Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nova pravila EU zagotavljajo brezplačno pravno pomoč v kazenskih postopkih

Luxembourg, 13. oktobra 2016

Danes je bila odstranjena zadnja ovira za nova pravila o brezplačni pravni pomoči, ki jih je Komisija predlagala leta 2013.

Svet je sprejel direktivo o brezplačni pravni pomoči za osumljence ali obdolžence v kazenskih postopkih in postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje. Brezplačna pravna pomoč je finančna ali sodna podpora, ki jo prejme osumljenec ali obdolženec, ki nima sredstev, da bi sam kril stroške postopka. Nova pravila bodo zagotovila, da bo pravica do brezplačne pravne pomoči zagotovljena in omogočena na enak način po celi EU. Osumljenci ali obdolženci bi morali imeti korist od brezplačne pravne pomoči že od začetnih faz kazenskega postopka, pogoji zanjo pa bodo jasno določeni v direktivi.

Prvi podpredsednik, pristojen za pravno državo in Listino o temeljnih pravicah, Frans Timmermans je dejal: „Vse osebe v kazenskem postopku imajo pravico do pravnega varstva in do odvetnika, ki si ga lahko privoščijo. To je bistvo pravne države. Danes smo sprejeli pravila, ki bodo to zagotovila po vsej Uniji."

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je izjavila: „Brezplačna pravna pomoč je nujna za zagotovitev dostopa do pravičnega pravosodnega sistema, ki zagotavlja storitve za vse, tudi najrevnejše. V zadnjih letih smo okrepili procesne pravice: pošteno sojenje bo zagotovljeno vsem osumljencem ali obdolžencem v Evropi. Vendar pravica državljanov do dostopa do odvetnika ne bi imela smisla, če si odvetnika ne bi mogli privoščiti. Zato je današnja odločitev ključnega pomena za evropsko območje pravice in temeljne pravice.“

Nova direktiva navaja naslednja zagotovila:

  • Brezplačna pravna pomoč se zagotovi takoj

Brezplačna pravna pomoč se zagotovi najpozneje pred zaslišanjem, zlasti policijskim, ali pred nekaterimi preiskovalnimi dejanji ali dejanji zbiranja dokazov, kakor je določeno v direktivi.

  • Jasno določena merila za zagotovitev brezplačne pravne pomoči

Države članice pri presojanju, ali naj zagotovijo brezplačno pravno pomoč, uporabijo različne ocene: oceno premoženjskega stanja (v zvezi s sredstvi zadevne osebe, vključno s prihodki in premoženjem), preizkus utemeljenosti (v zvezi s potrebo po zagotovitvi učinkovitega dostopa do pravnega varstva glede na okoliščine primera) ali oboje. Nova pravila določajo jasna merila za določitev teh ocen:

– Če država članica uporabi oceno premoženjskega stanja, bi morala upoštevati zadevne in objektivne dejavnike, kot so prihodki, kapital in družinski status zadevne osebe, stroške pravne pomoči in življenjsko raven v državi članici. To ji bo omogočilo, da presodi, ali ima osumljenec ali obdolženec zadostna sredstva za plačilo pravne pomoči.

– Če država članica uporabi preizkus utemeljenosti, bi morala upoštevati težo kaznivega dejanja, zapletenost primera in strogost zagrožene kazni, da ugotovi, ali je treba zaradi interesov pravičnosti dodeliti brezplačno pravno pomoč.

  • Brezplačna pravna pomoč v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje

Omogočena bo pravica do brezplačne pravne pomoči v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje. Ta pravica se bo uporabljala v državi članici, ki izvaja takšen nalog za prijetje, in – v primerih kazenskega pregona – v državi članici, v kateri je bil izdan.

  • Boljši postopek odločanja o brezplačni pravni pomoči

Direktiva zagotavlja, da se odločitve o brezplačni pravni pomoči sprejmejo s primerno skrbnostjo in da se osebe pisno obvestijo, če je njihova prošnja delno ali v celoti zavrnjena. Določa pravila o kakovosti brezplačne pravne pomoči in usposabljanju osebja, vključenega v postopek odločanja, tudi odvetnikov. V primeru kršitve pravic iz te direktive mora biti na voljo učinkovito pravno sredstvo.

Naslednji koraki

Od držav članic se zahteva, da to direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo v 30 mesecih po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Te pravice se bodo uporabljale od maja 2019.

Ozadje

Ta direktiva se bo uporabljala za vse države članice, razen Danske, Irske in Združenega kraljestva.

Direktiva o brezplačni pravni pomoči je tretja in zadnja direktiva, ki je bila sprejeta v okviru svežnja predlogov na področju pravic do poštenega sojenja v kazenskih postopkih, ki jih je Komisija predstavila novembra 2013. Z njenim sprejetjem se zaključi načrt EU za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih, ki se je začel leta 2009.

V zadnjih letih je bil dosežen znaten napredek, s katerim so se okrepile procesne pravice osumljencev in obdolžencev v Evropski uniji. Od sprejetja načrta EU za krepitev procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih (iz leta 2009) je bilo sprejetih pet direktiv. Te direktive zagotavljajo ključne pravice, kot so pravica do tolmačenja in prevajanja, pravica do obveščenosti in pravica do dostopa do odvetnika.

Zagotavljajo tudi načelo domneve nedolžnosti in pravico do navzočnosti na sojenju in kot zadnje procesna jamstva za otroke, udeležene v kazenskih postopkih.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Vodnik za državljane o pravicah oseb, osumljenih ali obdolženih storitve kaznivih dejanj v EU

Podrobne informacije o procesnih pravicah so na voljo na spletišču GD za pravosodje

IP/16/3366

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar