Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan investointiohjelma: uudet suuntaviivat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttämisestä yhdessä ESIR-rahaston kanssa

Bryssel 22. helmikuuta 2016

Komissio selittää yhdessä Euroopan investointipankin kanssa, mikä on paras tapa yhdistää rahastojen käyttö.

Junckerin komission ensisijainen tavoite on kääntää Euroopan talous jälleen kasvuun ja luoda uusia työpaikkoja velkaa kasvattamatta. Euroopan investointiohjelman keskiössä olevalla Euroopan strategisten investointien rahastolla (ESIR-rahasto) ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla (ERI-rahastot) on molemmilla merkittävä tehtävä työpaikkojen ja kasvun luomisessa.

Tänään julkaistun esitteen tarkoituksena on auttaa paikallisviranomaisia ja hankevastaavia hyödyntämään täysimääräisesti ESIR- ja ERI-varojen yhdistämismahdollisuuksia. Nämä kaksi välinettä on suunniteltu perusteiltaan ja lainsäädäntöpuitteiltaan erilaisella mutta toisiaan täydentävällä tavalla niin, että ne vahvistavat toisiaan.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan ESIR-rahasto on luotu mahdollisimman joustavaksi, ja hankevastaavilla on valtavat mahdollisuudet hakea rahoitusta sekä ESIR- että ERI-rahastoista. ”Tänään julkaistut suuntaviivat antavat hankerahoitusta etsiville yrityksille käytännön ohjeita siitä, miten molempia välineitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla,” Katainen jatkoi.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu katsoo, että Euroopan investointiohjelman tavoitteiden saavuttaminen on yhteinen ponnistus, jota varten on aktivoitava kaikki rahoituslähteet ja toimijat. ”Tämän vuoksi haluan varmistaa, että ERI-rahastojen tarjoamaa kasvupotentiaalia hyödynnetään maksimaalisesti strategisilla, tulossuuntautuneilla investoinneilla, joita rahoitusvälineiden lisääntynyt käyttö edistää,” hän jatkoi.

Euroopan investointipankin varapuheenjohtajan Ambroise Fayolle totesi, että Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja ESIR-rahaston käytön yhdistäminen antaa EIP:lle mahdollisuuden tukea kestävää kasvua kaikissa Euroopan maissa ja kaikilla alueilla. ”EU:n avustuksia ja EIP:n rahoitusta yhdistämällä pankki voi saavuttaa uusia tuensaajia, etenkin investointijärjestelyihin ryhmittyneitä pienempiä hankkeita”, Fayolle jatkoi.

Esitteessä tehdään katsaus ESIR- ja ERI-rahastojen käytön mahdollisiin yhdistelmiin joko hanketasolla tai investointijärjestelyn kaltaisen rahoitusvälineen kautta. Sitä täydennetään konkreettisista tapauksista saaduilla kokemuksilla ja sidosryhmien antamalla palautteella.

 

Lisätietoja:

Usein kysyttyä

Esite ERI-rahastojen ja ESIR-rahaston käytön yhdistämisestä

ERI-rahastojen avoin tietoalusta

Euroopan investointiohjelma

@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank#InvestEU

IP/16/329

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar