Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia evidențiază progresele Garanției pentru tineret și ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Strasbourg, 4 octombrie 2016

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare în care evidențiază principalele realizări ale Garanției pentru tineret și ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), înregistrate de la lansarea lor în 2013.

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare în care evidențiază principalele realizări ale Garanției pentru tineret și ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) înregistrate de la lansarea lor în 2013 și trage concluzii cu privire la modalitățile de ameliorare a eforturilor la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește implementarea programelor din cadrul Garanției pentru tineret. Anul trecut, Comisia a luat măsuri pentru a accelera implementarea Garanției pentru tineret prin suplimentarea prefinanțării pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În discursul său din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii, președintele Juncker și-a reafirmat angajamentul de a „continua punerea în aplicare a Garanției UE pentru tineret în întreaga Europă, îmbunătățind competențele europenilor și oferind sprijin regiunilor și tinerilor care au cea mai mare nevoie de acesta.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: Garanția pentru tineret a devenit o realitate în Europa, iar sprijinul financiar acordat de UE va fi în continuare crucial pentru statele membre în efortul acestora de a-i ajuta pe tineri să revină în câmpul muncii sau pe băncile școlii. Tinerii sunt viitorul nostru și suntem cu toții responsabili pentru a oferi fiecăruia dintre ei șansa de a reuși pe piața muncii.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a făcut următorul comentariu: „Măsurile și reformele implementate în cadrul Garanției pentru tineret au schimbat viețile a peste 9 milioane de tineri. Garanția pentru tineret a sprijinit reforme importante pentru sistemele de învățământ naționale și pentru serviciile de ocupare a forței de muncă și a contribuit la crearea de parteneriate care își propun să le ofere tinerilor mai multe oportunități. Am convingerea că, printr-un angajament politic ferm, susținut de resurse financiare suficiente și de voința de a reuși, ne vom putea bucura de roadele muncii de până acum și vom obține rezultatele la care aspirăm. Tocmai de aceea Comisia a propus recent mărirea resurselor bugetare alocate Inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, până în 2020.”

Garanția pentru tineret este un angajament politic asumat de toate statele membre ale UE, sub forma unei recomandări a Consiliului, adoptată în aprilie 2013, în urma unei propuneri a Comisiei.
Acest angajament urmărește să pună la dispoziția tuturor tinerilor oferte de muncă de bună calitate, posibilitatea de a-și continua educația
și de a participa la un program de ucenicie sau de formare în termen de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au absolvit învățământul obligatoriu. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este principalul program de finanțare al UE, inițiat în același timp pentru a facilita implementarea Garanției pentru tineret și pentru a oferi un sprijin special regiunilor unde rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25 %. În paralel, toate statele membre utilizează finanțarea care le revine din partea Fondului social european (FSE) pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Comunicarea adoptată astăzi prezintă progresele înregistrate și arată că, deși șomajul în rândul tinerilor rămâne o preocupare majoră în multe state membre, din 2013 și până în prezent situația tinerilor pe piața forței de muncă din UE a depășit în general așteptările. Față de 2013, numărul tinerilor aflați în șomaj a scăzut în UE cu 1,4 milioane, în timp ce numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) a scăzut cu 900 000.

Aceste tendințe încurajatoare sugerează că Garanția pentru tineret, dublată de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a contribuit la eforturile de îmbunătățire a situației existente. Aproximativ 9 milioane de tineri au beneficiat de oferte, majoritatea acestora fiind oferte de muncă. Totodată, Garanția pentru tineret a acționat ca un catalizator al schimbării, care a condus la reforme structurale și politici inovatoare în toate statele membre.

 Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, care constituie o sursă de fonduri în valoare de 6,4 €, special rezervate acestui scop la nivelul UE, a jucat un rol major în instituirea rapidă a programelor din cadrul Garanției pentru tineret la nivel național și a oferit sprijin direct unui număr de peste 1,4 milioane de tineri NEET din cele mai defavorizate regiuni. În 2015, Comisia a mărit cu 30 % plățile în avans efectuate în cadrul inițiativei de care au beneficiat țările eligibile (o creștere de aproximativ 1 miliard €). Această schimbare a avut un rol semnificativ, furnizând lichidități disponibile imediat și făcând astfel posibilă lansarea de măsuri concrete.

În urma progreselor constatate, Comisia a decis recent să extindă resursele bugetare ale Garanției pentru tineret și să adauge încă 1 miliard € la alocarea bugetară specifică pentru YEI, completată de 1 miliard € din Fondul social european. Astfel, până în 2020, de aceste 2 miliarde € vor beneficia încă 1 milion de persoane din statele membre cel mai afectate de șomajul în rândul tinerilor. Măsurile luate de Comisie vin în completarea alocărilor financiare disponibile în cadrul FES.

Comunicarea adoptată astăzi subliniază necesitatea de a accelera și extinde Garanția pentru tineret și de a intensifica implementarea YEI. În comunicare, Comisia constată că trebuie depuse mai multe eforturi pentru sprijinirea tinerilor „greu accesibili”: cei care nu sunt înregistrați în cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, tinerii slab calificați, care au abandonat școala și care se confruntă cu numeroase obstacole la intrarea pe piața forței de muncă (cum ar fi sărăcia, excluziunea socială, handicapul și discriminarea). În paralel, calitatea ofertelor și a serviciilor furnizate tinerilor poate fi îmbunătățită.

Context

Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor au fost adoptate în 2013 pentru a sprijini eforturile statelor membre de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Ele fac parte dintr-un program de acțiune mai vast orientat spre integrarea tinerilor în societate.

În discursul său din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii, președintele Juncker afirma: „Nu pot accepta și nu voi accepta niciodată ca Europa să fie și să rămână continentul șomajului în rândul tinerilor. Nu pot accepta și nu voi accepta niciodată ca o generație de tineri, cea a „Mileniului”, „Generația Y”, să fie, pentru prima dată în ultimii 70 de ani, prima generație mai săracă decât cea a părinților lor.[…] Vom continua să punem în aplicare Garanția UE pentru tineret în întreaga Europă, îmbunătățind competențele europenilor și oferind sprijin regiunilor și tinerilor care au cea mai mare nevoie de acesta.”

După cum se preciza în Scrisoarea de intenție din 2016, Comisia dorește să-și intensifice eforturile de susținere a tinerilor în general, iar instrumentele din cadrul Garanției pentru tineret ar trebui să-și joace din plin rolul ca parte a unui set mai vast de inițiative în beneficiul tinerilor. De exemplu, în discursul său despre starea Uniunii din 14 septembrie 2016, președintele Juncker a anunțat crearea unui Corp european de solidaritate. Acesta se va baza pe valorile angajamentului și solidarității, valori fundamentale ale Uniunii, și le va oferi tinerilor sub 30 de ani care au preocupări sociale, indiferent dacă ei beneficiază sau nu de Garanția pentru tineret, posibilitatea de a ajuta și sprijini alte persoane, de a-și forma noi aptitudini și de a acumula experiență, atât în țara lor, cât și în alte state membre. Comisia își va prezenta ideile în acest sens până la sfârșitul anului.

La 22 aprilie 2013, Consiliul de Miniștri al UE a adoptat Recomandarea privind Garanția pentru tineret (a se vedea MEMO/13/152), pe baza unei propuneri a Comisiei din decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938). Consiliul European a aprobat această recomandare în iunie 2013.

Toate cele 28 de state membre au prezentat planuri de punere în aplicare a Garanției pentru tineret și au luat măsuri pentru a-și înființa propriile sisteme. Aceste planuri identifică măsurile care trebuie luate pentru implementarea Garanției pentru tineret; ele indică un calendar al principalelor reforme și măsuri, rolul autorităților publice și al altor parteneri și modalitățile de finanțare (detaliile pot fi consultate aici). Implementarea sistemelor naționale de Garanție pentru tineret este monitorizată de Comisie în cadrul semestrului european.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a fost lansată în 2013 pentru a oferi sprijin adaptat tinerilor sub 25 de ani care locuiau în regiuni unde rata șomajului depășea 25 % în 2012. YEI este una dintre principalele resurse financiare ale UE care sprijină implementarea programelor din cadrul Garanției pentru tineret. În prezent, 20 de state membre sunt eligibile pentru sprijin acordat prin YEI.[1]

Inițiativa a fost creată inițial ca resursă dedicată în valoare de 6,4 miliarde € care urma să fie utilizată în perioada 2014-2018. În contextul evaluării intermediare a bugetului UE pentru 2014-2020, Comisia a propus creșterea alocării specifice YEI cu încă 1 miliard €, la care se adaugă 1 miliard € din Fondul social european; este vorba, așadar, despre o creștere totală de 2 miliarde € a resurselor alocate YEI până în 2020, nivelul fondurilor disponibile de la lansarea inițiativei în 2013 ajungând astfel la 8,4 miliarde €. Totodată, datorită creșterii fondurilor alocate politicii de coeziune începând cu 2017, o serie de state membre eligibile pentru YEI vor avea posibilitatea să investească până la 2 miliarde € din FES în măsuri de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.

Inițiativa YEI este complementară altor acțiuni întreprinse la nivel național, inclusiv celor care beneficiază de sprijinul FES. Dincolo de sprijinul acordat persoanelor, FES poate contribui și la reformarea instituțiilor și serviciilor de ocupare a forței de muncă, de învățământ și de formare profesională. În perioada 2014-2020, FES investește direct 6,3 miliarde € în măsuri de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor și circa 27 de miliarde € în măsuri și reforme din domeniul învățământului.

În 2013, șefii de state și guverne din UE au solicitat Comisiei să „întocmească în 2016 un raport cu privire la implementarea Garanției pentru tineret și la funcționarea YEI”, iar comunicarea de față dă curs acestei solicitări.

Informații suplimentare

MEMO: Întrebări și răspunsuri: Comunicare referitoare la Garanția pentru tineret și la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Comunicare: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani (2/2)

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Aplicarea cadrului de calitate pentru stagii

Fișă informativă pentru întreaga UE privind Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Fișe informative pe țări privind Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Mărturii

Unde vă puteți înscrie pentru Garanția pentru tineret?

Fișa informativă: Garanția pentru tineret - să trecem la fapte

Fișa informativă: Combaterea șomajului în rândul tinerilor din UE

Harta finanțării Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Infografic: Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Comunicare privind evaluarea intermediară a cadrului financiar multianual

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și twitter

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Valdis Dombrovskis pe Facebook și twitter

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii

 

[1] Belgia Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit.

IP/16/3216

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar