Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Parisavtalet träder i kraft efter EU:s ratificering

Strasbourg den 4 oktober 2016

Europaparlamentet godkände i dag EU:s ratificering av Parisavtalet.

Europaparlamentet godkände i dag ratificeringen av Parisavtalet – inför kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och klimatmötets ordförande Ségolène Royal. Därmed är det sista hindret avklarat. EU:s politiska process med att godkänna avtalet har nu avslutats.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker efterlyste i sitt tal om tillståndet i unionen den 14 september en snabb ratificering av avtalet:

– Om vi infriar våra löften långsamt, riskerar vi i allt högre grad att undergräva unionens trovärdighet. Se på Parisavtalet. Vi européer är världsledande i klimatfrågorna. Det var EU som förhandlade fram världens första rättsligt bindande globala klimatavtal. Det var EU som skapade den koalition med höga ambitioner som gjorde avtalet i Paris möjligt. Jag uppmanar alla medlemsländer och Europaparlamentet att ta ert ansvar under de närmaste veckorna, inte månaderna. Vi måste bli snabbare.

– I dag gick EU från ambitioner till handling, säger nu Jean-Claude Juncker. Parisavtalet är det första i sitt slag och utan EU hade det inte blivit något avtal. I dag visade vi prov på fortsatt ledarskap och handlingskraft.

– Europaparlamentet har hört folkets röst, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. EU har redan börjat infria sina egna löften i Parisavtalet, och dagens snabba ratificering blir startskottet för resten av världen.

– Vår gemensamma uppgift är att omsätta våra löften i konkreta åtgärder, kommenterar EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete. Och EU ligger i framkant. Vi har vad som krävs för att nå målen, leda den globala övergången till ren energi och modernisera ekonomin. Världen är på väg att förändras och det är EU som går i spetsen för klimatarbetet. Det är vi stolta över.

Hittills har Parisavtalet ratificerats av 62 parter, som tillsammans står för nästan 52 procent av de globala utsläppen. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att minst 55 parter har ratificerat det, om de står för minst 55 procent av de globala utsläppen. Med EU:s ratificering kliver vi över utsläppströskeln på 55 procent och Parisavtalet kan därmed träda i kraft.

EU är ledande i klimatarbetet och spelade en avgörande roll när det gäller att skapa den koalition med höga ambitioner som banade väg för Parisavtalet i december. Kommissionen har redan lagt fram lagförslag för att infria EU:s löfte att minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2030.

Nästa steg

Nu när Europaparlamentet har godkänt ratificeringen kan rådet formellt anta beslutet. Samtidigt kommer EU-länderna att ratificera Parisavtalet var för sig, i enlighet med sina parlamentariska processer.

Läs mer

Rådets slutsatser från miljöministrarnas extramöte den 30 september 2016:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

Kommissionens uttalande efter att ministrarna godkänt ratificeringen:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

Kommissionens förslag till EU-ratificeringen av klimatavtalet, juni 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

Kommissionens bedömning av Parisavtalets konsekvenser för EU, mars 2016:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

Jean-Claude Junckers tal på klimatmötet i Paris:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

Kommissionens reaktion efter det historiska klimatavtalet i Paris den 12 december 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_sv.htm

IP/16/3284

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar