Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság jelentésben számol be az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés terén elért eredményekről

Strasbourg, 2016. október 4.

A mai napon az Európai Bizottság közleményt fogadott el, amelyben ismerteti, milyen főbb eredményeket sikerült elérni azóta, hogy 2013-ban életbe lépett az „ifjúsági garancia” elnevezésű megközelítés, és útnak indult az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés.

A mai napon az Európai Bizottság közleményt fogadott el, amelyben ismerteti, milyen főbb eredményeket sikerült a 2013-as kezdetek óta elérni az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása terén, és következtetéseket von le arra vonatkozóan, hogyan lehetne javítani az ifjúsági garanciarendszerek életbe léptetését szolgáló uniós és tagállami erőfeszítéseket. Tavaly a Bizottság intézkedéseket hozott abból a célból, hogy felgyorsítsa az ifjúsági garancia végrehajtását. Ennek érdekében megnövelte az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előfinanszírozását. Az Unió helyzetéről 2016. szeptember 14-én elmondott beszédében Juncker elnök hangsúlyozta: elkötelezett azt illetően, hogy Európa-szerte folytatódjon az ifjúsági garanciarendszerek bevezetése, javuljanak az európai polgárok készségei, és segítséget kapjanak azok a régiók, ahol erre a legnagyobb szükség mutatkozik, és azok a fiatalok, akik erre a leginkább rászorulnak.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök kijelentette: „A ifjúsági garancia ma már Európa-szerte része a valóságnak. Az EU által biztosított pénzügyi támogatás elengedhetetlenül fontos azoknak a tagállami törekvéseknek a további előmozdításához, amelyek a fiatalokat hivatottak visszavezetni a munka és az oktatás világába.A fiatalok jelentik a jövőt. Közös felelősségünk, hogy mindegyikőjüknek lehetőséget adjunk arra, hogy sikereket érjen el a munkaerőpiacon.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Az ifjúsági garancia keretében végrehajtott intézkedések és reformok nagy hatást gyakoroltak több mint 9 millió fiatal életére. Az ifjúsági garancia támogatja, hogy a tagállamok fontos reformokat hajtsanak végre oktatási rendszereik és foglalkoztatási szolgáltatásaik átalakítása céljából, és előmozdítja, hogy olyan partnerségek jöjjenek létre, amelyek jobb lehetőségeket kínálnak a fiatalok számára. Biztos vagyok abban, hogy ha politikai elkötelezettségünk nem lankad, ha elég erőforrást fordítunk az ügyre, és kellő határozottságot tanúsítunk, akkor képesek leszünk learatni az eddig végzett munka gyümölcseit, és elérjük azokat az eredményeket, amelyekre törekszünk. Ezért a Bizottság a közelmúltban javaslatot tett az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítását szolgáló költségvetési források bővítésére a 2020-ig tartó időszakra vonatkozóan.

Az ifjúsági garancia politikai kötelezettségvállalás: az uniós tagállamok 2013 áprilisában fogadták el az erre vonatkozó tanácsi ajánlást a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján, vállalva, hogy
az iskolapadból kikerülő, illetve munkanélkülivé váló 25 éven aluli fiataloknak négy hónapon belül színvonalas álláslehetőséget, tanulószerződéses gyakorlati képzést,
szakmai gyakorlatot vagy továbbtanulási lehetőséget biztosítanak. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést is 2013-ban indította útnak az EU. A kezdeményezés az ifjúsági garancia széles körű bevezetését megkönnyítő fő uniós finanszírozási program, mely kiemelt támogatásban részesíti azokat a régiókat, ahol az ifjúsági munkanélküliség meghaladja a 25%-ot. A tagállamok ezenfelül az Európai Szociális Alapból (ESZA) nekik juttatott forrásokat is felhasználják arra, hogy támogassák a fiatalok foglalkoztatását.

A ma elfogadott közlemény ismerteti az eddig elért eredményeket, és rámutat arra, hogy noha az ifjúsági munkanélküliség továbbra is sok tagállamban komoly aggodalomra ad okot, a fiatalok európai uniós munkaerőpiaci teljesítménye 2013 óta általánosságban felülmúlta az elvárásokat. 2013-hoz képest ma már 1,4 millióval kevesebb fiatal van állás nélkül, és 900 ezerrel csökkent azoknak a fiataloknak a száma, akik nincsenek foglalkoztatva, illetve nem részesülnek oktatásban vagy képzésben.

Ezek biztató tendenciák, amelyek arra engednek következtetni, hogy az ifjúsági garancia – az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatásával – kézzelfogható eredményeket hozott helyi szinten. A mai napig hozzávetőleg 9 millió fiatal élt a neki felajánlott lehetőséggel, mely az esetek többségében állásajánlat volt. Ezen túlmenően az ifjúsági garancia katalizátorként segítette és segíti elő a szakpolitikai változásokat, strukturális reformok és innovatív szakpolitikai megoldások bevezetését ösztönözve Unió-szerte.

 Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, mely 6,4 milliárd euró összegű célzott finanszírozást mobilizál uniós szinten, központi szerepet játszott abban, hogy a tagállamok rövid idő alatt nemzeti ifjúsági garanciarendszereket hoztak létre, ezenfelül pedig több mint 1,4 millió nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalnak nyújtott közvetlen támogatást azokban a régiókban, ahol erre a legnagyobb szükség mutatkozott. A Bizottság 30%-ra emelte 2015-ben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített költségvetési előirányzatból a támogatásra jogosult tagállamoknak juttatott előfinanszírozás arányát, hozzávetőleg 1 milliárd euróra növelve az előfinanszírozás összegét. Ez fontos szerepet játszott a készpénz-likviditás biztosításában, az azonnal felhasználható készpénz megléte pedig felgyorsította a helyi szinten hozott intézkedések végrehajtását.

Az elért eredményekre való tekintettel a Bizottság a közelmúltban az ifjúsági garanciarendszer megvalósítását szolgáló költségvetési források növelését indítványozva, azt javasolva, hogy 1 milliárd euróval bővüljön az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó külön költségvetési előirányzat, és ezt további 1 milliárd euró egészítse ki az Európai Szociális Alap forrásaiból. Ennek a 2 milliárd eurónak köszönhetően hozzávetőleg 1 millióval több fiatal részesülhet támogatásban 2020-ig azokban a tagállamokban, amelyeket a leginkább sújt a munkanélküliség. Ezek az intézkedések az ESZA keretében biztosított pénzügyi juttatásokhoz adódnak hozzá.

Ma elfogadott közleményében a Bizottság hangsúlyozza: bővíteni kell az ifjúsági garanciát, fel kell gyorsítani az ifjúsági garanciarendszerek életbe léptetését, és lendületet kell adni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának. A Bizottság elismeri, hogy további erőfeszítések szükségesek azoknak a fiataloknak az esetében, akiket nehezen lehet bevonni a kezdeményezésekbe. Közéjük tartoznak azok a fiatalok, akik nincsenek regisztrálva az állami foglalkoztatási szolgáltatásoknál, alacsony szakképzettségűek, illetve lemorzsolódtak az iskolából, vagy akiknek munkaerőpiacra történő kilépését több akadály (szegénység, társadalmi kirekesztés, fogyatékosság, diszkrimináció stb.) hátráltatja. Ezzel párhuzamosan javítani lehet a fiataloknak kínált képzési és álláslehetőségek, valamint a nekik nyújtott szolgáltatások minőségét.

Háttér-információk

A 2013-ban elfogadott ifjúsági garancia és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatást hivatott nyújtani az ifjúsági munkanélküliség csökkentését célzó tagállami erőfeszítésekhez, és részét képezi egy átfogóbb, a fiatalok társadalmi befogadásának előmozdítására irányuló szakpolitikai törekvésnek.

Erre Juncker elnök is kitért 2016. szeptember 14-én elmondott beszédében, melyben az Unió helyzetét értékelte: „Nem tudom elfogadni, hogy Európa az ifjúsági munkanélküliség kontinense, és a jövőben sem fogom elfogadni, hogy ez így legyen. Nem tudom és nem is fogom elfogadni, hogy az ezredfordulós Y-generáció talán az első olyan generáció 70 év óta, amelyik szegényebb, mint a szülei. […] Európa-szerte folytatni fogjuk az ifjúsági garanciarendszerek bevezetését, hogy javítsuk az európai polgárok készségeit, és segítséget nyújtsunk azoknak a régióknak, ahol erre a legnagyobb szükség mutatkozik, és azoknak a fiataloknak, akik erre a leginkább rászorulnak.”

A 2016. évi szándéknyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a Bizottság fokozni kívánja a fiatalok általános támogatását célzó erőfeszítéseit. Ennek során maradéktalanul élni kell az ifjúság javát szolgáló kezdeményezések átfogóbb keretébe illeszkedő ifjúságigarancia-eszközök nyújtotta lehetőségekkel. Ennek jegyében jelentette be például Juncker elnök az Európai Szolidaritási Hadtestlétrehozását az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-én elmondott beszédében. A hadtest tagjaként a 30 éven aluli, szociálisan érzékeny fiatalok – függetlenül attól, hogy élnek-e az ifjúsági garanciarendszerek nyújtotta lehetőségekkel – segítő, támogató munkát végezhetnek hazájukban vagy más uniós tagállamokban, melynek során új készségeket sajátíthatnak el, és értékes tapasztalatot szerezhetnek. A hadtest tevékenysége két fontos uniós alapértékre – a közösségi szerepvállalásra és a szolidaritásra – épül. Az Európai Bizottság még az év vége előtt ismertetni fogja a témával kapcsolatos elképzeléseit.

Az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló ajánlást 2013. április 22-én fogadta el a Miniszterek Tanácsa (lásd: MEMO/13/152) annak a javaslatnak az alapján, amelyet 2012 decemberében terjesztett elő a Bizottság (lásd: IP/12/1311 és MEMO/12/938). Az ajánlást 2013 júniusában hagyta jóvá az Európai Tanács.

Az Európai Unió mind a 28 tagállama ifjúságigarancia-végrehajtási tervet nyújtott be a Bizottságnak, és intézkedéseket hozott saját nemzeti ifjúsági garanciarendszer kidolgozására. A végrehajtási tervek meghatározzák, milyen lépéseket kell tenni az ifjúsági garancia végrehajtása érdekében, ütemtervet vázolnak fel a főbb reformok és intézkedések megvalósítására vonatkozóan, rögzítik a hatóságok és más partnerek szerepét, és ismertetik, hogyan kerül sor a lépések finanszírozására (a részletekkel kapcsolatban itt olvashatók további információk). A Bizottság az európai szemeszter keretében nyomon követi a tagállami ifjúsági garanciarendszerek végrehajtását.

Az EU 2013-ban indította útnak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, hogy célzott támogatást nyújtson azoknak a 25 éven aluli fiataloknak, akik olyan régiókban éltek, ahol a munkanélküliség 2012-ben meghaladta a 25%-ot. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés az egyik legfontosabb eszköz, melynek révén az EU pénzügyi forrásokat biztosít az ifjúsági garanciarendszerek életbe léptetésének támogatására. Jelenleg 20 európai uniós tagállam jogosult arra, hogy támogatásban részesüljön az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében.[1]

A kezdeményezés kezdeti költségvetése 6,4 milliárd eurót tett ki a 2014–18-as időszakra vonatkozóan. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős értékelésével összefüggésben a Bizottság azt javasolja, hogy 1 milliárd euróval bővüljön az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó külön költségvetési előirányzat, és ezt további 1 milliárd euró egészítse ki az Európai Szociális Alap forrásaiból. Ez 2 milliárd euróval – összesen 8,4 milliárd euróra – fogja növelni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítását szolgáló forrásokat a 2013-tól, a kezdeményezés elindulásától a 2020-ig tartó időszak során. Ezenfelül – annak köszönhetően, hogy 2017-től kezdődően növekedni fognak a kohéziós politika keretében előirányzott összegek – több olyan tagállamnak is lehetősége lesz akár 2 milliárd euróval több pénzt beruházni ESZA-forrásokból az ifjúsági munkanélküliség felszámolását célzó intézkedésekbe, amely jogosult arra, hogy támogatásban részesüljön az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészít más, tagállami szinten meghozott intézkedéseket, köztük azokat, amelyek megvalósításához az Európai Szociális Alap nyújt finanszírozást. Az ESZA tevékenysége túlmutat egyes emberek megsegítésén – az alap a foglalkoztatási, az oktatási és a képzési intézmények és szolgáltatások megreformálását is segítheti. Az ESZA a 2014–20-as időszakban 6,3 milliárd eurót ruház be közvetlenül ifjúsági foglalkoztatási intézkedésekbe, és hozzávetőleg 27 milliárd eurót oktatási intézkedésekbe és reformokba.

2013-ban az uniós állam-, illetve kormányfők felkérték a Bizottságot arra, hogy 2016-ban jelentésben számoljon be az ifjúsági garancia megvalósításáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés működéséről. Ennek a felkérésnek a nyomán született ez a közlemény.

További információk

TÁJÉKOZTATÓ: Kérdések és válaszok: Közlemény az ifjúsági garanciáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Közlemény: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés három évvel később

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés három évvel később

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés három évvel később (2/2)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének alkalmazása

Uniós szintű tájékoztató az ifjúsági garanciáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Országspecifikus tájékoztatók az ifjúsági garanciáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Beszámolók

Hol lehet jelentkezni az ifjúsági garanciaprogramra?

Tájékoztató: Ifjúsági garancia: az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem európai megközelítése

Tájékoztató: Az ifjúsági munkanélküliség kezelése az EU-ban

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozási térképe

Infografika: Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

Közlemény a többéves pénzügyi keret félidős értékeléséről

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Kövesse Valdis Dombrovskis alelnök bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére.

 

[1] Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

IP/16/3216

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar