Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az EU a ratifikáció mellett dönt, hamarosan hatályba lép a Párizsi Megállapodás

Strasbourg, 2016. október 4.

Az Európai Parlament a mai napon jóváhagyta az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás uniós ratifikációját.

A mai napon az Európai Parlament jóváhagyta a Párizsi Megállapodás ratifikációját. Az eseményen jelen volt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár, valamint Ségolène Royal, a Párizsi Éghajlat-változási Konferencia (COP21) elnöke. Az Európai Parlament döntésével az utolsó akadály is elhárult azelől, hogy a megállapodás hatályba lépjen. Ezzel véget ért a megállapodás uniós ratifikációját célzó politikai folyamat.

Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetéről szeptember 14-én elmondott beszédében a megállapodás gyors ratifikációját szorgalmazta.

Juncker elnök a következőket mondta a témával kapcsolatban: „Az ígéretek elhúzódó teljesítése nyomán egyre nő annak a kockázata, hogy az Unió hitelét veszti. Vegyük a Párizsi Megállapodást. Mi, európaiak, vezető szerepet töltünk be globális szinten az éghajlatváltozás elleni fellépés terén. Az Európai Unió hozta tető alá az első jogilag kötelező érvényű, globális éghajlat-politikai megállapodást. Az Európai Unió érte el, hogy a felek egységesen­ támogatásukról biztosították a nagy ívű éghajlatvédelmi törekvéseket, és így lehetővé vált a Párizsi Megállapodás létrejötte. Felkérem a tagállamokat és az Európai Parlamentet, hogy végezzék el a munka rájuk eső részét – mégpedig a következő hetekben, nem csak hónapok múltán. Gyorsabban kell cselekednünk. Nos, ez a munka ért be a mai napon.

Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta az esemény kapcsán:„Ma az Európai Unió tettekre váltotta az éghajlatvédelmi törekvéseket. Soha korábban nem jött létre a Párizsi Megállapodáshoz fogható klímavédelmi megállapodás, és a mostani siker nem lett volna lehetséges az Európai Unió nélkül.  A mai napon ismét tanúbizonyságot tettünk arról, hogy készek vagyunk élére állni a változásnak, és bebizonyítottuk, hogy az Európai Unió – együttes erővel – eredményesen tud fellépni.”

Az energiaunióért felelős alelnök, Maroš Šefčovič kijelentette: „Az Európai Parlament meghallotta az emberek szavát. Az Európai Unió már megkezdte a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését, de a ma meghozott, gyors ratifikációt biztosító döntés hatására világszerte, a többi országban is megindul a végrehajtás folyamata.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és energiapolitikáért felelős európai biztos hangsúlyozta: „Közös feladatunk gondoskodni arról, hogy az ígéreteinket tettek kövessék. És e tekintetben Európa az élen jár: kifejlesztettük a megfelelő szakpolitikákat és eszközöket, hogy teljesítsük a kitűzött célokat, irányt adjunk globális szinten a tiszta energiára való átállás folyamatának, és korszerűsítsük gazdaságunkat. A világ mozgásban van, Európa pedig a kormányrúdnál állva magabiztosan és büszkén vezeti az éghajlatváltozás elleni munkát.”

Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményének részes felei közül eddig 62-en ratifikálták a Párizsi Megállapodást – ez a 62 állam a globális károsanyag-kibocsátás csaknem 52%-ért felelős együttesen. A megállapodás 30 nappal azt követően lép majd hatályba, hogy legalább 55 olyan részes fél ratifikálja, amely együttesen a globális károsanyag-kibocsátás legalább 55%-át okozza. Azzal, hogy az EU ratifikálja a megállapodást és letétbe helyezi a megerősítő okiratot, teljesülni fog a fenti feltétel, megkezdődik tehát a visszaszámlálás, és 30 nap múlva hatályba fog lépni a Párizsi Megállapodás.

Az Európai Unió globális szinten élen jár a klímavédelem terén, és meghatározó szerepet játszott abban, hogy a tavaly decemberben tárgyalóasztalhoz ülő felek között egyetértés alakult ki a nagy ívű éghajlatvédelmi célok teljesítésének kérdésében, és megszületett a Párizsi Megállapodás. Az Európai Bizottság már kidolgozta azokat a jogalkotási javaslatokat,amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy az EU – vállalt kötelezettségének megfelelve – 2030-ig legalább 40%-kal csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását.

 

A következő lépések

Most, hogy az Európai Parlament jóváhagyta a ratifikációt, a Tanács hivatalosan elfogadhatja a vonatkozó határozatot. Ezzel párhuzamosan az uniós tagállamok mindegyike ratifikálni fogja a Párizsi Megállapodást saját parlamenti eljárásrendjének megfelelően.

 

További információk

A Környezetvédelmi Tanács 2016. szeptember 30-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetések:
http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/env/2016/09/30/

 

A Bizottság által a ratifikáció miniszteri szintű jóváhagyását követően kiadott nyilatkozat:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

A Bizottság 2016. júniusi javaslata a Párizsi Megállapodás uniós ratifikációjáról:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

A Bizottság 2016. márciusi értékelése arról, milyen következményekkel jár az EU-ra nézve a Párizsi Megállapodás:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

A Juncker elnök által a Párizsi Éghajlat-változási Konferencia (COP21) vezetői találkozóján elmondott beszéd:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

A Bizottság által a 2015. december 12-i párizsi klímacsúcson elért történelmi megegyezés kapcsán kiadott sajtóközlemény:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_hu.htm

IP/16/3284

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar