Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Pariisi kokkulepe jõustub: EL ratifitseeris kokkuleppe

Strasbourg, 4. oktoober 2016

Euroopa Parlament kiitis täna heaks Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise Euroopa Liidu poolt.

Euroopa Parlamendi tänase otsusega ületati viimane takistus Pariisi kokkuleppe ratifitseerimiseks. Kokkuleppe heakskiitmise juures viibisid teiste hulgas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ja COP21 eesistuja Ségolène Royal. Poliitiline protsess Euroopa Liidus kokkuleppe ratifitseerimiseks on lõpule jõudnud.

President Jean-Claude Juncker kutsus oma 14. septembri kõnes liidu olukorrast üles kokkulepet kiiresti ratifitseerima

Ta ütles: „Kui täidame antud lubadusi aeglaselt, riskeerime üha rohkem liidu usaldusväärsusega. Võtame näiteks Pariisi kokkuleppe. Meie, eurooplased, oleme kliimameetmetega seoses maailmas juhtpositsioonil. Just Euroopa Liit tegutses vahendajana kõigi aegade esimese õiguslikult siduva üleilmse kliimakokkuleppe sõlmimise nimel. Just Euroopa Liit lõi kindla aluse,­mis võimaldas Pariisi kokkuleppel sündida. Kutsun liikmesriike ja parlamenti üles tegema oma osa tööst järgmiste nädalate, mitte kuude jooksul. Peaksime tegutsema kiiremini.“ Täna on see tegelikkuseks saanud.

President Jean-Claude Juncker ütles seoses sellega järgmist:„Täna muutis Euroopa Liit kliimaeesmärgid kliimameetmeteks. Pariisi kokkulepe on ainulaadne ning ilma Euroopa Liiduta ei oleks seda võimalik jõustada.  Tänase otsusega näitasime taas oma juhtpositsiooni ja tõendasime, et koos tegutsedes on Euroopa Liit võimeline tulemusi saavutama.“

Energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „Euroopa Parlament on võtnud kuulda rahva häält. Euroopa Liit juba rakendab oma kohustusi seoses Pariisi kokkuleppega, kuid tänane ratifitseerimisotsus käivitab kokkuleppe rakendamise ülejäänud maailmas.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas: „Meie ühine ülesanne on muuta kohustused konkreetseteks meetmeteks. Selles suhtes on Euroopa teistest ees. Meil on poliitikasuunad ja vahendid, et saavutada eesmärgid, juhtida üleminekut puhtale energeetikale kogu maailmas ja moderniseerida majandust. Maailm liigub pidevalt edasi ning Euroopa juhib enesekindlalt ja uhkelt võitlust kliimamuutustega.“

Seni on Pariisi kokkuleppe ratifitseerinud 62 osalist, kelle arvele langeb ligikaudu 52% maailma koguheitest. Kokkulepe jõustub 30 päeva pärast seda, kui selle on ratifitseerinud vähemalt 55 osalist, kelle heide moodustab vähemalt 55% maailma koguheitest. ELi-poolne ratifitseerimine ja ratifitseerimiskirja hoiule võtmine tähendab seda, et 55% piir ületatakse ning Pariisi kokkulepe jõustub.

EL on kliimamuutustega võitlemisel eestvedaja ning mängis otsustavat rolli kõrgete eesmärkide püstitamisel, mis võimaldas Pariisi kokkuleppe möödunud aasta detsembris vastu võtta. Euroopa Komisjon on juba tulnud välja õigusaktiettepanekutega, et täita ELi kohustust vähendada 2030. aastaks Euroopa Liidus heitkoguseid vähemalt 40%.

 

Edasised sammud

Tänu Euroopa Parlamendi tänasele heakskiidule saab nõukogu otsuse ametlikult vastu võtta. ELi iga liikmesriik ratifitseerib Pariisi kokkuleppe ka eraldi vastavalt oma parlamentaarsele korrale.

 

Lisateave

30. septembri 2016. aasta erakorralise keskkonnanõukogu järeldused:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

 

Komisjoni avaldus pärast ratifitseerimise heakskiitmist ministrite poolt:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

Komisjoni 2016. aasta juuni ettepanek Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise kohta ELis:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

Komisjoni 2016. aasta märtsi hinnang Pariisi kokkuleppe mõju kohta ELis:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

President Junckeri kõne COP21 riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel Pariisis:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Komisjoni vastus Pariisis 12. detsembril 2015 sõlmitud ajaloolisele kliimaleppele:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_en.htm

IP/16/3284

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar