Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Ενιαία αγορά: η Επιτροπή καλεί τέσσερα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για τις υπηρεσίες στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Bruksela, 25 lutego 2016

Ενιαία αγορά: η Επιτροπή καλεί τέσσερα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για τις υπηρεσίες στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις διαδικασίες για παράβαση κατά της Αυστρίας, της Κύπρου, της Γερμανίας και της Πολωνίας για τον λόγο ότι οι εθνικοί τους κανόνες περιλαμβάνουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Παρά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν με τα τέσσερα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών στα εν λόγω κράτη μέλη αντιβαίνουν στην οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ).

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Περιττοί περιορισμοί σχετικά με τη νομική μορφή, την κατοχή του κεφαλαίου εταιρειών και τις προκαθορισμένες τιμές εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ενιαία αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών. Τα κρυφά αυτά εμπόδια εισάγουν διακρίσεις, είναι περιττά και είναι δυσανάλογα. Αν επιτρέψουμε στις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ, οι καταναλωτές μας θα αποκτήσουν περισσότερες επιλογές και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ

Οι υπερβολικές απαιτήσεις ως προς την κατοχή του κεφαλαίου εταιρειών, όπως η απαίτηση να ανήκει σε επαγγελματίες το 100% των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου εταιρειών, καθώς και η απαίτηση να διατηρούν εταιρείες την έδρα τους σε συγκεκριμένη χώρα, μπορούν να καταστήσουν δύσκολη τη δημιουργία δεύτερης εγκατάστασης ή τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Η ύπαρξη υποχρεωτικών τιμών στερεί από τους πελάτες τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται την τιμή για υπηρεσίες της ποιότητας που επιθυμούν να λάβουν. Εξάλλου, η Επιτροπή πιστεύει ότι υφίστανται ήδη άλλοι, λιγότερο περιοριστικοί, τρόποι για να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών θα είναι ικανοποιητική.

Τον Ιούνιο του 2015 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στα ανωτέρω κράτη μέλη, καθώς και στη Μάλτα και την Ισπανία, καλώντας τα να προσαρμόσουν τους κανόνες τους που περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την κατοχή του κεφαλαίου εταιρειών ή υποχρεωτικές τιμές. Μετά τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ισπανία και η Μάλτα, καθώς και η Γερμανία όσον αφορά το καθεστώς των φορολογικών συμβούλων, η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά και αναμένει να θεσπιστούν σύντομα οι αναγκαίες εθνικές μεταρρυθμίσεις.

Τα σημερινά μέτρα αφορούν τους εξής περιορισμούς:

— τις απαιτήσεις σχετικά με την έδρα των συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή και τις υπερβολικές απαιτήσεις σχετικά με την κατοχή του κεφαλαίου εταιρειών αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κτηνιάτρων, καθώς και τους περιορισμούς στις πολυεπαγγελματικές εταιρείες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που ισχύουν στην Αυστρία·

— τις απαιτήσεις σχετικά με την κατοχή του κεφαλαίου εταιρειών όλων των επαγγελματιών του τομέα της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, που ισχύουν στην Κύπρο·

— τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών που ισχύουν στη Γερμανία, και

— τις ελάχιστες τιμές των συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ισχύουν στην Πολωνία.

Η πρόσκληση της Επιτροπής προς την Αυστρία, την Κύπρο, τη Γερμανία και την Πολωνία έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Πλέον, τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για τη διόρθωση της κατάστασης,ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Εξάλλου, σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα λόγω των περιορισμών που εξακολουθεί να επιβάλει στον τομέα της κατάρτισης των διαμεσολαβητών.

Ιστορικό της υπόθεσης

Το άρθρο 14 της οδηγίας για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) παραθέτει μια σειρά από απαιτήσεις που απαγορεύονται, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση να διατηρούν εταιρείες την έδρα τους σε ορισμένο κράτος.

Περαιτέρω, το άρθρο 15 της ανωτέρω οδηγίας για τις υπηρεσίες παραθέτει μια σειρά απαιτήσεων που επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις αναφορικά με τη νομική μορφή, την κατοχή του κεφαλαίου εταιρείας και τις υποχρεωτικές τιμές. Οι απαιτήσεις αυτές δεν απαγορεύονται εκ προοιμίου, αλλά το Δικαστήριο της ΕΕ έχει κρίνει ότι δημιουργούν εμπόδια στην ενιαία αγορά υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω απαιτήσεις μπορούν να διατηρούνται μόνον εφόσον δεν εισάγουν διακρίσεις, δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος και είναι αναλογικές, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από άλλα, λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Στο πλαίσιο της μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη όφειλαν να ελέγξουν τις απαιτήσεις τους και να εκτιμήσουν αν αυτές πληρούν τους όρους της εν λόγω δοκιμασίας τριών βημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

— Για τις βασικές αποφάσεις του Φεβρουαρίου του 2016 σχετικά με παραβάσεις, βλ. το πλήρες MEMO/16/319.

— Για πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12.

— Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει.

IP/16/323


Side Bar