Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES pritarus Paryžiaus susitarimo ratifikavimui įvykdytos susitarimo įsigaliojimo sąlygos

Strasbūras, 2016 m. spalio 4 d.

Europos Parlamentas šiandien pritarė, kad Europos Sąjunga ratifikuotų Paryžiaus susitarimą.

Europos Parlamentui šiandien pritarus Paryžiaus susitarimo ratifikavimui – tai padaryta dalyvaujant Europos Komisijos Pirmininkui Jeanui-Claude’ui Junckeriui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui Ban Ki-Moonui ir COP 21 pirmininkei Ségolène Royal – įveikta paskutinė kliūtis. Politinis procesas, kurio ES turėjo laikytis, kad ratifikuotų susitarimą, užbaigtas.

Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris rugsėjo 14 d. skaitytame pranešime apie Sąjungos padėtį paragino susitarimą kuo greičiau ratifikuoti.

Jis sakė: „Kai pažadai įgyvendinami lėtai, pasitikėjimas Sąjunga tik mažėja. Pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimas. Kovoje su klimato kaita Europa yra pasaulio lyderė. Tik Europos pastangomis sudarytas pirmas teisiškai privalomas pasaulinis susitarimas dėl klimato. Europa subūrė šalių, pasiryžusių siekti didesnių tikslų, koaliciją, ir tai lėmė, kad Paryžiaus susitarimas buvo pasirašytas. Raginu visas valstybes nares ir šį Parlamentą savo įnašą padaryti ne per artimiausius mėnesius, o per ateinančias savaites. Turėtume būti greitesni.“ Šiandien tai vyksta.

Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė:„Europos Sąjunga savo klimato srities užmojus šiandien pavertė klimato srities veikla. Paryžiaus susitarimas yra pirmas tokio pobūdžio susitarimas ir, jei ne Europos Sąjunga, jis nebūtų įmanomas.  Šiandien mes ir vėl buvome pavyzdys ir įrodėme, kad drauge Europos Sąjunga gali pasiekti apčiuopiamų rezultatų.“

Už energetikos sąjungą atsakingas pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Europos Parlamentas išgirdo savo piliečių balsą. Europos Sąjunga su Paryžiaus susitarimu susijusius savo įsipareigojimus jau vykdo, tačiau greitas jo ratifikavimas šiandien reiškia, kad šis susitarimas bus įgyvendinamas visame pasaulyje.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete sakė: „Bendra mūsų užduotis yra įgyvendinti įsipareigojimus konkrečiais veiksmais. Šiuo atžvilgiu Europa pirmauja. Turime politiką ir priemones, kurių reikia, kad pasiektume savo tikslus, skatintume visuotinai pereiti prie švarios energijos vartojimo ir modernizuotume savo ekonomiką. Pasaulis juda, o Europa – pasitikinti savimi ir išdidi kovos su klimato kaita lyderė – rodo jam kryptį.“

Paryžiaus susitarimą jau yra ratifikavusios 62 jo šalys, išmetančios beveik 52 % visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Susitarimas įsigalios praėjus 30 dienų po to, kai jį bus ratifikavusios bent 55 susitarimo šalys, kurių išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudaro bent 55 % visų pasaulyje išmetamų šiltnamio dujų. Susitarimą ratifikavus ir deponavus Europos Sąjungai, bus viršyta 55 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų riba, kurią būtina pasiekti, kad Paryžiaus susitarimas įsigaliotų.

Europos Sąjunga, suvaidinusi lemiamą vaidmenį formuojant aukštus tikslus keliančią koaliciją, dėl kurios praeitų metų gruodžio mėnesį tapo įmanoma priimti Paryžiaus susitarimą, yra pasaulio kovos su klimato kaita lyderė. Europos Komisija jau yra pateikusi pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais būtų vykdomas ES įsipareigojimas Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 m. sumažinti bent 40 %.

 

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentui šiandien pritarus ratifikavimui, Taryba gali oficialiai priimti sprendimą. ES valstybės narės ratifikuos Paryžiaus susitarimą atskirai laikydamosi savo nacionalinių parlamentinių procesų.

 

Daugiau informacijos

2016 m. rugsėjo 30 d. neeilinio Aplinkos tarybos posėdžio išvados:
http://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/env/2016/09/30/

 

Komisijos pareiškimas, padarytas ratifikavimui pritarus ES ministrams:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

2016 m. birželio mėn. Komisijos pasiūlymas ES ratifikuoti Paryžiaus susitarimą:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

2016 m. kovo mėn. Komisijos atliktas Paryžiaus susitarimo poveikio ES vertinimas:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

Pirmininko J.-C. Junkerio kalba COP 21 vadovų renginyje Paryžiuje:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Komisijos reakcija į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje pasiektą istorinį susitarimą dėl klimato:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_lt.htm

IP/16/3284

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar