Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zahájení činnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž přispěje k zajištění vnější hranice Unie

Kapitan Andreevo 6. října 2016

Necelý rok poté, co Komise navrhla zřízení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, tato agentura oficiálně zahajuje svou činnost.

Zahajovací ceremoniál se uskuteční na hraničním přechodu Kapitan Andreevo na bulharských vnějších hranicích s Tureckem a jeho součástí je přehlídka vozidel, vybavení a týmů nové agentury a také tisková konference, které se zúčastní komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos, bulharský premiér Bojko Borisov, bulharská vicepremiérka a ministryně vnitra Rumjana Bačvarova, státní tajemnice Ministerstva vnitra Slovenské republiky Denisa Saková, výkonný ředitel Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Fabrice Leggeri, ministři vnitra zemí EU a další vysocí úředníci. Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž staví na základech Frontexu a jejím úkolem bude důkladný monitoring vnějších hranic EU a také spolupráce s členskými státy s cílem rychle odhalovat a řešit veškerá případná ohrožení vnějších hranic EU.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Dnešek představuje významný milník v dějinách správy evropských hranic. Ode dneška bude vnější hranice EU v jednom členském státě vnější hranicí všech členských států – jak z právního, tak z provozního hlediska. Za necelý rok jsme dokázali vytvořit plnohodnotný systém Evropské pohraniční a pobřežní stráže, a uvedli jsme tak do praxe zásady sdílené odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy a Unií. A to je ta správná evropská reakce, kterou potřebujeme k řešení bezpečnostních a migračních problémů ve 21. století.“

Slovenský premiér Robert Fico, který aktuálně vykonává rotující předsednictví Rady, řekl: „Díky zahájení činnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže vytváříme na našich vnějších hranicích novou situaci. Jde o hmatatelný výsledek závazku, který jsme společně přijali v Bratislavském plánu, a také o praktickou ukázku jednoty mezi členskými státy. Pomůže nám plně obnovit schengenský prostor. Předsednictví je odhodláno Evropskou pohraniční a pobřežní stráž dále podporovat a je rovněž připraveno uvést do praxe také další závazky obsažené v plánu.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Fabrice Leggeri k tomu dodal: „V tomto historickém okamžiku jsem velice pyšný na to, že se Frontex přeměnil na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Tato nová agentura je silnější a lépe vybavená pro řešení problémů souvisejících s bezpečností a migrací, které se objevují na vnějších hranicích Unie. Její mandát je širší a nové pravomoci jí umožní jednat efektivně. Agentura bude na vnějších hranicích provádět zátěžové testy, aby odhalila zranitelná místa dříve, než nastane krize. Nyní bude moci rovněž poskytovat operativní podporu zemím v sousedství EU, které požádají o podporu na svých hranicích, a sdílet zpravodajské informace o přeshraniční trestné činnosti s vnitrostátními orgány a evropskými agenturami, což usnadní trestní vyšetřování. Díky svým novým pravomocím pobřežní stráže bude nyní hrát důležitou roli také na evropských námořních hranicích.“

V rámci nového mandátu došlo ke značnému rozšíření úlohy a činností agentury. Počet stálých zaměstnanců agentury se zdvojnásobí a navíc bude možné, aby agentura nakupovala vlastní vybavení a operativně je nasazovala v přeshraničních operacích. Agentura bude mít k dispozici rezervní tým pro rychlé nasazení složený minimálně z 1 500 příslušníků pohraniční stráže a společné technické prostředky, což znamená, že se již Agentura nebude potýkat s nedostatkem personálu nebo vybavení. Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž nyní bude zajišťovat dodržování unijních standardů při správě hranic, mimo jiné prostřednictvím pravidelných analýz rizika a povinných posouzení zranitelnosti.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž představuje chybějící článek pro posílení vnějších evropských hranic a umožní, aby lidé mohli i nadále bez omezení žít a cestovat v celé Evropské unii. Pomáhá tak splnit závazek, který Evropa přijala, tedy obnovit normální fungování schengenského prostoru a odstranit do konce roku dočasné hraniční kontroly na vnitřních hranicích, jak bylo dohodnuto 4. března v rámci „Plánu návratu k Schengenu“ vypracovaného Komisí.

V průběhu následujících měsíců přejde agentura do plného provozu:

  • 6. ŘÍJNA 2016: oficiální zahájení provozu nové agentury

  • 7. PROSINCE 2016: zahájení činnosti týmu pro rychlé nasazení a zprovoznění rezervy vybavení pro rychlé nasazení

  • DO PROSINCE 2016: nábor 50 nových pracovníků agentury

  • 7. LEDNA 2017: zahájení činnosti týmů pro navracení

  • LEDEN–BŘEZEN 2017: první posouzení zranitelnosti.

Souvislosti

Založení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, které oznámil předseda EK Juncker ve svém projevu o stavu Unie dne 9. září 2015, je jedním z opatření evropského programu pro migraci a jeho účelem je posílit správu a bezpečnost vnějších hranic EU. Schengenský prostor bez vnitřních hranic lze udržet pouze za předpokladu účinného zabezpečení a ochrany vnějších hranic.

Komise dne 15. prosince 2015 představila legislativní návrh na vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže, která by vycházela ze stávajících struktur agentury Frontex a jež by dokázala reagovat na nové výzvy a politickou situaci, jimž EU čelí jak v oblasti migrace, tak z hlediska vnitřní bezpečnosti. Evropský parlament a Rada Evropskou pohraniční a pobřežní stráž schválily v rekordně krátkém čase devíti měsíců.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž přispěje k účinnějšímu řízení migrace, zlepšení vnitřní bezpečnosti Evropské unie a k ochraně zásady volného pohybu osob. Založení Evropské pohraniční a pobřežní stráže přispěje k řádné správě vnějších hranic EU, která bude společným závazkem Unie a členských států.

Další informace

Otázky a odpovědi: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Operace EU ve Středomoří

Nařízení o založení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž

Zajištění evropských hranic: Internetové stránky Evropské komise

Internetové stránky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

IP/16/3281

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar