Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pariisin sopimus tulee voimaan EU:n hyväksyessä sen ratifioinnin

Strasbourg 4. lokakuuta 2016

Euroopan parlamentti on tänään antanut hyväksyntänsä sille, että Euroopan unioni ratifioi Pariisin sopimuksen.

Ratifioinnin viimeinen este ylitettiin tänään Euroopan parlamentin hyväksyessä Pariisin sopimuksen ratifioinnin. Hyväksyntää olivat Euroopan parlamentissa todistamassa Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon ja COP 21 - kokouksen puheenjohtaja Ségolène Royal. Näin saatiin päätökseen Euroopan unionissa sopimuksen ratifiointia koskeva poliittinen prosessi.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vaati sopimuksen nopeaa ratifiointia unionin tilaa käsitelleessä puheessaan 14. syyskuuta.

Hän totesi tuolloin seuraavaa: ”Lupausten hidas täyttäminen uhkaa heikentää yhä pahemmin EU:n uskottavuutta. Otetaan esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus. Me eurooppalaiset olemme maailmanlaajuisesti johtoasemassa ilmastotoimien alalla. Juuri EU toimi välittäjänä kaikkien aikojen ensimmäisessä oikeudellisesti sitovassa, maailmanlaajuisessa ilmastosopimuksessa. Juuri EU loi kunnianhimoisen ­rintaman, joka mahdollisti Pariisin sopimuksen. Vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin ja tähän parlamenttiin, jotta tekisitte oman osuutenne lähiviikkoina, ei lähikuukausina. Meidän olisi oltava nopeampia. Tänään tähän tavoitteeseen on päästy.

Puheenjohtaja Juncker kommentoi asiaa näin:”Euroopan unioni on tänään muuttanut ilmastotavoitteet ilmastotoimiksi. Pariisin sopimus on ainutlaatuinen sopimus, eikä sen voimaantulo olisi ollut mahdollista ilman Euroopan unionia.  Osoitimme jälleen kerran johtajuutta ja todistimme, että toimimalla yhdessä Euroopan unioni saa aikaan tuloksia.”

Energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan Euroopan parlamentti on kuullut kansan ääntä. ”Euroopan unioni panee jo täytäntöön omia Pariisin sopimuksen sitoumuksiaan, mutta tämänpäiväinen nopea ratifiointi antaa sysäyksen sopimuksen täytäntöönpanolle muualla maailmassa.”

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete totesi, että ”yhteisenä tehtävänämme on muuttaa sitoumuksemme konkreettisiksi toimiksi. Eurooppa on tässä muita edellä. Käytössämme on toimintapolitiikkoja ja välineitä, joiden avulla saavutamme tavoitteemme, ohjaamme maailmanlaajuista siirtymistä puhtaan energian käyttöön ja nykyaikaistamme taloutemme. Maailma liikkuu eteenpäin ja Eurooppa ohjaa luottavaisesti ja ylpeänä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi”.

Tähän mennessä 62 sopimuspuolta, joiden osuus maailmanlaajuisista päästöistä on lähes 52 prosenttia, on ratifioinut Pariisin sopimuksen. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona vähintään 55 sopimuspuolta, joiden osuus maailmanlaajuisista päästöistä on vähintään 55 prosenttia, on ratifioinut sen. EU:n ratifiointi ja ratifiointikirjan tallettaminen merkitsee, että tämä 55%:n osuus päästöistä ylittyy. Sen ansiosta Pariisin sopimus tulee voimaan.

Euroopan unioni on maailmanlaajuinen johtaja ilmastotoimissa, ja sen päättäväinen rooli tavoitteiden asettamisessa korkealle mahdollisti Pariisin sopimuksen hyväksymisen viime joulukuussa. Euroopan komissio on jo tehnyt lainsäädäntöehdotuksia siitä, miten EU täyttää sitoumuksensa vähentää Euroopan unionin päästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

 

Seuraavat vaiheet

Nyt kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt ratifioinnin, neuvosto voi hyväksyä muodollisesti ratifiointia koskevan päätöksen. Kukin EU:n jäsenvaltioista ratifioi Pariisin sopimuksen myös erikseen kansallisten parlamentaaristen prosessiensa mukaisesti.

 

Lisätietoja

Syyskuun 30. päivänä 2016 pidetyn ylimääräisen ympäristöneuvoston päätelmät:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

 

Komission lausunto ministereiden hyväksyttyä ratifioinnin:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

Komission ehdotus Pariisin sopimuksen ratifioimiseksi EU:ssa (kesäkuu 2016):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

Komission arvio Pariisin sopimuksen vaikutuksista EU:hun (maaliskuu 2016):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

Puheenjohtaja Junckerin puhe COP 21 -kokouksen Leaders Event -tilaisuudessa Pariisissa:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Komissio tiedote historiallisen ilmastosovun synnyttyä Pariisissa 12. joulukuuta 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_en.htm

IP/16/3284

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar