Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Ostvarenje transparentnosti: Komisija predložila obvezni registar transparentnosti za sve institucije EU-a

Bruxelles, 28. rujna 2016.

Europska komisija danas je predložila obvezni registar transparentnosti koji će obuhvatiti sve tri institucije EU-a – Europski parlament, Vijeće i Komisiju i time ispunjava ključnu obvezu o transparentnosti koju je preuzela Junckerova komisija.

Komisija je već pružila dobar primjer kad je sastanke s donositeljima odluka uvjetovala javnim upisom zastupnikâ interesâ u registar transparentnosti. Danas pozivamo Europski parlament i Vijeće da slijede naš primjer i odluče da registar bude obvezan za sve zastupnike interesâ koji pokušavaju utjecati na oblikovanje politike u Bruxellesu.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Institucije EU-a moraju surađivati kako bi vratile povjerenje naših građana. U svemu što činimo moramo biti otvoreniji. Današnji prijedlozi o obveznom registru transparentnosti koji obuhvaća Parlament, Vijeće i Komisija važan su korak u pravom smjeru. Građani imaju pravo znati tko pokušava utjecati na zakonodavstvo EU-a. Predlažemo jednostavno pravilo: nema sastanaka s donositeljima odluka bez prethodnog upisa u registar. Javnost će putem registra vidjeti tko lobira, koga predstavljaju i koliko troše.”

Komisija je danas predložila trostrani Međuinstitucijski sporazum kojim će se uspostaviti čvrst sustav za osiguranje transparentnosti lobiranja, a koji se temelji na postojećem dobrovoljnom registru transparentnosti Parlamenta i Komisije. Komisija predlaže da sve tri institucije – uključujući i Vijeće – prvi put dosad podliježu istim minimalnim standardima. Na temelju tih prijedloga sastanci s donositeljima odluka iz triju institucija postali bi uvjetovani prethodnim upisom u registar transparentnosti. Otkako je Komisija u studenome 2014. uvela to pravilo za vlastite interakcije sa zastupnicima interesâ, u postojeći je registar uneseno oko 4000 novih upisa.

Današnjim se prijedlogom ujedno pojašnjavaju područje djelovanja i obuhvaćena tijela, jačaju praćenje i učinkovita provedba kodeksa ponašanja za lobiste te će se izravnijim ulaznim zahtjevima i povećanom kontrolom kvalitete pojednostaviti i poboljšati kvaliteta podataka. Komisija predlaže povećanje raspoloživih sredstava kako bi se ostvario taj cilj. Subjekti upisani u registar koji ne budu poštovali pravila kodeksa ponašanja mogli bi se suočiti s privremenim ukidanjem svojih interakcija s institucijama ili uklanjanjem iz postojećeg registra.

Kontekst

Predložene izmjene registra transparentnosti dio su širih obveza Junckerove komisije u pogledu reformiranja oblikovanja politike EU-a. Današnji se prijedlog nastavlja na intenzivne razgovore vođene sa svim relevantnim dionicima. U javnom savjetovanju koje je trajalo 12 tjedana i završilo 1. lipnja pristiglo je 1758 odgovora, od kojih 975 od građana i 783 od organizacija. Ispitanici su podijelili svoja stajališta o funkcioniranju sadašnjeg registra transparentnosti i iznijeli prijedloge za izradu budućeg sustava.

Predanost Junckerove komisije većoj transparentnosti, utvrđena političkim smjernicama, već je na više načina potvrđena u praksi. Komisija od 1. prosinca 2014. objavljuje informacije o sastancima povjerenika, članova njihovih kabineta i glavnih direktora Komisije sa svim zastupnicima interesâ. U pravilu bi se takvi sastanci trebali održavati samo s osobama ili subjektima koji se nalaze u registru transparentnosti.

Omogućena je i veća dostupnost dokumenata povezanih s pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) sa SAD-om. Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva, potpisanim u travnju, transparentnost je dodatno osnažena donošenjem niza mjera za jačanje otvorenosti i transparentnosti procesa donošenja odluka u EU-u, uključujući sekundarno zakonodavstvo. Komisija je u svibnju 2016. donijela nova pravila o stručnim skupinama s pojačanim zahtjevima za transparentnost, kojima se uvodi sinergija s registrom transparentnosti.

Komisija se u okviru svojeg programa za bolju regulativu, koji je predstavila u svibnju 2015., obvezala da će javnosti omogućiti daljnji uvid u postupak donošenja politika i davanje mišljenja o njemu. Već su uspostavljeni novi mehanizmi za prikupljanje mišljenjâ dionikâ, čime se omogućuje da se mišljenja dostave Komisiji od samog početka pripreme inicijative na temelju planova djelovanja i početnih procjena učinka te nakon što Komisija donese prijedlog kako bi ta mišljenja Parlament i Vijeće uzeli u obzir u zakonodavnom postupku.

Registar transparentnosti jedan je od ključnih instrumenata za ispunjenje Komisijine obveze u pogledu transparentnosti. Njime su obuhvaćene sve aktivnosti koje se provode u cilju utjecanja na postupke provedbe zakonodavstva i politike institucija EU-a. Prvi registar transparentnosti zajedno su 2011. uspostavili Europski parlament i Komisija; ažuriran je s pomoću Međuinstitucijskog sporazuma usuglašenog u travnju 2014. i trenutačno se primjenjuje samo na te dvije institucije. Sadašnji dobrovoljni registar sadržava više od 9800 subjekata koje obvezuje kodeks ponašanja. Raspon upisanih subjekata seže od pružatelja usluga savjetovanja za javna pitanja i odvjetničkih društava preko trgovačkih i profesionalnih udruženja do nevladinih organizacija, vjerskih organizacija i akademskih organizacija.

Dodatne informacije:

Prijedlog Komisije za Međuinstitucijski sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije o obveznom registru transparentnosti.

And ANNEX

MEMO/16/3181 s odgovorima na često postavljena pitanja

Web-mjesto registra transparentnosti

Rezultati javnog savjetovanja o obveznom registru transparentnosti

 

 

 

 

 

 

 

IP/16/3182

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar