Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski semestar 2016.: Komisija objavljuje izvješća po državama članicama

Bruxelles, 26 veljača 2016

Europski semestar 2016.

Europska komisija objavila je danas svoju godišnju analizu gospodarskih i socijalnih izazova u državama članicama EU-a, takozvana izvješća po državama članicama. Ta su izvješća alat u okviru pojednostavnjenog europskog semestra za koordinaciju ekonomskih politika u cilju praćenja političkih reformi i ranog upućivanja na probleme koje bi države članice trebale riješiti. Nakon što su u studenome objavljeni Godišnji pregled rasta za 2016. i preporuke za europodručje, u kojima su utvrđeni prioriteti na europskoj razini, u današnjim se izvješćima pozornost europskog semestra premješta na nacionalnu dimenziju. Izvješća će poslužiti kao osnova za raspravu s državama članicama o izboru njihovih nacionalnih politika prije nego što u travnju donesu svoje nacionalne programe te će dovesti do izrade Komisijinih preporuka po državama članicama krajem proljeća.

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „U kontekstu rastućih vanjskih rizika i povećane nestabilnosti financijskih tržišta prijeko je potrebno osnažiti temelje naših gospodarstava. Komisijinom analizom pokazano je da se reforme provode u nizu područja politika, ali napor je neujednačen. Više država članica mora biti još odlučnije u rješavanju trajnih slabosti, kao što su visok javni i privatni dug.”

Povjerenica Marianne Thyssen, nadležna za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Iako smo sada postigli najvišu stopu zaposlenosti od početka krize 2008., još uvijek je previše Europljana nezaposleno. S pomoću europskog semestra i dalje se zalažemo za podržavanje napora država članica da vrate svoje građane na radna mjesta.”

Povjerenik Pierre Moscovici, nadležan za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „U izvješćima koja je Komisija danas predstavila prikazana je najtočnija i najdetaljnija slika gospodarstava EU-a. Te će detaljne analize poslužiti kao osnova za nužan dijalog između institucija EU-a i nacionalnih nadležnih tijela ovog proljeća u očekivanju sljedećeg skupa preporuka po državama članicama. Naš primarni cilj i dalje je poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta. Budući da je oporavak EU-a i dalje krhak, Komisija poziva države članice da nastave s reformama svojih gospodarstava i ispravljanjem dugotrajnih makroekonomskih neravnoteža.”

Za 18 država članica utvrđenih u Izvješću o mehanizmu upozoravanja za 2016., koje je uz Godišnji pregled rasta objavljeno u studenome, izvješća po državama članicama uključuju detaljna preispitivanja u okviru postupka zbog makroekonomskih neravnoteža.

Grčka i Cipar, koji su trenutačno obuhvaćeni programima potpore stabilnosti, nisu u ovoj fazi obuhvaćeni izvješćima po državama članicama.

Sljedeći koraci

Komisija će u okviru europskog semestra nastaviti blizak dijalog s državama članicama u nadolazećim mjesecima. U ožujku će održati bilateralne sastanke s državama članicama u cilju rasprave o izvješćima po državama članicama. Povjerenici će također posjetiti države članice kako bi se susreli s nacionalnim vladama, parlamentima, socijalnim partnerima i ostalima. Države članice dužne su u travnju predstaviti svoje nacionalne programe reformi i svoje programe stabilnosti (za države članice europodručja) ili programe konvergencije (za države članice izvan europodručja), koji obuhvaćaju javne financije. Komisija je pozvala države članice da se pri pripremi tih dokumenata temeljito savjetuju s nacionalnim parlamentima i socijalnim partnerima. Komisija će zatim u proljeće predstaviti svoje prijedloge za novi skup preporuka po državama članicama koje će biti usmjerene na ključne gospodarske i socijalne prioritete u svakoj državi članici.

Komisija će u ožujku donijeti i odluku o kategoriji postupka zbog makroekonomskih neravnoteža (MIP) za svaku državu članicu obuhvaćenu detaljnim preispitivanjima. Komisija je ove godine pojednostavnila postupak zbog makroekonomskih neravnoteža smanjenjem broja kategorija makroekonomskih neravnoteža sa šest na četiri: bez neravnoteža, neravnoteže, prekomjerne neravnoteže i prekomjerne neravnoteže s korektivnim djelovanjem.

Kontekst

Rano objavljivanje navedenih izvješća po državama članicama dio je napora u cilju pojednostavnjivanja i jačanja europskog semestra u skladu s izvješćem petorice predsjednika i koracima koje je Komisija najavila za dovršetak europske ekonomske i monetarne unije. Neki su od tih koraka započeti prošle godine, a ove godine ta se praksa potvrđuje kako bi se na samom početku europskog semestra omogućio pravi dijalog o europskim prioritetima, uključujući izazove povezane s europodručjem, i kako bi se osiguralo više vremena za dijalog s državama članicama i dionicima na svim razinama u cilju rasprave o njihovim prioritetima. U tim se izvješćima odražava i veći naglasak na zapošljavanje i socijalna pitanja koji Komisija unosi u europski semestar.

DODATNE INFORMACIJE

Početak Europskog semestra 2016.: Objašnjenje paketa Europskog semestra iz studenoga

Ekonomsko upravljanje u EU-u

Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2016.

Zimska gospodarska prognoza 2016.

IP/16/332

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar