Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Migracije i upravljanje granicama: Komisija izvješćuje o napretku u okviru Europskog migracijskog programa

Bruxelles, 28. rujna 2016.

Komisija danas izvješćuje o napretku postignutom u okviru EU-ovih programa premještanja i preseljenja te provedbe Izjave EU-a i Turske.

Ujedno navodi korake koje Grčka treba poduzeti u pogledu budućeg nastavka transfera iz drugih država članica u skladu s Dublinskom uredbom te izvješćuje o privremenim graničnim kontrolama koje se provode na unutarnjim granicama schengenskog prostora u skladu s preporukom Vijeća od 12. svibnja 2016.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Provedba Izjave EU-a i Turske se nastavlja, a smanjen broj pokušaja prelaska Egejskog mora te smrtnih slučajeva na moru potvrda je da dogovor funkcionira. Pozdravljam nastojanja država članica da povećaju broj premještanja i preseljenja. Međutim, one koje mogu učiniti više, trebale bi to učiniti hitno. Djelotvorno upravljanje sustavom azila i migracijama u Europi te očuvanje schengenskog prostora mogući su samo kroz suradnju u duhu solidarnosti i odgovornosti.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Sve su naše mjere u području migracija međusobno povezane. Izjava EU-a i Turske dovela je do konkretnih pozitivnih rezultata. Pojačani napori država članica posljednjih mjeseci u pogledu premještanja, s više od 1 200 premještanja samo u rujnu, pokazuju da se premještanje može ubrzati ako postoje politička volja i osjećaj odgovornosti. Uspjeh našeg zajedničkog pristupa proteklih mjeseci ključan je za uspjeh svega ostalog, uključujući postupni povratak u Dublinski sustav i normalno funkcioniranje Schengena. Premještanje mora uspjeti.

Važan napredak u premještanju i preseljenju

Godinu dana nakon stupanja na snagu programa premještanja postavljeni su temelji za njegovu provedbu te je postignut znatan napredak. U rujnu su zabilježena 1 202 premještanja, što je dosad najveći broj premještanja u mjesec dana, ali i dvostruko više u odnosu na prethodno razdoblje izvješćivanja. Ukupno je premještena 5 651 osoba, od čega 4 455 iz Grčke i 1 196 iz Italije. Napori Italije i Grčke, država članica premještanja, agencija EU-a i međunarodnih organizacija rezultirali su gotovo stopostotnim uzimanjem otisaka prstiju, većom sigurnošću, znatnim porastom broja podnositelja zahtjeva za premještanje te vidljivim ubrzanjem transfera u okviru premještanja, posebno iz Grčke u posljednjim mjesecima. Države članice trebale bi nastaviti djelovati na temelju ovih ohrabrujućih rezultata. Uz povećani kapacitet grčke službe za azil, i ako države članice pojačaju napore, tijekom sljedeće godine trebalo bi biti moguće premjestiti preostale kandidate za premještanje koji se nalaze u Grčkoj (oko 30 000 osoba).

Države članice nastavile su ulagati napore kad je riječ o preseljenju te su do sada omogućile zakonit i siguran put za 10 695 osoba od 22 504, koliko je dogovoreno programom iz srpnja 2015. Još 1 071 izbjeglica iz Sirije preseljena je iz Turske u razdoblju od lipnja do 27. rujna, čime se broj osoba preseljenih na temelju Izjave EU-a i Turske utrostručio te sada iznosi ukupno 1 614.

Stalni napredak u provedbi Izjave EU-a i Turske

Veliko i trajno smanjenje nezakonitih prelazaka granice i broja smrtnih slučajeva u Egejskom moru i dalje je dokaz djelotvornosti Izjave. Od lipnja u prosjeku dnevno pristiže 85 osoba, u usporedbi s više od 10 000 osoba na dan u listopadu 2015., što jasno pokazuje da se krijumčarenje ljudi može zaustaviti. Operacije vraćanja nastavile su se provoditi te je od Drugog izvješća vraćeno 116 osoba, pri čemu je ukupan broj osoba vraćenih u skladu s Izjavom porastao na 578. Grčka administracija uložila je dodatne napore kako bi se stopa vraćanja povećala, u potpunosti poštujući pravo Europske unije i međunarodno pravo.

Komisija je nastavila s ubrzanom isporukom financijskih sredstava u okviru Instrumenta za izbjeglice u Turskoj te je već dodijeljeno ukupno 2 239 milijardi eura od predviđenog iznosa od 3 milijarde eura za najhitnije potrebe izbjeglica i zajednica domaćina u Turskoj u razdoblju 2016. – 2017. Ugovoreni iznosi povećali su se na 1 252 milijarde eura. Komisija ulaže sve potrebne napore kako bi ubrzala isplate u okviru Instrumenta, koje su već dosegle 467 milijuna eura. 

Komisija nastavlja poticati nastojanja Turske da što prije ispuni svih sedam preostalih mjerila Plana za liberalizaciju viznog režima te se dogovorila s Turskom o nastavku aktivnog dijaloga i pronalasku praktičnih rješenja za suradnju i napredak kako bi se osigurale potrebne zakonodavne i proceduralne izmjene. Komisija će u prosincu 2016. predstaviti svoje četvrto izvješće o provedbi Izjave EU-a i Turske.

Povratak Schengenu: prema ponovnom funkcioniranju schengenskog prostora bez kontrola na unutarnjim granicama

Komisija danas izvješćuje o privremenim kontrolama koje provode Austrija, Njemačka, Danska, Švedska i Norveška u skladu s člankom 29. Zakonika o schengenskim granicama, prema preporuci Vijeća od 12. svibnja 2016. Zaključak Komisijina izvješća je da su privremene kontrole na unutarnjim granicama koje provodi tih pet država članica schengenskog prostora u skladu s uvjetima koje je Vijeće odredilo u svojoj preporuci. Budući da je provedba Izjave EU-a i Turske rezultirala znatnim smanjenjem priljeva migranata, Komisija trenutačno ne vidi potrebu za predlaganjem izmjena preporuke Vijeća.

Izvješće Komisije ni na koji način ne utječe na odluku o tome treba li produljiti trenutačne privremene kontrole na unutarnjim granicama, koja će se donijeti nakon što 12. studenoga istekne šestomjesečno razdoblje predviđeno preporukom. Kao što je navedeno u planu „Povratak Schengenu”, cilj Komisije je uklanjanje svih kontrola na unutarnjim granicama i povratak k normalnom funkcioniranju schengenskog prostora što je prije moguće.

Dublin: Napredak u pogledu mjera za ponovnu uspostavu transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom

Komisija je danas donijela svoju treću preporuku o posebnim mjerama koje Grčka treba poduzeti kako bi imala sustav azila koji dobro funkcionira te u potpunosti provela standarde EU-a u pogledu azila koji se primjenjuju na sve države članice. Cilj je u budućnosti moći postupno nastaviti transfere tražitelja azila na pojedinačnoj osnovi iz drugih država članica u skladu s Dublinskom uredbom. U preporuci se navodi da su unatoč teškoj situaciji u Grčkoj vidljivi stalni napori te napredak grčkih vlasti u nastojanju da, uz pomoć Komisije, Europskog potpornog ured za azil (EASO), država članica i međunarodnih organizacija poboljša sustav azila od donošenja prve preporuke u veljači i druge preporuke u lipnju.

Taj napredak uključuje dovršenje opsežnog postupka predregistracije, povećanje ukupnih prihvatnih kapaciteta, udvostručavanje kapaciteta službe za azil, uspostavu novih žalbenih odbora, zakonodavstvo o besplatnoj pravnoj pomoći te obrazovanje za tražitelje azila i izbjeglice školskog uzrasta. No prije nego što se bude mogla razmotriti ponovna uspostava transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom, potreban je dodatan napredak, posebno u pogledu objekata za prihvat, pristupa postupcima azila i struktura za ranjive podnositelje zahtjeva. U okviru ponovne uspostave transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom trebao bi se uzeti u obzir i utjecaj ove zahtjevne situacije na sveukupno funkcioniranje sustava azila te stoga s time treba započeti postupno, na pojedinačnoj osnovi. Komisija predviđa razmatranje napretka postignutog u tom pogledu i izdavanje daljnjih preporuka prije kraja godine.

Dodatne informacije

  • Premještanje i preseljenje:

Komunikacija: Šesto izvješće o premještanju i preseljenju

Prilog 1.: Premještanja iz Grčke

Prilog 2.: Premještanja iz Italije

Prilog 3.: Preseljenje – trenutačno stanje

INFORMATIVNI ČLANAK: Premještanje i preseljenje

INFORMATIVNI ČLANAK: Upravljanje izbjegličkom krizom: Financijska potpora EU-a Grčkoj

Najčešća pitanja: Uspostavljanje okvira EU-a za preseljenje

Europski migracijski program

  • Izvješće EU-a i Turske

Komunikacija: Treće izvješće o napretku provedbe Izjave EU-a i Turske

Najčešća pitanja: Provedba Sporazuma između EU-a i Turske

INFORMATIVNI ČLANAK: Instrument za izbjeglice u Turskoj

Prezentacija: Upravljanje migracijskom krizom u Grčkoj od listopada 2015./Provedba Izjave EU-a i Turske od 20. ožujka 2016.

  • Povratak Schengenu:

Izvješće o provedbi preporuke Vijeća za privremene granične kontrole u iznimnim okolnostima

Najčešća pitanja: Koordinirani europski pristup privremenom nadzoru unutarnjih granica

Priopćenje za tisak: Povratak Schengenu: Komisija predlaže plan za ponovno potpuno funkcioniranje schengenskog sustava

INFORMATIVNI ČLANAK: „Objašnjenje schengenskih pravila”

  • Dublinska preporuka:

Treća preporuka o hitnim mjerama koje Grčka treba poduzeti radi ponovne uspostave transfera u skladu s Dublinskom uredbom

  • Europska granična i obalna straža

INFORMATIVNI ČLANAK: Europska granična i obalna straža

IP/16/3183

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar