Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ súhlasí s ratifikáciou Parížskej dohody, ktorá tak môže nadobudnúť platnosť

Strasburg 4. október 2016

Európsky parlament dnes schválil ratifikáciu Parížskej dohody zo strany Európskej únie.

Za prítomnosti predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera, generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna a predsedkyne COP 21 Ségolène Royalovej dnes Európsky parlament odstránil poslednú prekážku a schválil ratifikáciu Parížskej dohody. Tým Európska únia zavŕšila politický proces ratifikácie dohody.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie 14. septembra vyzval k urýchlenej ratifikácii tejto dohody, keď

vyhlásil: „Pomalé plnenie sľubov čoraz viac ohrozuje dôveryhodnosť Únie. Vezmime si napríklad Parížsku dohodu. My Európania sme svetovými lídrami v opatreniach v oblasti klímy. Bola to práve Európa, ktorá sprostredkovala historicky prvú právne záväznú celosvetovú dohodu o klíme. Bola to Európa, ktorá vytvorila ambici­óznu koalíciu, ktorá umožnila dosiahnuť Parížsku dohodu. Vyzývam všetky členské štáty a tento parlament, aby už v nasledujúcich týždňoch, nie mesiacoch, odviedli svoju prácu. Mali by sme konať rýchlejšie.“ Práve to sa dnes deje.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol:„Európska únia dnes premenila klimatické ambície na realitu. Parížska dohoda je prvou svojho druhu a bez prispenia Európskej únie by nevznikla.  Dnes pokračujeme v nastúpenom smere a znovu sme dokázali, že Európska únia spoločne prináša reálne výsledky.“

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič dodal: „Európsky parlament vypočul hlas ľudu. Európska únia si už dnes plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z Parížskej dohody, ale dnešná rýchla ratifikácia umožní začať s jej vykonávaním vo zvyšku sveta.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Našou spoločnou úlohou je premeniť naše záväzky na konkrétne kroky v praxi. Európa má v tomto smere náskok. Disponujeme stratégiami a nástrojmi, aby sme dosiahli naše ciele, usmerňovali globálny prechod na čistú energiu a modernizovali našu ekonomiku. Svet je v pohybe a Európa stojí hrdo a sebavedomo na čele úsilia o riešenie zmeny klímy.“

Parížsku dohodu dosiaľ ratifikovalo 62 štátov, ktoré sú zodpovedné za takmer 52 % svetových emisií. Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po tom, čo ju ratifikuje aspoň 55 štátov, ktorých podiel na svetových emisiách predstavuje spolu aspoň 55 %. V okamihu ratifikácie zo strany EÚ a uložením listín dôjde k prekročeniu tejto 55 % hranice, čím sa aktivuje nadobudnutie platnosti Parížskej dohody.

EÚ je svetovým lídrom opatrení v oblasti klímy a zohrala rozhodujúcu úlohu pri združovaní ambiciózneho úsilia, ktoré umožnilo prijatie Parížskej dohody v decembri minulého roka. Európska komisia už predložila legislatívne návrhy smerujúce k splneniu záväzku EÚ znížiť emisie v Európskej únii do roku 2030 aspoň o 40 %.

Ďalšie kroky

Po dnešnom súhlase Európskeho parlamentu môže Rada formálne prijať rozhodnutie. Zároveň jednotlivé členské štáty EÚ ratifikujú Parížsku dohodu v súlade s ich parlamentnými postupmi.

Ďalšie informácie

Závery z mimoriadneho zasadnutia Rady pre životné prostredie z 30. septembra 2016:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

Vyhlásenie Komisie k schváleniu ratifikácie ministrami EÚ:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

Návrh Komisie na ratifikáciu Parížskej dohody zo strany EÚ od júna 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

Posúdenie účinkov Parížskej dohody na EÚ od marca 2016, ktoré vypracovala Komisia:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

Prejav predsedu Junckera na podujatí pre vedúcich predstaviteľov na COP 21 v Paríži:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

Reakcia Komisie na dosiahnutie historickej dohody o zmene klímy v Paríži 12. decembra 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_sk.htm

IP/16/3284

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar