Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Parisaftalen træder i kraft samtidig med, at EU-landene bliver enige om at ratificere den

Strasbourg, den 4. oktober 2016

Europa-Parlamentet har i dag godkendt Den Europæiske Unions ratificering af Parisaftalen.

Med Europa-Parlamentets godkendelse af ratificeringen af Parisaftalen i dag - i overværelse af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og formanden for COP 21, Ségolène Royal, - er den sidste forhindring ryddet af vejen. Den Europæiske Union har hermed afsluttet den politiske proces med henblik på at ratificere aftalen.

Formand Jean-Claude Juncker opfordrede i sin tale om Unionens tilstand den 14. september til en hurtig ratificering af aftalen.

Han udtalte: En langsommelig opfyldelse af afgivne løfter er et fænomen, som i stadig større grad risikerer at undergrave Unionens troværdighed. Tag Parisaftalen som eksempel. Vi europæere er førende på verdensplan inden for klimaindsatsen. Det var Europa, der bragte den første, juridisk bindende globale klimaaftale i stand. Det var Europa, som opbyggede den koalition af ambitiøse lande, der gjorde en aftale mulig i Paris. Jeg opfordrer alle medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til at yde hver deres del i de kommende uger, ikke måneder. Vi bør være hurtigere." Dette sker i dag.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler:"I dag omsætter Den Europæiske Union ambitioner på klimaområdet til handling på klimaområdet. Parisaftalen er den første af sin art, og den ville ikke have været mulig uden Den Europæiske Union.  I dag udviser vi igen lederskab og beviser, at Den Europæiske Union kan levere resultater."

Næstformand for Kommissionen med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič, udtaler: "Europa-Parlamentet har lyttet til befolkningen. Den Europæiske Union er allerede i færd med at gennemføre sine egne tilsagn under Parisaftalen, men den hurtige ratificering, som har fundet sted i dag, er den udløsende faktor for, at aftalen træder i kraft i resten af verden."

EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, udtaler: "Det er vores fælles opgave at omsætte vores tilsagn til praktisk handling. Og på dette område er Europa på forkant med udviklingen. Vi har politikkerne og redskaberne til at nå vores mål, styre den globale overgang til renere energi og modernisere vores økonomi. Verden er i bevægelse, og Europa indtager en ledende position, optimistisk og stolt over at gå forrest i arbejdet med at bekæmpe klimaforandringerne."

På nuværende tidspunkt har 62 parter, der tegner sig for næsten 52 % af de globale emissioner, ratificeret Parisaftalen. Aftalen træder i kraft 30 dage efter, at mindst 55 parter, som repræsenterer mindst 55 % af de globale emissioner, har ratificeret den. EU's ratificering og deponering vil betyde, at den samlede tilslutning når op over tærsklen på 55 % af de globale emissioner, og vil således være den udløsende faktor for, at Parisaftalen træder i kraft.

EU, som spillede en afgørende rolle i opbygningen af den koalition af ambitiøse lande, som gjorde vedtagelsen af Parisaftalen mulig i december sidste år, har en global førerposition på klimaindsatsområdet. Kommissionen har allerede fremlagt de lovgivningsforslag, som er nødvendige for at opfylde EU's tilsagn om at mindske emissionerne i Den Europæiske Union med mindst 40 % inden 2030.

 

De næste skridt

Med dagens godkendelse fra Europa-Parlamentet kan Rådet nu formelt vedtage beslutningen. Sideløbende hermed vil hver enkelt af EU's medlemsstater ratificere Parisaftalen i overensstemmelse med deres nationale parlamentariske processer.

 

Yderligere oplysninger

Konklusionerne fra Det Europæiske Miljøråds ekstraordinære møde den 30. september 2016:
http://www.consilium.europa.eu/da/meetings/env/2016/09/30/

 

Erklæring fra Kommissionen efter ministerrådets godkendelse af ratifikationen:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

Kommissionens forslag om EU's ratificering af Parisaftalen fra juni 2016:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

Kommissionens vurdering af Parisaftalens konsekvenser for EU fra marts 2016:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

Tale af formand Jean-Claude Juncker til COP21-arrangementet på lederniveau i Paris:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Kommissionens reaktion efter den historiske klimaaftale i Paris den 12. december 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_en.htm

IP/16/3284

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar