Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Új uniós szabályok szavatolják a költségmentességet a büntetőeljárásokban

Luxembourg, 2016. október 13.

A mai napon elhárult az utolsó akadály a Bizottság által 2013-ban javasolt új költségmentességi szabályok útjából.

A Tanács elfogadta a büntetőeljárás során a gyanúsítottak és vádlottak számára, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló irányelvet. A költségmentesség az azon gyanúsítottak és vádlottak számára nyújtott pénzügyi vagy igazságügyi támogatás, akik nem rendelkeznek az eljárások költségeinek fedezéséhez szükséges forrásokkal. Az új szabályok gondoskodnak arról, hogy az egész Unióban egységesen biztosítsák a költségmentességhez való jogot és magát a költségmentességet egységesen ajánlják fel. A gyanúsítottaknak és vádlottaknak a büntetőeljárás korai szakaszától költségmentességben kell részesülniük, amit az irányelvben meghatározott egyértelmű feltételek szerint fognak biztosítani számukra.

Frans Timmermans, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnök kijelentette: „Mindenki, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak, jogosult jogi védelemre és megfizethető ügyvédre. Ez a jogállamiság lényege. A mai napon elfogadtuk azokat a szabályokat, amelyek ezt az egész Unióban biztosítani fogják.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a következőket mondta: „A költségmentesség alapvetően fontos annak garantálásához, hogy mindenki, köztük a legszegényebbek is hozzájussanak az érdekeiket szem előtt tartó, méltányos igazságügyi rendszerhez. Az elmúlt évek során megerősítettük az eljárási jogokat. Európában minden gyanúsított és vádlott számára biztosítani fogják a tisztességes eljárást. Mit sem ér azonban a polgárok ügyvédi segítség igénybevételéhez való joga, ha nem tudják azt megfizetni. Ezért a mai döntés meghatározó jelentőséggel bír a jogérvényesülés és az alapvető jogok európai térsége szempontjából.”

Az új irányelv a következő garanciákat nyújtja:

  • A költségmentesség gyors biztosítása

A költségmentességet legkésőbb a kihallgatást - különösen a rendőrségi kihallgatást - , vagy az irányelvben meghatározott bizonyos nyomozati, illetve bizonyításfelvételi cselekményeket megelőzően biztosítják.

  • A költségmentesség biztosításának egyértelmű feltételei

A tagállamok különféle vizsgálatok alapján döntenek a költségmentesség nyújtásáról: ilyen az anyagi helyzet vizsgálata (amely az érintett személy forrásaival, így jövedelmével és vagyonával kapcsolatos), a megalapozottság vizsgálata (amely azzal függ össze, hogy az eset körülményeitől függően szükség van-e az igazságszolgáltatáshoz való jog hatékony biztosítására), vagy mindkettő. Az új szabályok egyértelmű feltételeket állapítanak meg az említett vizsgálatok lefolytatására:

– Ha egy tagállam az anyagi helyzet vizsgálatát alkalmazza, figyelembe kell vennie valamennyi releváns és objektív tényezőt, mint például az érintett személy jövedelmét, tőkéjét és családi helyzetét, a jogi segítségnyújtás költségét, valamint az adott tagállamra jellemző életszínvonalat. Mindez elősegíti annak eldöntését, hogy a gyanúsítottak és vádlottak rendelkeznek-e a jogi segítségnyújtás megfizetéséhez szükséges forrásokkal.

– Ha egy tagállam megalapozottsági vizsgálatot alkalmaz, figyelembe kell vennie a bűncselekmény súlyát, az ügy összetettségét és a szóban forgó szankció súlyosságát annak eldöntéséhez, hogy az igazságszolgáltatás érdekei szükségessé teszik-e a költségmentesség biztosítását.

  • Költségmentesség az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban

Az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosítani fogják a költségmentességhez való jogot. E jog egyaránt érvényesíthető lesz az ilyen elfogatóparancsot végrehajtó tagállamban, és – büntetőügyekben – az azt kibocsátó tagállamban is.

  • A költségmentességre vonatkozó döntéshozatali eljárás javítása

Az irányelv biztosítja, hogy gondosan járjanak el a költségmentességre vonatkozó döntések meghozatalakor, és a kérelem részleges vagy teljes elutasítása esetén írásban tájékoztassák az érintetteket. Az irányelv szabályokat állapít meg a jogi segítségnyújtás minősége és a döntéshozatalban részt vevő személyzet, többek között az ügyvédek képzése tekintetében. Az ezen irányelv szerinti jogok megsértése esetén hatékony jogorvoslatnak kell rendelkezésre állnia.

A következő lépések

A tagállamok az irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 30 hónapon belül kötelesek átültetni nemzeti jogukba a jogszabályt. Az említett jogok 2019 májusától lesznek érvényesíthetők.

Háttér-információk

Ezt az irányelvet Dánia, Írország és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi tagállamban alkalmazni kell.

A költségmentességről szóló irányelv a harmadik és utolsóként elfogadott irányelv a büntetőeljárásban a tisztességes eljáráshoz való jogok terén a Bizottság által 2013 novemberében előterjesztett javaslatcsomagból. Elfogadásával lezárul a büntetőeljárásban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó uniós ütemterv, amelyet 2009-ben fogadtak el.

Az elmúlt években jelentős eredmények születtek a gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogainak megerősítése terén az Európai Unióban. A büntetőeljárásban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak megerősítését célzó uniós ütemterv elfogadása (2009) óta öt irányelv került elfogadására. Ezek a jogszabályok olyan alapvető jogokat biztosítanak, mint például a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog, a tájékoztatáshoz való jog, és az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog.

Szavatolják továbbá az ártatlanság vélelmét és a saját tárgyaláson való jelenlét jogát, valamint legújabban a büntetőeljárásban érintett gyermekekre vonatkozó eljárási biztosítékokat.

További információk

Kérdések és válaszok

Útmutató a polgároknak: Mi a teendő, ha az EU-n belül bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják Önöket?

Az eljárási jogokra vonatkozó részletes tájékoztatás elérhető a Jogérvényesülési Főigazgatóság weboldalán

IP/16/3366

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar