Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU vill skärpa reglerna för handel med vilda djur och växter på världstoppmöte

Bryssel den 23 september 2016

Den 24 september 2016 samlas företrädare för 182 länder och EU på ett globalt naturskyddsmöte i Johannesburg, Sydafrika, för att enas om konkreta skyddsåtgärder för några av jordens mest utsatta arter.

EU, som för första gången deltar som fullvärdig part, vill ha striktare internationella bestämmelser i enlighet med sin egen handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter. EU vill bland annat se ett fortsatt förbud mot handel med elfenben.

Den sjuttonde konferensen för parterna till FN:s konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites sjuttonde partskonferens) äger rum mellan den 24 september och den 5 oktober 2016. Parterna ska se över Cites-konventionen, som omfattar över 35 000 vilda växter och djur, för att säkerställa en laglig och hållbar handel och införa nya bindande naturskyddsbestämmelser.

EU och dess medlemsländer, som företräds av Karmenu Vella, EU:s kommissionär för miljö, havsfrågor och fiske, kommer till Johannesburg för att tala med en enad röst och lägga fram en ambitiös agenda. Man vill ta itu med olaglig handel med vilda djur och växter och den därmed sammanhängande korruptionen, bland annat genom internationella normer som ska säkerställa en laglig och hållbar handel med jakttroféer. EU föreslår också att man i Cites tar upp fler marina arter (hajar), träslag (palisander/rosenträ) och exotiska sällskapsdjur (reptiler) och ökar skyddet för arter som är föremål för ohållbar eller olaglig handel (papegojor och däggdjur).

– EU är stolt över att vara värdsledande i kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter, säger Karmenu Vella. Vi ser Cites partskonferens som ett tillfälle att ta ännu tuffare tag mot den olagliga handeln och den bakomliggande korruptionen. Med hjälp av Cites-konventionen kan vi fullt ut genomföra vår handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter tillsammans med våra partner. Vi ska bygga en global allians av länder för att skydda vilda djur och växter där de förekommer, blockera transiteringspunkterna och få bukt med efterfrågan.

EU kommer att trycka på för kraftfulla åtgärder mot olaglig elfenbenshandel och olaglig handel som hotar noshörningar, tigrar, människoapor, myrkottar och palisander/rosenträ. Man ställer sig framför allt bakom ett fortsatt förbud mot internationell elfenbenshandel

EU:s insatser är ett led i en mer övergripande kamp mot olaglig handel med vilda djur och växter. EU enades tidigare i år om en omfattande handlingsplan som EU-institutionerna och medlemsländerna ska genomföra tillsammans fram till 2020.

 

Bakgrund

Olaglig handel med vilda djur och växter är den fjärde största formen av internationell brottslighet. Under de senaste åren har det dessutom skett en dramatisk ökning. Organiserade kriminella grupper omsätter uppskattningsvis 8–20 miljarder euro om året, vilket ligger i samma storleksordning som handeln med narkotika, människor och vapen. Handeln hotar inte bara vissa arter med stort symbolvärde utan banar också väg för korruption, fungerar som finansieringskälla för milisgrupper, skördar människoliv och berövar fattiga samhällen deras välbehövliga inkomster.

Cites-konventionen är ett viktigt instrument för att få bukt med den olagliga handeln, eftersom den kan användas både för att anta rättsligt bindande bestämmelser och utdöma sanktioner mot länder som inte lever upp till sina åtaganden. EU blev fullvärdig part till konventionen 2015 och deltar för första gången som egen part i Cites partskonferens vid sidan om de 28 EU-länderna.

EU är en av Cites-konventionens största anhängare och vill fortsätta att ge omfattande ekonomiskt stöd både till konventionens verksamhet och till naturskyddet, inte minst i Afrika.

 

Läs mer

Faktablad: EU:s ståndpunkt inför den sjuttonde konferensen för parterna till FN:s konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)

Alla EU-förslag inför Cites sjuttonde partskonferens

 

IP/16/3144

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos