Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Securizarea frontierelor externe ale Europei: Lansarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Kapitan Andreevo, 6 octombrie 2016

Astăzi este lansată în mod oficial Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, la mai puțin de un an de la data la care înființarea acesteia a fost propusă de către Comisie.

Evenimentul lansării are loc la punctul de frontieră Kapitan Andreevo la frontiera externă a Bulgariei cu Turcia și cuprinde o prezentare a vehiculelor, a echipamentelor și a echipelor care vor face parte din noua agenție, precum și o conferință de presă la care participă comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, premierul Bulgariei, Boyko Borissov, viceprim-ministrul și ministrul de interne al Bulgariei, Rumiana Bachvarova, secretarul de stat în Ministerul de Interne al Republicii Slovace, Denisa Sakova, directorul executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Fabrice Leggeri, miniștri de interne din UE și alți oficiali de rang înalt. Întemeindu-se pe structurile Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va monitoriza îndeaproape frontierele externe ale UE și va colabora cu statele membre pentru a identifica și elimina rapid orice amenințări potențiale la adresa securității frontierelor externe ale UE.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Ziua de astăzi reprezintă o piatră de hotar în istoria procesului de gestionare a frontierelor externe ale Europei. De acum încolo, frontiera externă a UE a unui stat membru este frontiera externă a tuturor statelor membre - atât din punct de vedere juridic, cât și operațional. În mai puțin de un an am instituit un amplu sistem european de poliție de frontieră și gardă de coastă, astfel încât principiile responsabilității partajate și solidarității între statele membre și Uniune au devenit o realitate. Acesta este cu certitudine răspunsul european de care avem nevoie în contextul provocărilor secolului XXI - securitatea și migrația.”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, care asigură președinția prin rotație a Consiliului UE, a declarat: „Prin instituirea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă creăm o nouă realitate la frontierele noastre externe. Aceasta reprezintă rezultatul tangibil al angajamentului comun convenit prin Foaia de parcurs de la Bratislava, precum și o manieră concretă de a arăta unitatea dintre statele membre. În același timp ne va ajuta să restabilim spațiul Schengen. Președinția este hotărâtă să contribuie la consolidarea în continuare a corpului european al Poliției de Frontieră și al Gărzii de Coastă, precum și la concretizarea altor angajamente înscrise în Foaia de parcurs.

Directorul executiv al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Fabrice Leggeri, a declarat: „Acesta este un moment istoric și sunt foarte mândru că Frontex a devenit Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Noua agenție este mai puternică și mai bine dotată pentru a aborda provocările în materie de migrație și de securitate de la frontierele externe ale UE. Mandatul agenției are o dimensiune mai amplă și noi competențe care îi vor permite să acționeze cu eficiență. Agenția va efectua teste de stres la frontierele externe în scopul de a identifica vulnerabilitățile, înainte de producerea unei crize. De asemenea, de acum înainte agenția va avea capacitatea de a oferi sprijin operațional țărilor terțe învecinate care solicită asistență la propriile frontiere, și de a face schimb de informații privind activitățile infracționale transfrontaliere cu autoritățile naționale și cu agențiile europene pentru sprijinirea investigațiilor în materie penală. Agenția are, de asemenea, un rol-cheie la frontierele maritime ale Europei, pe care îl îndeplinește prin intermediul noilor atribuții în domeniul pazei de coastă.

Conform noului mandat, rolul și activitățile agenției au fost extinse în mod semnificativ. Personalul permanent al agenției va fi de peste două ori mai numeros, iar agenția va putea să își achiziționeze propriile echipamente și să le desfășoare în cadrul unor operațiuni de frontieră în contextul unui preaviz scurt. Se vor pune la dispoziția agenției o rezervă de intervenție rapidă de cel puțin 1 500 de polițiști de frontieră și un parc de echipamente tehnice, ceea ce înseamnă că operațiunile agenției nu vor mai cunoaște deficite de personal sau de echipament. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va asigura de acum punerea în aplicare a standardelor Uniunii privind gestionarea frontierelor prin analiza periodică a riscului și evaluări obligatorii ale vulnerabilității.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va furniza veriga care lipsește pentru consolidarea frontierelor externe ale Europei, astfel încât oamenii să poată trăi și să se poată deplasa liber în continuare în cadrul Uniunii Europene, aducându-și astfel contribuția la îndeplinirea angajamentului asumat de Uniune de revenire la funcționarea normală a spațiului Schengen și de ridicare a controalelor temporare la frontierele interne până la sfârșitul acestui an, astfel cum se prevede în Foaia de parcurs „Înapoi la Schengen” din 4 martie.

În următoarele luni, noua agenție va fi pe deplin funcțională:

  • 6 OCTOMBRIE 2016: noua agenție este operațională din punct de vedere juridic

  • 7 DECEMBRIE 2016: rezerva de intervenție rapidă și parcul de echipamente pentru reacție rapidă devin operaționale

  • PÂNĂ ÎN DECEMBRIE 2016 - se vor efectua încă 50 de recrutări în cadrul agenției

  • 7 IANUARIE 2017: echipele pentru returnări devin operaționale

  • IANUARIE-MARTIE 2017: primele evaluări privind vulnerabilitatea

Context

Înființarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, anunțată de președintele Juncker în discursul său privind Starea Uniunii din 9 septembrie 2015 face parte din măsurile expuse în Agenda europeană privind migrația în scopul de a se consolida gestionarea și securitatea frontierelor externe ale UE. Spațiul Schengen fără frontiere interne este sustenabil doar dacă frontierele externe sunt securizate și protejate în mod eficace.

La 15 decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă privind înființarea unei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă ce are drept fundament structurile existente ale Frontex, având rolul de a răspunde noilor provocări și realități politice cu care se confruntă UE, atât în ceea ce privește migrația, cât și securitatea internă. Înființarea Agenției Europene pentru pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a fost aprobată de Parlamentul European și de Consiliu într-un timp record de numai nouă luni.

Corpul european pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va contribui la gestionarea migrației într-un mod mai eficace, la îmbunătățirea securității interne a Uniunii Europene și la protejarea principiului liberei circulații a persoanelor. Înființarea unei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va asigura gestionarea solidă a frontierelor externe ale UE, sub forma unei responsabilități partajate între Uniune și statele sale membre.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: noua Agenție Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

FIȘĂ INFORMATIVĂ: noua Agenție Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Operațiunile UE în Marea Mediterană

Regulament de instituire a unei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

Securizarea frontierelor externe ale Europei: site-ul internet al Comisiei Europene

Site-ul internet al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă (Frontex)

IP/16/3281

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar