Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Overeenkomst van Parijs treedt in werking nu EU instemt met bekrachtiging

Straatsburg, 4 oktober 2016

Het Europees Parlement heeft vandaag de bekrachtiging van de Overeenkomst van Parijs door de Europese Unie goedgekeurd.

Vandaag heeft het Europees Parlement – in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, en de voorzitter van de COP 21, Ségolène Royal – de bekrachtiging van de Overeenkomst van Parijs goedgekeurd. Daarmee is de laatste horde genomen en is voor de Europese Unie het politieke proces voor bekrachtiging afgerond.

In zijn toespraak over de staat van de Unie op 14 september drong voorzitter Jean-Claude Juncker aan op snelle bekrachtiging van de overeenkomst.

Hij zei het volgende: “Langzaam nakomen van gemaakte beloftes is een fenomeen dat meer en meer de geloofwaardigheid van de Unie dreigt te ondermijnen. De Overeenkomst van Parijs, bijvoorbeeld. Wij Europeanen zijn de wereldleiders op het gebied van klimaatactie. Europa heeft bemiddeld bij het allereerste juridisch bindende mondiale klimaatakkoord. Het was Europa dat de collectieve ambitie heeft gemobiliseerd die de Overeenkomst van Parijs mogelijk maakte. Ik roep alle lidstaten en dit Parlement op om hun deel van het werk te doen, niet in de komende maanden maar in de komende weken. We moeten sneller handelen.” En dat is wat er vandaag gebeurt.

Voorzitter Jean-Claude Juncker zei hierover:“Vandaag heeft de Europese Unie haar klimaatambities omgezet in klimaatactie. De Overeenkomst van Parijs is de eerste in haar soort en zou zonder de Europese Unie niet mogelijk zijn geweest. Wij hebben vandaag opnieuw het voortouw genomen en bewijzen nogmaals dat de Europese Unie, samen, aan de verwachtingen kan voldoen.”

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter belast met de Energie-Unie, zei: “Het Europees Parlement heeft de stem van zijn volk gehoord. De Europese Unie werkt al aan de uitvoering van haar eigen toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs, maar de snelle bekrachtiging van vandaag brengt de uitvoering ervan in de rest van de wereld op gang.”

Miguel Arias Cañete, EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie zei: “Het is onze gezamenlijke taak onze toezeggingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En hier loopt Europa voorop. Wij hebben het beleid en de instrumenten om onze doelstellingen te halen, de wereldwijde omschakeling naar schone energie richting te geven en onze economie te moderniseren. De wereld is in beweging en Europa is een van de drijvende krachten, vol vertrouwen en trots dat zij leiding geeft aan de werkzaamheden om klimaatverandering aan te pakken.”

De Overeenkomst van Parijs treedt in werking dertig dagen nadat zij is bekrachtigd door ten minste 55 partijen die ten minste 55 % van de wereldwijde uitstoot vertegenwoordigen. Tot nu toe hadden 62 partijen, die bijna 52 % van de wereldwijde uitstoot vertegenwoordigen, de Overeenkomst bekrachtigd. Met de bekrachtiging en nederlegging door de EU wordt de drempel van 55 % van de uitstoot gehaald en treedt de Overeenkomst van Parijs dus in werking.

De EU heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de vorming van de coalitie met ambities om de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs jongstleden december mogelijk te maken en is een wereldleider op het gebied van klimaatactie. De Europese Commissie heeft al voorstellen gedaan voor de wetgeving die de toezegging van de EU om de uitstoot in de Europese Unie tegen 2030 met 40 % te verminderen, in de praktijk moet omzetten.

 

Volgende stappen

Na de goedkeuring door het Europees Parlement vandaag kan de Raad het besluit formeel vaststellen. Gelijktijdig zullen de lidstaten van de EU de Overeenkomst van Parijs elk afzonderlijk bekrachtigen, overeenkomstig hun nationale parlementaire procedure.

 

Meer informatie

Conclusies van de buitengewone Raad Milieu van 30 september 2016:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

 

Verklaring van de Commissie na de goedkeuring door de ministers van de bekrachtiging:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

Voorstel van de Commissie van juni 2016 voor de bekrachtiging van de Overeenkomst van Parijs door de EU:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

Beoordeling door de Commissie van maart 2016 van de gevolgen van de Overeenkomst van Parijs voor de EU:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

Toespraak van voorzitter Juncker bij het “Leaders Event” van de COP 21 in Parijs:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Reactie van de Commissie op de historische klimaatovereenkomst in Parijs op 12 december 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_en.htm

IP/16/3284

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar