Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Pařížská dohoda vstupuje v platnost – EU odsouhlasila ratifikaci

Štrasburk 4. října 2016

Evropský parlament dnes schválil ratifikaci Pařížské dohody ze strany Evropské unie.

Evropský parlament dnes za přítomnosti předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, generálního tajemníka Organizace spojených národů Ban Ki-moona a předsedkyně COP 21 Ségolène Royalové schválil ratifikaci Pařížské dohody. Tím byla odstraněna poslední překážka a politický proces ratifikace této dohody je ze strany Evropské unie dokončen.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker v projevu o stavu Unie dne 14. září vyzval k urychlené ratifikaci dohody.

Řekl: „Kvůli pomalému plnění již jednou daných slibů stále víc hrozí, že důvěryhodnost Unie bude podkopána. Vezměme například Pařížskou dohodu. My Evropané jsme v čele opatření proti změně klimatu. Právě Evropa sjednala historicky první právně závaznou dohodu o celosvětovém klimatu. A díky Evropě byla vytvořena ambiciózní koalice, která umožnila uzavření Pařížské dohody. Vyzývám všechny členské státy a tento parlament, aby udělaly, co je třeba, a to během příštích týdnů, nikoli měsíců. Měli bychom být rychlejší.“ Právě to se dnes děje.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker k tomu dodal:„Evropská unie dnes mění své ambice v oblasti boje proti změně klimatu v konkrétní činy. Pařížská dohoda je první dohodou svého druhu a bez Evropské unie by se neuskutečnila. Dnes opět vystupujeme ve vůdčí pozici a dokazujeme, že Evropská unie přináší konkrétní výsledky.“

Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii, uvedl: „Evropský parlament vyslyšel volání občanů. Evropská unie již dnes pracuje na splnění svých závazků podle Pařížské dohody, ale dnešní rychlá ratifikace znamená začátek realizace dohody ve zbytku světa.“

Miguel Arias Cañete, člen Evropské komise odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku, prohlásil: „Přeměnit závazky v konkrétní činy je našim společným úkolem a Evropa stojí v čele tohoto úsilí. Pro uskutečnění našich cílů máme k dispozici politiky a nástroje, s jejichž pomocí řídíme celosvětový přechod k čisté energii a modernizujeme naši ekonomiku. Svět se dává do pohybu a Evropa je jedním z hlavních hybatelů, optimistická a hrdá na to, že může být v čele boje proti změně klimatu.“

Pařížskou dohodu zatím ratifikovalo 62 stran, které jsou společně odpovědné za téměř 52 % celosvětově produkovaných emisí. Dohoda vstoupí v platnost 30 dnů poté, co ji ratifikuje alespoň 55 stran, které společně produkují minimálně 55 % celosvětových emisí. Ratifikací ze strany EU je nyní tohoto 55% prahu dosaženo a Pařížská dohoda může vstoupit v platnost.

Evropská unie – celosvětový lídr v boji proti změně klimatu – rozhodujícím způsobem přispěla k vytvoření ambiciózní koalice, která v prosinci minulého roku přijetí Pařížské dohody umožnila. Evropská komise již předložila legislativní návrhy k realizaci závazku EU, tedy snížit v Evropské unii do roku 2030 emise alespoň o 40 %.

 

Další kroky

Po dnešním souhlasu Evropského parlamentu může Rada formálně přijmout rozhodnutí. Souběžně s tím budou Pařížskou dohodu ratifikovat jednotlivé členské státy v souladu se svými vnitrostátními parlamentními postupy.

 

Další informace

Závěry mimořádného zasedání Rady pro životní prostředí ze dne 30. září 2016:
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/env/2016/09/30/

 

Prohlášení Komise po odsouhlasení ratifikace ministry:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

Návrh Komise na ratifikaci Pařížské dohody ze strany EU (červen 2016):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

Posouzení Komise, které hodnotí dopady Pařížské dohody pro EU (březen 2016):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

Projev předsedy Jeana-Clauda Junckera na setkání vedoucích představitelů COP 21 v Paříži:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Reakce Komise na uzavření historické dohody v oblasti klimatu v Paříži dne 12. prosince 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_cs.htm

IP/16/3284

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar