Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Парижкото споразумение влиза в сила след ратифицирането му от ЕС

Страсбург, 4 октомври 2016 r.

Днес Европейският парламент одобри ратифицирането на Парижкото споразумение от Европейския съюз.

С изразената днес от страна на Европейския парламент подкрепа за ратифицирането на Парижкото споразумение в присъствието на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, генералния секретар на ООН Бан Ки-мун и председателя на COP 21 Сеголен Роаял бе премахната последната пречка. Политическият процес за ратифициране на споразумението от страна на Европейския съюз приключи.

На 14 септември в своята реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер призова за бързо ратифициране на споразумението.

Той каза: „Бавното изпълнение на дадените обещания е явление, което все повече заплашва да подкопае доверието в Съюза. Да вземем за пример Парижкото споразумение. Ние, европейците, сме световните лидери в мерките за опазване на климата. Именно с посредничеството на Европа стана реалност първото по рода си правно обвързващо, световно споразумение по въпросите на климата. Европа изгради амбициозната коалиция, която направи възможно споразумението в Париж. Призовавам всички държави членки и този парламент да изиграят своята роля през следващите не месеци, а седмици. Трябва да бъдем по-бързи“. Днес това се случва.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви:„Днес Европейският съюз превърна амбициите за климата в действия за климата. Парижкото споразумение е първото по рода си, а сключването му нямаше да е възможно без Европейския съюз.  Днес продължаваме да сме начело и доказваме, че заедно страните от Европейския съюз постигат резултати“.

Заместник-председателят, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович каза: „Европейският парламент се вслуша в гласа на хората. Европейският съюз вече изпълнява своите ангажименти по Парижкото споразумение, но благодарение на днешната бърза ратификация ще започне изпълнението му и в останалата част на света“.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: „Наша обща задача е да превърнем поетите ангажименти в конкретни действия на място. И тук Европа е начело. Разполагаме с политиките и инструментите за постигане на нашите цели, за насочване на световния преход към чиста енергия и модернизиране на нашата икономика. Светът върви напред, а Европа седи зад волана, уверена и горда да ръководи работата, свързана с борбата с изменението на климата“.

Досега 62 страни, отговорни за 52 % от световните емисии, са ратифицирали Парижкото споразумение. Споразумението ще влезе в сила 30 дни след като поне 55 страни, представляващи поне 55 % от световните емисии, го ратифицират. С ратифицирането и депозирането на споразумението от страна на ЕС прагът на емисиите от 55 % ще бъде постигнат и съответно ще доведе до влизането в сила на Парижкото споразумение.

ЕС, който изигра решителна роля за изграждането на амбициозна коалиция, благодарение на което стана възможно приемането на Парижкото споразумение през декември миналата година, е световен лидер в усилията за опазване на климата. Европейската комисия вече представи законодателните предложения за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите в Съюза с поне 40 % до 2030 г.

 

Следващи стъпки

С днешното одобрение на Европейския парламент Съветът на ЕС може официално да приеме решението. Същевременно държавите от ЕС ще ратифицират поотделно Парижкото споразумение в съответствие със своите национални парламентарни процедури.

 

Повече информация

Заключения от извънредното заседание на Съвета по околна среда на 30 септември 2016 г.:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

 

Изявление на Комисията след одобрението на ратификацията от министрите:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

 

Предложение на Комисията от юни 2016 г. за ратифициране от ЕС на Парижкото споразумение:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

 

Оценка на Комисията от март 2016 г. на последиците за ЕС от Парижкото споразумение:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

 

Реч на председателя Юнкер на срещата на лидерите на COP21 в Париж:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

 

Реакция на Комисията след историческото споразумение за климата в Париж на 12 декември 2015 г.:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_bg.htm

IP/16/3284

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar