Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

U izvješću Komisije istaknut napredak Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih

Strasbourg, 4. listopada 2016.

Europska komisija danas je donijela komunikaciju u kojoj su navedena glavna postignuća Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih od njihova pokretanja 2013.

Europska komisija danas je donijela komunikaciju u kojoj su navedena glavna postignuća Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih od njihova pokretanja 2013. i zaključci kako poboljšati nastojanja EU-a i država članica za pokretanje nacionalnih programa Jamstva za mlade. Komisija je lani poduzela mjere za ubrzavanje provedbe Jamstva za mlade povećanjem pretfinanciranja Inicijative za zapoljšavanje mladih. U govoru o stanju Unije 14. rujna 2016. predsjednik Juncker izjavio je: Nastavit ćemo provoditi Jamstvo za mlade diljem Europe, i tako unaprjeđivati vještine Europljana i pomagati regijama i mladima kojima je pomoć najpotrebnija.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik za euro i socijalni dijalog, rekao je: Jamstvo za mlade ostvareno je, a financijska potpora EU-a bit će ključna za daljnje podupiranje država članica u njihovim nastojanjima da mlade ponovno zaposle ili vrate u sustav obrazovanja.Mladi su naša budućnost; naša je odgovornost omogućiti svim mladima priliku da uspiju na tržištu rada.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, napomenula je: Mjere i reforme provedene u okviru Jamstva za mlade utjecale su na više od devet milijuna mladih. Jamstvo za mlade podupiralo je važne reforme nacionalnih obrazovnih sustava, službi za zapošljavanje i partnerstva kako bi se mladima osigurale bolje prilike. Uvjerena sam da ćemo uz daljnju političku predanost, dostatna sredstva i odlučnost požeti plodove dosadašnjeg rada i ostvariti željene rezultate. Stoga je Komisija nedavno predložila povećanje proračunskih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih do 2020.

Jamstvo za mlade politička je obveza koju su sve države članice EU-a preuzele u obliku preporuke Vijeća iz travnja 2013. na temelju prijedloga Komisije
da će omogućiti svim mladima kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja,
naukovanje ili pripravništvo u roku od četiri mjeseca nakon što napuste formalno obrazovanje ili postanu nezaposleni. Istodobno je pokrenuta Inicijativa za zapošljavanje mladih kao financijski program EU-a za olakšavanje uspostave Jamstva za mlade i pružanje posebne potpore regijama u kojima je stopa nezaposlenosti mladih viša od 25 %. Sve države članice koriste se i svojim udjelom u Europskom socijalnom fondu za potporu zapošljavanju mladih.

U danas donesenoj komunikaciji opisan je dosadašnji napredak i istaknuto da je, iako je nezaposlenost mladih i dalje ključni problem u mnogim državama članicama, sudjelovanje mladih na tržištu rada u EU-u od 2013. u cjelini nadmašilo očekivanja. U EU-u se od 2013. broj nezaposlenih mladih snizio za 1,4 milijuna, a broj mladih koji nisu u sustavu zapošljavanja, obrazovanja ili osposobljavanja za 900 000.

Ta ohrabrujuća kretanja pokazuju da je Jamstvo za mlade, uz potporu Inicijative za zapošljavanje mladih, postiglo rezultat na terenu. Oko devet milijuna mladih prihvatilo je neku ponudu, od kojih su većina bile ponude za zaposlenje. Nadalje, Jamstvo za mlade poslužilo je kao pokretač političkih promjena, odnosno strukturnih reformi i inovativnih politika diljem država članica.

 Inicijativa za zapošljavanje mladih, ciljani financijski instrument vrijedan 6,4 milijardi eura, ključan je za brzu uspostavu nacionalnih programa Jamstva za mlade i izravno podupire više od 1,4 milijuna mladih koji nisu u sustavu zapošljavanja, obrazovanja ili osposobljavanja i koji žive u regijama kojima je pomoć najpotrebnija. Komisija je 2015. povećala pretfinanciranja u okviru Inicijativu za 30 %, do ukupnog iznosa od otprilike milijardu eura, što je imalo važnu ulogu u osiguravanju gotovinskih sredstava i omogućilo ubrzano pokretanje mjera na terenu.

Na temelju je tog napretka Komisija nedavno predložila povećanje proračunskih sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih i osiguravanje dodatne milijarde eura za Inicijativu, uz još milijardu eura iz Europskog socijalnog fonda. S te dvije milijarde eura može se osigurati potpora za još milijun mladih do 2020. u državama članicama u kojima je nezaposlenost mladih najviša. Te mjere pribrajaju se dostupnim financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

U danas donesenoj komunikaciji naglašeno je da treba proširiti područje primjene Jamstva za mlade i ubrzati provedbu Inicijative za zapošljavanje mladih. Navedeno je i da treba poduzeti veće napore kako bi se pomoglo „nedostupnim” mladima: mladima koji nisu registrirani u javnim službama za zapošljavanje te imaju niske kvalifikacije, odustali su od školovanja i suočeni su s brojnim preprekama ulasku na tržište rada (poput siromaštva, socijalne isključenosti, invalidnosti i diskriminacije). Uz to, može se poboljšati i kvaliteta ponuda i usluga koje se pružaju mladima.

Kontekst

Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih doneseni su 2013. kao potpora nastojanjima država članica u borbi protiv nezaposlenosti mladih, a dio su šireg političkog programa čiji je cilj uključivanje mladih u društvo.

Kao što je predsjednik Juncker izjavio u svom govoru o stanju Unije 14. rujna 2016.: Ne želim se pomiriti s time da Europa bude kontinent nezaposlenih mladih.Ne želim se pomiriti s time da bi oni rođeni nakon 2000., generacija Y, mogli biti prvi naraštaj u zadnjih 70 godina koji je siromašniji od svojih roditelja. […] Nastavit ćemo provoditi Jamstvo za mlade diljem Europe, i tako unaprjeđivati vještine Europljana i pomagati regijama i mladima kojima je pomoć najpotrebnija.

Kako je navedeno u Pismu namjere iz 2016., Komisija namjerava pojačati napore za opću potporu mladima, a instrumenti Jamstva za mlade trebali bi u potpunosti odigrati svoju ulogu kao dio većeg niza inicijativa za mlade. Na primjer, predsjednik Junkcker je u govoru o stanju Unije 14. rujna 2016. najavio osnivanje Europskih snaga solidarnosti. Snage solidarnosti počivaju na angažiranju i solidarnosti, EU-ovim temeljnim vrijednostima, a omogućit će socijalno osviještenim osobama mlađima od 30 godina da, bez obzira na to sudjeluju li u programu Jamstva za mlade, pomognu drugima i steknu nove vještine i iskustva, bilo u matičnoj zemlji ili u drugoj državi članici. Komisija će svoje zamisli predstaviti do kraja godine.

Vijeće ministara EU-a 22. travnja 2013. donijelo je Preporuku o Jamstvu za mlade (vidjeti MEMO/13/152) na temelju prijedloga Komisije iz prosinca 2012. (vidjeti IP/12/1311 i MEMO/12/938), koju je u lipnju 2013. podržalo Europsko vijeće.

Svih 28 država članica dostavilo je planove za provedbu Jamstva za mlade te su poduzele mjere za uspostavu povezanih programa. U tim su planovima određeni koraci provedbe Jamstva za mlade, utvrđeni rokovi za ključne reforme i mjere, navedene uloge javnih tijela i drugih partnera te načini financiranja (pojedinosti o tome dostupne su ovdje). Komisija nadgleda provedbu nacionalnih programa Jamstva za mlade u okviru Europskog semestra.

Inicijativa za zapošljavanje mladih pokrenuta je 2013. radi pružanja ciljane potpore mladima u dobi do 25 godina koji žive u regijama u kojima je 2012. stopa nezaposlenosti mladih bila viša od 25 %. Inicijativa za zapošljavanje mladih jedan je od glavnih financijskih instrumenata EU-a za potporu provedbi programa Jamstva za mlade. Trenutačno 20 država članica[1] ispunjava uvjete za dobivanje potpore iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Inicijativa za zapošljavanje mladih izvorno je osmišljena kao fond od 6,4 milijarde eura namjenskih sredstava za razdoblje 2014.–2018. U kontekstu revizije proračuna EU-a za razdoblje 2014.–2020. Komisija je predložila dodatno povećanje sredstava namijenjenih Inicijativi za zapošljavanje mladih za milijardu eura, uz milijardu eura iz Europskog socijalnog fonda, čime bi se sredstva Inicijative od njezina osnutka 2013. pa do 2020. povećala za dvije milijarde eura na ukupno 8,4 milijarde eura. Uz to, zahvaljujući povećanim dodijeljenim sredstvima za kohezijsku politiku od 2017. nekoliko država članica koje mogu dobiti potporu Inicijative za zapošljavanje mladih moći će uložiti do dvije milijarde eura više sredstava Europskog socijalnog fonda u mjere za zapošljavanje mladih.

Inicijativa za zapošljavanje mladih dopunjuje ostale aktivnosti na nacionalnoj razini, uključujući one s potporom ESF-a. ESF može pomoći i u reformi ustanova i usluga za zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje. ESF će od 2014. do 2020. izravno uložiti 6,3 milijarde eura u mjere za zapošljavanje mladih te otprilike 27 milijardi eura u mjere i reforme u području obrazovanja.

Čelnici država ili vlada EU-a zatražili su 2013. od Komisije da 2016. izvijesti o provedbi Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih, a komunikacija je rezultat tog zadatka.

Dodatne informacije

MEMO: Pitanja i odgovori: Komunikacija o Jamstvu za mlade i Inicijativi za zapošljavanje mladih

Komunikacija: Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih nakon tri godine

Radni dokument službi Komisije: Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih nakon tri godine

Radni dokument službi Komisije: Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih nakon tri godine (2/2)

Radni dokument službi Komisije: Primjena kvalitativnog okvira za pripravništvo

Informativni članak o Jamstvu za mlade i Inicijativi za zapošljavanje mladih na razini EU-a

Informativni članci o Jamstvu za mlade i Inicijativi za zapošljavanje mladih na razini država članica

Iskustva

Gdje se prijaviti za program Jamstvo za mlade?

Informativni članak: Jamstvo za mlade – ostvarivanje rezultata

Informativni članak: Rješavanje problema nezaposlenosti mladih u EU-u

Karta financiranja Inicijative za zapošljavanje mladih

Infografika: Inicijativa za zapošljavanje mladih

Komunikacija o preispitivanju višegodišnjeg financijskog okvira sredinom provedbenog razdoblja

Povjerenica Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Potpredsjednik Valdis Dombrovskis na Facebooku i Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

 

[1] Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina.

IP/16/3216

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar