Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pariški sporazum začne veljati z ratifikacijo s strani EU

Strasbourg, 4. oktobra 2016

Evropski parlament je danes odobril ratifikacijo Pariškega sporazuma s strani Evropske unije.

S tem, ko je Evropski parlament danes v prisotnosti predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, generalnega sekretarja Združenih narodov Bana Ki-moona in predsedujoče COP 21 Ségolène Royal odobril ratifikacijo Pariškega sporazuma, je bila odpravljena še zadnja ovira. Politični proces za ratifikacijo sporazuma s strani Evropske unije je tako zaključen.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 14. septembra pozval k hitri ratifikaciji sporazuma.

Dejal je: „Počasno uresničevanje danih obljub vse bolj ogroža verodostojnost Unije. Vzemimo na primer Pariški sporazum. Evropejci smo vodilni na svetu pri podnebnem ukrepanju. Evropa je izpogajala prvi pravno zavezujoč globalni sporazum o podnebju v zgodovini. Evropa je ustvarila k­oalicijo ambicij, ki je omogočila Pariški sporazum. Vse države članice in ta parlament pozivam, da svoje delo opravijo v prihodnjih tednih, ne mesecih. Delati moramo hitreje.“ Danes se to dogaja.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal:„Danes je Evropska unija podnebne ambicije spremenila v podnebne ukrepe. Pariški sporazum je prvi tovrstni sporazum in njegova uresničitev brez sodelovanja Evropske unije ne bi bila mogoča. Danes smo ponovno prevzeli vodilno vlogo in dokazali, da lahko Evropska unija skupaj dosega rezultate.“

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za energijsko unijo Maroš Šefčovič je dejal: „‎Evropski parlament je slišal glas državljanov. Evropska unija že izvaja svoje zaveze do Pariškega sporazuma, današnja hitra ratifikacija pa bo sprožila izvajanje po vsem preostalem svetu.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dodal: „Naša skupna naloga je, da svoje zaveze spremenimo v ukrepanje na terenu. In na tem področju je Evropa na čelu napredka. Na voljo imamo politike in instrumente za dosego ciljev, usmeritev proti globalnemu prehodu na čisto energijo in posodobitev gospodarstva. Svet se spreminja in Evropa je na čelu teh sprememb, samozavestna in ponosna, da vodi prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam.“

Do zdaj je Pariški sporazum ratificiralo 62 pogodbenic, ki ustvarijo skoraj 52 % svetovnih emisij. Veljati bo začel 30 dni potem, ko ga bo ratificiralo vsaj 55 pogodbenic, ki predstavljajo vsaj 55 % svetovnih emisij. Z ratifikacijo in deponiranjem Pariškega sporazuma s strani EU bo meja 55 % emisij prekoračena, zaradi česar bo sporazum začel veljati.

EU, ki je imela odločilno vlogo pri ustvarjanju koalicije ambicij, ki je lani decembra omogočila sprejetje Pariškega sporazuma, je vodilna v svetu na področju podnebnih ukrepov. Evropska komisija je že predložila zakonodajne predloge za izpolnitev zaveze EU, da se emisije Evropske unije do leta 2030 zmanjšajo vsaj za 40 %.

Naslednji koraki

Z današnjo odobritvijo Evropskega parlamenta lahko Svet uradno sprejme sklep. Medtem bodo posamezne države članice EU Pariški sporazum ratificirale v skladu s svojimi nacionalnimi parlamentarnimi postopki.

Več informacij

Sklepi izredne seje Sveta za okolje z dne 30. septembra 2016:
http://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/env/2016/09/30/

Izjava Komisije, potem ko so ministri odobrili ratifikacijo:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

Predlog Komisije za ratifikacijo Pariškega sporazuma s strani EU iz junija 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

Ocena vpliva Pariškega sporazuma na EU, ki jo je opravila Komisija marca 2016:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

Govor predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja na srečanju vodij COP21 v Parizu:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

Odziv Komisije, potem ko je bil dosežen zgodovinski podnebni dogovor v Parizu dne 12. decembra 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_sl.htm

IP/16/3284

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar