Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η συμφωνία του Παρισιού τίθεται σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από την ΕΕ

Στρασβούργο, 4 Οκτωβρίου 2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ύστερα από τη σημερινή έγκριση της επικύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Ban Ki-moon και της προέδρου της 21ης διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα (COP 21) κ. Ségolène Royal— ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο. Η πολιτική διαδικασία για την επικύρωση της συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώθηκε.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Jean-Claude Juncker απηύθυνε έκκληση για ταχεία επικύρωση της συμφωνίας.

Δήλωσε τα εξής: «Η αργοπορία στην υλοποίηση υποσχέσεων που έχουν δοθεί αποτελεί φαινόμενο το οποίο ολοένα και περισσότερο απειλεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της Ένωσης. Πάρτε ως παράδειγμα τη συμφωνία του Παρισιού. Εμείς οι Ευρωπαίοι ηγούμαστε παγκοσμίως των προσπαθειών δράσης για το κλίμα. Η Ευρώπη ήταν αυτή που μεσολάβησε για την επίτευξη της πρώτης στην ιστορία νομικά δεσμευτικής, παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα. Η Ευρώπη ήταν αυτή που οικοδόμησε τον “συνα­σπισμό φιλοδοξίας” που κατέστησε δυνατή τη συμφωνία του Παρισιού. Καλώ όλα τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο αυτό να εκτελέσουν το καθήκον τους εντός των προσεχών εβδομάδων, όχι μηνών. Θα πρέπει να κινούμαστε ταχύτερα». Σήμερα αυτό πραγματοποιείται.

Σήμερα, ο πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε τα εξής:«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέτρεψε τις φιλοδοξίες της για το κλίμα σε δράση για το κλίμα. Η συμφωνία του Παρισιού είναι η πρώτη του είδους της και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε καταστεί δυνατή.  Σήμερα, γι’ άλλη μια φορά, πρωτοστατήσαμε και αποδείξαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη μπορεί να επιτυγχάνει τους στόχους της».

Ο αντιπρόεδρος για την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άκουσε τη φωνή των πολιτών του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ήδη τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, αλλά η σημερινή ταχεία επικύρωση θα οδηγήσει στην εφαρμογή της και στον υπόλοιπο κόσμο».

Ο αρμόδιος επίτροπος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια κ. Miguel Arias Cañete δήλωσε σχετικά: «Το συλλογικό μας καθήκον είναι να μετουσιώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε ενεργό δράση. Γι’ άλλη μια φορά η Ευρώπη πρωτοστατεί. Διαθέτουμε τις πολιτικές και τα εργαλεία ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας, να καθοδηγήσουμε την παγκόσμια μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και να εκσυγχρονίσουμε την οικονομία μας. Ο κόσμος εξελίσσεται και η Ευρώπη καθοδηγεί τις εξελίξεις αυτές, με αυτοπεποίθηση και περηφάνια ηγείται του έργου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Μέχρι στιγμής 62 συμβαλλόμενα μέρη, στα οποία αναλογεί περίπου το 52 % των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν επικυρώσει τη συμφωνία του Παρισιού. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 30 ημέρες αφού επικυρωθεί από τουλάχιστον 55 συμβαλλόμενα μέρη τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55 % των παγκόσμιων εκπομπών. Η επικύρωση και κατάθεση από την ΕΕ θα οδηγήσει στην υπέρβαση του ορίου του 55 % των εκπομπών και, κατά συνέπεια, στη θέση της συμφωνίας του Παρισιού σε ισχύ.

Η ΕΕ, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση του «συνασπισμού φιλοδοξίας» που κατέστησε δυνατή την έγκριση της συμφωνίας του Παρισιού τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της δράσης για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει νομοθετικές προτάσεις οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ για μείωση των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο μπορεί πλέον να θεσπίσει επίσημα την απόφαση. Παράλληλα, τα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ θα επικυρώσουν τη συμφωνία του Παρισιού σύμφωνα με τις εθνικές κοινοβουλευτικές τους διαδικασίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα συμπεράσματα του Έκτακτου Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 30ής Σεπτεμβρίου 2016:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

Η δήλωση της Επιτροπής ύστερα από την έγκριση της επικύρωσης από τους υπουργούς:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

Η πρόταση της Επιτροπής, του Ιουνίου του 2016, για την επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

Η εκτίμηση της Επιτροπής, του Μαρτίου του 2016, όσον αφορά τις επιπτώσεις της συμφωνίας του Παρισιού για την ΕΕ:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

Ο λόγος του προέδρου Juncker στη συνάντηση ηγετών της διάσκεψης COP21 στο Παρίσι:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

Η αντίδραση της Επιτροπής μετά την ιστορική συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα στις 12 Δεκεμβρίου 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_en.htm

IP/16/3284

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar