravljanje granicama. Unutarnja sigurnost jedne države članice znači unutarnju sigurnost svih država članica. U sigurnosnom okruženju koje se brzo mijenja ostvarivanje istinske i učinkovite sigurnosne unije znači postizanje rezultata u svim elementima.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Teroristi ne ciljaju pojedine države članice. Oni ciljaju u naš način života, našu otvorenost, našu budućnost. Naš odgovor mora biti sveobuhvatan i održiv, mora biti izgrađen na temelju povjerenja i djelotvorne suradnje institucija i država članica. 

U izvješću se ističe potreba primjene postojećeg zakonodavstva EU-a i pospješivanja rada na prijedlozima Komisije povezanima sa sigurnošću. Komisija će se u svojem radu usredotočiti na jačanje borbe protiv terorizma tako što će teroristima zapriječiti pristup sredstvima za počinjenje napada te jačati zajedničku obranu i otpornost na te prijetnje. Glavna su prioritetna područja:

 • Poboljšavanje zakonodavnog okvira te sprečavanje i borba protiv radikalizacije:

 • u tu se svrhu do kraja godine treba postići dogovor o Komisijinu prijedlogu Direktive o borbi protiv terorizma. Direktiva je ključna za osiguravanje sposobnosti EU-ova zakonodavnog okvira za djelotvorno suzbijanje terorističkih prijetnji, posebno onih koje uzrokuju strani teroristički borci koji su se vratili

 • do kraja bi godine trebalo postići i dogovor o reviziji Direktive o vatrenom oružju. Komisija nastavlja poticati suzakonodavce da ustraju u svojoj namjeri, posebice u vezi s ciljem zabrane najopasnijih vrsta poluautomatskog vatrenog oružja

 • Komisija je poduzela mjere kako bi smanjila dostupnost prekursora koje se može upotrijebiti za izradu eksploziva iz kućne radinosti te osigurala potpunu provedbu Uredbe o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva.S tim su ciljem utvrđeni dodatni zabrinjavajući prekursori koje bi trebalo uključiti u Uredbu i koje će Komisija u studenome dodati na popis tvari koje podliježu pojačanom nadzoru.

 • Poboljšavanje razmjene informacija, jačanje informacijskih sustava i sigurnosti na vanjskim granicama:

 • države članice moraju hitno poduzeti potrebne korake za uspostavljanje odjela za informacije o putnicima (PIU) kako bi osigurale potpunu provedbu Direktive o evidenciji podataka o putnicima (PNR) najkasnije do svibnja 2018., što je krajnji rok za punu provedbu te Direktive Kako bi poduprla države članice da ubrzaju svoje napore, Komisija će staviti na raspolaganje dodatnih 70 milijuna eura sredstava EU-a te će do studenoga 2016. predstaviti provedbeni plan u koji će biti uključeni međuciljevi koji države članice moraju ispuniti kako bi ti odjeli postali funkcionalni

 • kako bi ojačala borbu protiv prekograničnog kriminala, Komisija je u rujnu pokrenula i postupke zbog povrede propisa protiv država članica koje još nisu primijenile Prümske odluke

 • Komisija će usto poduzeti i potrebne korake kako bi Europski centar za borbu protiv terorizma pri Europolu mogao u svakom trenutku biti od pomoći državama članicama

 • rad stručne skupine na visokoj razini koju je Komisija osnovala u travnju 2016. kako bi uredila pravne, tehničke i operativne aspekte različitih mogućnosti postizanja veće interoperabilnosti informacijskih sustava mora biti ubrzan Komisija će predstaviti privremene zaključke Vijeću i Europskom parlamentu tijekom predstojećih mjeseci

 • radi se i na Komisijinu zakonodavnom prijedlogu EU-ova Sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) kako bi se omogućile prethodne provjere državljana trećih zemalja koji ne moraju imati vizu kad putuju u schengenski prostor, a koji će biti predstavljen u studenome

 • osim navedenog, potrebni su brzi pregovori o Komisijinu prijedlogu za sustavne provjere građana EU-a pri njihovu prelasku vanjskih granica i njegovo donošenje do kraja 2016. te uspostava EU-ova Sustava ulaska/izlaska (EES) radi poboljšanja sigurnosti na vanjskim granicama EU-a.

Ovo izvješće prvo je iz niza mjesečnih izvješća o postignutom napretku prema funkcionalnoj i djelotvornoj sigurnosnoj uniji koja je predsjednik Juncker zatražio u svojem mandatnom pismu povjereniku Julianu Kingu. Mjesečna će izvješća biti posvećena djelovanju institucija i agencija EU-a u području sigurnosti te će se u njima odrediti područja u kojima su potrebni dodatni napori. Sljedeće je izvješće o napretku predviđeno u studenome 2016.

Kontekst

Sigurnost je stalna tema od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije iz rujna 2016.

Europska komisija donijela je 28. travnja 2015. Europski program sigurnosti u kojem je utvrdila glavne mjere za osiguravanje djelotvornog odgovora EU-a na terorizam i prijetnje sigurnosti u Europskoj uniji u razdoblju od 2015. do 2020.

Od donošenja tog programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi. Ključna područja ojačana su akcijskim planovima donesenima u prosincu 2015. za vatreno oružje i eksplozive, u veljači 2016. za jačanje borbe protiv financiranja terorizma, Komunikacijom od 6. travnja 2016. o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost i Komunikacijom od 20. travnja 2016. o provedbi Europskog programa sigurnosti za borbu protiv terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije.

Nedavnim početkom rada Europske granične i obalne straže na dan 6. listopada, čije je uspostavljanje u svojem govoru o stanju Unije 9. rujna 2015. najavio predsjednik Juncker samo devet mjeseci nakon Komisijina prijedloga u prosincu, iskazano je jasno opredjeljenje za provedbu mjera iz Europskog migracijskog programa radi jačanja upravljanja vanjskim granicama EU-a i njihove sigurnosti.

Kad je predsjednik Juncker uspostavio poseban portfelj povjerenika za sigurnosnu uniju u kolovozu 2016. iskazana je važnost koju Komisija pridaje unaprjeđenju odgovora na terorističke prijetnje. Povjereniku će pomagati međusektorska radna skupina u kojoj će biti zastupljeno stručno znanje i iskustvo cijele Komisije kako bi se potaknuo rad i osigurala provedba. Prvi sastanak radne skupine održan je 22. rujna 2016.

Dodatne informacije

Komunikacija o napretku prema funkcionalnoj i djelotvornoj sigurnosnoj uniji

Komunikacija: Provedba Europskog programa sigurnosti za suzbijanje terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije

Europski program sigurnosti

Informativni članak: Sigurnosna unija

Pitanja i odgovori: Stvaranje uvjeta za uspostavu istinske i učinkovite sigurnosne unije

Mandatno pismo Sir Julianu Kingu, povjereniku za sigurnosnu uniju

IP/16/3367

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar