Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Un nou cadru Europass: abilitățile și calificările vor deveni mai vizibile

Strasbourg, 4 octombrie 2016

Astăzi, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a deciziei Europass. Europass este un set de instrumente și servicii care contribuie la transparența abilităților și a calificărilor în întreaga Uniune Europeană.

Astăzi, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a deciziei Europass. Europass este un set de instrumente și servicii care contribuie la transparența abilităților și a calificărilor în întreaga Uniune Europeană. Prin această revizuire, Comisia urmărește să simplifice și să modernizeze aceste instrumente, adaptându-le la era digitală, și să adauge o nouă caracteristică, utilizând volume mari de date pentru a identifica și a anticipa tendințele de pe piața muncii și nevoile în materie de abilități.

Prosperitatea Europei depinde de cea mai valoroasă resursă a acesteia– oamenii. Într-o economie mondială în care se produc schimbări rapide, abilitățile oamenilor vor fi motorul competitivității și al creșterii economiei noastre. Europass este una dintre cele mai utilizate și cunoscute resurse ale Uniunii Europene în materie de abilități. De la înființarea sa în 2005, au fost create peste 60 de milioane de CV-uri Europass, iar sute de mii de persoane care învață în întreaga UE primesc în fiecare an Suplimentul la diplomă și Suplimentul la certificatul profesional; cu ajutorul acestor suplimente calificările cetățenilor devin mai lizibile și mai ușor de comparat în străinătate. Europass se bazează pe servicii de consultanță și de asistență pe teren în statele membre.

Noul cadru Europass se va baza pe această formulă de succes, propunând instrumente ușor de utilizat, care să îi ajute pe cetățeni să își identifice și să își prezinte abilitățile și calificările în toate limbile UE. Printre acestea se numără un instrument online îmbunătățit pentru crearea CV-urilor și a profilelor de abilități, instrumente gratuite de autoevaluare care vă vor ajuta să vă evaluați abilitățile, informații specifice privind oportunitățile de învățare în întreaga Europă, asistență și informații care vă pot ajuta să obțineți recunoașterea calificărilor pe care le dețineți, precum și informații strategice privind piața muncii referitoare la abilitățile cele mai solicitate și zonele în care sunt cerute. Noul cadrul Europass va oferi și legături cu alte servicii și instrumente ale UE în materie de ocupare a forței de muncă, educație și formare, cum ar fi Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă EURES, permițând un schimb mai ușor de informații și un sistem mai concertat de servicii pentru utilizatorii finali.
Centrele naționale de sprijin vor continua să ofere consiliere și îndrumare individuală pentru a-i ajuta pe cetățeni să se orienteze într-un ansamblu de abilități și calificări.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Abilitățile sunt calea spre prosperitate și elementul-cheie pentru locuri de muncă de calitate. Dacă au abilitățile potrivite, oamenii își pot valorifica potențialul și pot fi cetățeni activi și încrezători în forțele proprii, într-un mediu profesional în schimbare. Noul cadru Europass le va oferi oamenilor instrumente ușor de utilizat, care să le pună în valoare abilitățile și calificările și care să le permită accesul la informații și la servicii de asistență, informându-i cu privire la opțiunile de a studia și de a munci în întreaga Europă.”

Această revizuire face parte din Noua agendă pentru competențe în Europa, prezentată la 10 iunie 2016.

Context

Cadrul Europass

Cadrul european unic pentru transparența calificărilor, Europass, a fost instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și Consiliului din 15 decembrie 2004.

Obiectivul general al acestei inițiative este de a sprijini mobilitatea persoanelor în Europa, inclusiv în scopuri de educație și ocupare a forței de muncă. Inițiativa îmbunătățește difuzarea și utilizarea instrumentelor care conferă vizibilitate abilităților și calificărilor, făcându-le în același timp ușor de înțeles în rândul persoanelor care învață, al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, al angajaților, al angajatorilor și al instituțiilor de educație și formare, printre altele.

În centrul cadrului Europass existent se află un portofoliu de documente:

  • Curriculum vitae (CV-ul) Europass, care îi permite oricărei persoane să își prezinte calificările, experiența profesională, abilitățile și competențele;
  • Pașaportul lingvistic Europass, cu ajutorul căruia orice persoană își poate prezenta abilitățile lingvistice;
  • Suplimentul Europass la certificatul profesional, emis cursanților de autoritățile din domeniul educației și al formării profesionale, împreună cu certificatele de absolvire, adaugă informații care fac certificatele mai ușor de înțeles, în special de către angajatorii sau instituțiile din afara țării emitente;
  • Suplimentul Europass la diplomă, emis absolvenților de studii superioare de către instituțiile de învățământ superior, împreună cu diploma obținută, face aceste diplome mai ușor de înțeles, în special în afara țării în care au fost acordate;
  • Documentul de Mobilitate Europass înregistrează orice perioadă de educație sau de formare, într-un cadru organizat, pe care o persoană o petrece în altă țară europeană; acest document este completat de către organizațiile din statul de origine și din statul-gazdă.

Începând cu 2005, Europass a înregistrat peste 126 de milioane de vizite pe site-ul său web; au fost descărcate peste 93 de milioane de modele de documente, fiind create online peste 60 de milioane de CV-uri Europass, acesta fiind de departe cel mai popular instrument.

O evaluare a cadrului Europass efectuată în 2013 a subliniat realizările acestui cadru. Documentele Europass au fost preluate de către toate grupurile de părți interesate și au ajutat persoanele să își schimbe locul de muncă sau locul în care își desfășoară activitatea (CV-ul, Pașaportul lingvistic și Suplimentul la Certificatul profesional au fost raportate ca fiind esențiale în acest sens de către peste 60 % dintre utilizatorii intervievați), să aibă acces la noi oportunități de învățare, cum ar fi admiterea în instituțiile de învățământ (conform declarațiilor a 46 % dintre utilizatorii Suplimentului la certificatul profesional, a 50 % dintre utilizatorii Pașaportului lingvistic, precum și a unor procente mai mici din rândul utilizatorilor altor documente, care au participat la sondaj).

În plus, Europass a jucat un rol important în ceea ce privește mobilitatea în cadrul aceleiași țări (40 % dintre utilizatorii care au participat la sondaj au fost mobili în țara lor de origine). Documentele au ajuns să fie folosite frecvent în țări precum Italia și Spania, în care ratele de utilizare a CV-ului se situează peste medie, în timp ce în Franța, Documentul de mobilitate Europass a fost adaptat pentru a le permite persoanelor fizice să își alcătuiască propriul profil de abilități.

Linkuri utile

A se vedea, de asemenea MEMO/16/3212

Pagina de internet a comisarului Thyssen

Urmăriți activitatea doamnei Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter

Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii

IP/16/3213

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar