Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drīz stāsies spēkā Parīzes nolīgums — ES ir vienojusies par tā ratifikāciju

Strasbūrā, 2016. gada 4. oktobrī

Eiropas Parlaments šodien apstiprinājis Parīzes nolīguma ratifikāciju Eiropas Savienības vārdā.

Šodien Eiropas Parlaments — klātesot Eiropas Komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram, ANO ģenerālsekretāram Banam Kimūnam un ANO Klimata pārmaiņu konferences 21. sesijas (COP21) priekšsēdētājai Segolēnai Ruajālai — deva savu piekrišanu Parīzes nolīguma ratifikācijai, un līdz ar to pēdējais atlikušais šķērslis ir pārvarēts un nolīguma ratifikācijas politiskais process Eiropas Savienībā ir noslēdzies.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā 14. septembra runā par stāvokli Savienībā aicināja nolīgumu bez kavēšanās ratificēt.

Viņš sacīja: "Doto solījumu lēna izpilde ir parādība, kas arvien vairāk draud iedragāt Savienības ticamību. Piemērs tam ir Parīzes nolīgums. Mēs, eiropieši, esam pasaules līderi rīcībā klimata politikas jomā. Tā bija Eiropa, kas sekmēja pašu pirmo juridiski saistošo pasaules mēroga vienošanos klimata jomā. Tā bija Eiropa, kas izveidoja vērienīgu koa­līciju, kura darīja iespējamu nolīguma noslēgšanu Parīzē. Es aicinu visas dalībvalstis un šo Parlamentu sniegt savu artavu turpmāko nedēļu, nevis mēnešu, laikā. Mums ir jābūt ātrākiem." Šodien tas ir noticis.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: "Šodien Eiropas Savienība klimata jomā ir pārgājusi no vārdiem pie darbiem. Parīzes nolīgums ir pirmais šāda veida nolīgums, un bez Eiropas Savienības tas nebūtu īstenojies.  Šodien mēs atkal rādījām priekšzīmi un apliecinājām, ka kopīgiem spēkiem Eiropas Savienība var panākt taustāmus rezultātus."

Par Enerģētikas savienību atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs atzina: "Eiropas Parlaments ir uzklausījis tautas balsi. Eiropas Savienība jau tagad strādā pie Parīzes nolīguma saistību izpildes; nolīguma straujā ratifikācija dod impulsu nolīguma īstenošanai visā pasaulē."

Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete sacīja: "Mūsu kopīgais uzdevums ir saistības pārvērst reālos pasākumos. Šajā ziņā Eiropa ir tālu priekšā pārējiem. Mēs jau esam izveidojuši politiku un instrumentus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu mērķrādītājus, dotu impulsu pārejai uz tīru enerģiju visā pasaulē un modernizētu ekonomiku. Pasaule dodas uz priekšu, un Eiropa tai rāda ceļu: mēs pašapzinīgi un pārliecināti vedam pasauli cīņā ar klimata pārmaiņām."

Līdz šim Parīzes nolīgumu ratificējušas 62 puses, kas kopā rada teju 52 % globālo emisiju. Nolīgums stāsies spēkā 30 dienas pēc tam, kad to ratificējušas vismaz 55 puses, kas kopā rada 55 % no globālajām emisijām. Kad ES būs dokumentu ratificējusi un deponējusi, būs sasniegts vajadzīgais 55 % slieksnis, kas nozīmē, ka Parīzes nolīgums stājas spēkā.

ES ir pasaules līdere klimata pārmaiņu apkarošanas laukā, un tai bija izšķiroša loma plašas koalīcijas izveidē, kas deva iespēju pērnā gada decembrī pieņemt Parīzes nolīgumu. Eiropas Komisija jau ir nākusi klajā ar priekšlikumiem tiesību aktiem, kuri ļaus izpildīt ES saistības — emisijas Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam samazināt vismaz par 40 %.

 

Turpmākie pasākumi

Tā kā Eiropas Parlaments šodien deva piekrišanu nolīguma ratifikācijai, tagad Padome var pieņemt oficiālu lēmumu. Līdztekus tam ES dalībvalstis katra atsevišķi ratificēs nolīgumu saskaņā ar savu parlamentāro procedūru.

 

Papildu informācija

Ārkārtas Vides padomes secinājumi, 2016. gada 30. septembris:
http://www.consilium.europa.eu/lv/meetings/env/2016/09/30/

 

Komisijas paziņojums pēc tam, kad ministri apstiprināja ratifikāciju:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

Komisijas priekšlikums Eiropas Savienībai ratificēt Parīzes nolīgumu:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

Komisijas novērtējums par Parīzes nolīguma ietekmi uz ES, 2016. gada marts:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

Komisijas priekšsēdētāja Ž.K.Junkera runa Parīzes COP21 līderu pasākumā:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Komisijas paziņojums pēc tam, kad 2015. gada 12. decembrī Parīzē tika noslēgta vēsturiskā vienošanās par klimatu:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_lv.htm

IP/16/3284

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar