Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise - Tisková zpráva

Požadavek na státní příslušnost notářů: Komise žaluje ČR u Soudního dvora EU

Brusel 25. února 2016

Komise žaluje Českou republiku u Soudního dvora EU, protože tato země umožňuje přístup k výkonu povolání notáře pouze svým státním příslušníkům

Komise se rozhodla podat na Českou republiku žalobu k Soudnímu dvoru EU, jelikož tato země umožňuje přístup k výkonu povolání notáře v ČR pouze českým státním příslušníkům, a státní příslušníky ostatních členských států z něj tak vylučuje.

Dle názoru Komise je taková podmínka státní příslušnosti v rozporu s pravidly o svobodě usazování a nelze ji odůvodnit článkem 51 Smlouvy o fungování EU, který se týká činností spjatých s výkonem veřejné moci.

Komise se v této věci již na Evropský soudní dvůr v řadě případů obrátila. ESD dne 24. května 2011 rozhodl, že notáři v Belgii (C-47/08), Francii (C-50/08), Lucembursku (C-51/08), Německu (C-54/08), Rakousku (C-53/08) a Řecku (C-61/08) veřejnou moc nevykonávají. Dne 1. prosince 2011 Soudní dvůr tento závěr potvrdil, pokud jde o notářskou činnost v Nizozemsku. Soudní dvůr proto rozhodl, že podmínka státní příslušnosti, kterou uvedené země stanovily pro přístup k výkonu povolání notáře, není v souladu s právem EU. Z uvedených rozsudků vyplývá, že musí existovat přímá a specifická spojitost činnosti notáře s výkonem veřejné moci. V reakci na rozhodnutí Soudního dvora tyto členské státy své právní předpisy změnily a diskriminační praktiky ukončily.

Dne 10. září 2015 Soudní dvůr rozhodl, že tentýž požadavek uložený v Lotyšsku (C-151/14) je v rozporu s právem EU. Lotyšské právní předpisy byly nedávno změněny v souladu s rozsudkem.

Komise má za to, že činnosti vykonávané českými notáři se nijak významně neliší od činností, které Soudní dvůr posuzoval ve výše uvedených případech. Jelikož Česká republika na svém postoji trvá, rozhodla se Komise postoupit věc Soudnímu dvoru EU.

Podobnou věc proti Maďarsku Soudní dvůr EU aktuálně projednává.

Komise také pozorně sleduje situaci v ostatních členských státech.

 

Souvislosti

Podle judikatury Soudního dvora EU existuje přímá a specifická spojitost určité činnosti s výkonem veřejné moci, pokud tato činnost nepředstavuje v rámci jejího výkonu pouze pomocný či přípravný úkon a zahrnuje diskreční rozhodovací pravomoci ve sporných věcech a omezovací nebo donucovací pravomoci. Činnost postrádá přímou a specifickou spojitost s výkonem veřejné moci, pokud se strany svobodně rozhodly přijmout rozhodnutí, které jim bylo uloženo. Přestože je rozsah činností českých notářů široký, žádná z jimi vykonávaných činností zřejmě neodpovídá definici činností uvedených pro výkon veřejné moci podle článku 51 Smlouvy o fungování EU.

 

Další informace:

– o hlavních rozhodnutích v rámci série řízení o nesplnění povinnosti z února 2016: viz plná zpráva MEMO/16/319.

– o řízení o nesplnění povinnosti v obecné rovině viz zpráva MEMO/12/12.

IP/16/322

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar